Content not translated?
Try autotranslate

Holy Ghost House

ADG -Armageddon Deconstruction Group – vil gestalte rommene i avdøde Fru Svendsens hus som tidsrom tilhørende en annen, ennå forseglet tid, i en adskilt virkelighet…

  • Fredag 7. Februar - Lørdag 8. Februar
    / Fru Svendsens hus, Huken 7Gratis

Om forestillingen

ADG -Armageddon Deconstruction Group (Anniken Weber & Arnt Christian Hellum Teigen) 

Dette kanalisert gjennom et kalendersystem, og lek med en kosmologi som fletter geologisk dyptid, forhistorisk og historisk tid, med tiden vi møter denne helgen under Vinterscenen. I disse tidsrommene vil de søke presentere (u)mulige samfunnsrelaterte virksomheter som oppleves ekskommuniserte, eksempelvis et fripoliti og et samfunnsterapeutisk institutt.

Vi befinner oss som Alice kikkende inn gjennom nøkkelhullet til den deiligste verden du noen gang har sett, uten å makte komme inn . Kan vi lage forutsetninger for samtaler og tilgjengeliggjøre former for kunstnerisk virksomhet som gjør det umulige mulig? 

Foto: Anniken Weber

Lørdag også med Motorsag & Flystyrt (Snorre Sjønøst Henriksen & Torbjørn Martin Davidsen) 

som er en støyduo. En spontan generering av lyd, som en emosjonell respons til naturødeleggelse og andre aktuelle temaer. Musikken er en forlengelse av en pågående privat samtale.

Fredag kl 18-20, lørdag kl 19-21, drop-in, maks 10 pers av gangen.