Content not translated?
Try autotranslate

Dramatikkverksted


Forfatterstudenter på FriteatretGrenland Friteater har for tiden besøk av 15 forfatterstudenter fra Høyskolen i Bø. Studentene har  skrevet hver sin enakter, som blir lest, diskutert og dramatisert på Friteateret. En profesjonell regissør har fått ansvar for hver sin tekst, som besettes med Friteatrets skuespillere og lokale freelancere. Alle studenter ser hele prosessen fra lesning, diskusjon, prøver og visning. Pedagogisk ansv. er Lars Vik.
Torsdag i neste uke presenterer studentene egne tekster under det åpne arrangementet UNDERSKOGEN på Friteatret.