Content not translated?
Try autotranslate

CV Linn Grønland

Curriculum Vitae 

Linn Terjesdatter Heiland 

08.12.1988  linngronland@gmail.com Kongerødvegen 40b, 3737 Skien  928 30 169 

Utdanning 

08.2018 – 12.2018 – Universitetet i Sør-Øst-Norge – Eksamen Philosophicum

08.2014 – 06. 2015 – Lovisenberg Diakonale Høyskole – Videreutdanning i Palliativ Omsorg 

08.2007 – 06.2010 – Høyskolen i Telemark – Bachelor i Sykepleie 

08.2006 – 06.2007 – Skogmo VGS – Allmennfaglig Påbygning 

08.2005 – 06.2006 – Valle VGS – Gull og Sølvarbeid 

08.2004 – 06.2005 – Porsgrunn VGS – Tegning, Form og Farge  

Arbeidserfaring  

Innen helsevesenet:

08.2018 – nåværende – Bakkane Bo og Behandlingssenter – Sykepleier

06.2017 – 08.2018 – Klyve 2, Hjemmesykepleie, Skien Kommune – Sykepleier 

03.2013 – 05.2017 – Lindrende Enhet, Porsgrunn Kommune – Sykepleier 

06.2010 – 08.2013 – Lindrende Enhet, Skien Kommune – Sykepleier 

06.2010 – 08.2010 – Nevrologisk Avdeling, Sykehuset Telemark – Sykepleier 

06.2009 – 06.2010 – Lindrende Enhet, Skien Kommune – Assistent, sykepleierstudent 

Kultur og festivalarbeid 

2017 – nåværende – HøstPunkt – arrangør, styremedlem. 

2012 – nåværende – Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival – Medlem av hjelperstyret  fra 2011 – Fire Fly – utøver av diverse disipliner innen nysirkus. 

2014 – HøstPunkt – arrangør, rigger, matlagning, potet.

2007 – 2009 – Fremmed Firma – produsent, skuespiller, pyroteknikk og flammeshow. 

2006 – 2010 – Aldebaran – skuespiller

2004 – 2011 – Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival – Frivillig, skuespiller, rigg, matlagning…  2003 – 2005 – Cirkus In Extensio – skuespiller, luftakrobatikk, stylter osv. 

Administrasjon

01.2020 – nåværende – LoPe – Administrasjonsmedarbeider – søknader, rapporter og web. 

08.2018 – 12.2019 – Kulturkræsj – Festivalsjef – generell drift, søknader, web, rapport og regnskap.  

2011 – 2013 – Pedersen Eiendom AS – regnskap, web.  

Sertifikater 

A Motorsykkel, tung  B Personbil 

Ellers 

To barn, lett å motivere, med en tidvis for stor arbeidskapasitet. Dette tas igjen med motorsykkelkjøring på sommeren, mye treningstid og lange dager på hytta i Vegårshei.