Content not translated?
Try autotranslate

Konferanse 16 februar


Grenland Friteater inviterer til konferanse om lokalisering av fri scenekunst.

På Folket Hus i Porsgrunn 

Scenekunstlandskapet er i rask endring. Men følger scenekunstpolitikken med? Hvordan ser vi for oss en framtidig støtteordning for kompanier som har holdt på over lang tid? Bør kompaniene få en geografisk forankring? Bør vi stille krav til at de bidrar til utviklingen av scenekunstfeltet? Til å skape flere møtepunkter, både med publikum og med det faglige miljøet?

Flere av våre viktigste nasjonale kompanier – som Jo Strømgren kompani og Verdensteatret – skal etter det gjeldende regelverket nærmest straks fases ut av basisfinansieringen og de offentlige støtteordningene. Hva skal skje med dem? Basisfinansieringsordningen er dessuten akkurat nå under utredning av Telemarksforskning.

Noen kompanier, som Teater Nor i Stamsund, Samovarteatret i Kirkenes, Sandsund/Lie i Dale i Sunnfjord, Studium Actoris i Fredrikstad og Grenland Friteater i Porsgrunn har bitt seg fast utenfor de store byene og ofte helt på tvers av de vanlige støtteordningene. Noen fellestrekk ved alle disse kompaniene er at de også driver en festival og har en sterk internasjonal orientering sammen med en lokal forankring og et lokalt publikum. Kan erfaringene herfra være med i arbeidet med nye modeller for publikumsarbeid og lokalisering av fri scenekunst?

Presentasjoner ved:
Bente S. Andersen, Samovarteatret
Miriam Prestøy Lie, Teaterfestivalen i Fjaler
Torbjørn Gabrielsen, Stamsund Internasjonale teaterfestival
Kjell Moberg, NIE
Tove Bratten, Danse- og Teatersentrum

Politikerpanel:
Trine Skei Grande (Venstre), Geir Jørgen Bekkevold (Kristelig Folkeparti) og Åslaug Sem-Jacobsen (Senterpartiet).

Følg ellers med på andre spennende arrangementer på Vinterscenen – GFs nye festivalhelg i Porsgrunn. Hele programmet finner du her: http://grenlandfriteater.com/vinterscenen/

Møteleder:
Tor Arne Ursin, Grenland Friteater.

Kjøp

Kontaktperson: Tor Arne Ursin, Grenland Friteater, 90085696, tau@grenlandfriteater.no
Konferansen er støttet av Norsk Kulturråd