Content not translated?
Try autotranslate

Årsrapport 2014

2014 har vært et år med stor aktivitet for Grenland Friteater, med 260 forestillinger for 43 929 publikummere, 8 urpremiérer, hvorav 6 har vært co-produksjoner, og i alt 19 produksjoner spilt i Norge, Sverige, Ecuador, Cuba, Italia og Grønland. Av disse var 8 produksjoner for b/u/fam. I tillegg hadde teatrets kunstnere regioppgaver for flere andre teatre i løpet av året. Gjennom hele året har vi arbeidet med planleggingen av Norsk Senter for Fri Scenekunst – et prosjekt for å styrke scenekunsten lokalt og nasjonalt.

Grenland Friteater utgjorde i 2014 12 årsverk fordelt på 13 fast ansatte og 7,6 betalte årsverk fordelt på 110 frilansere og engasjerte. Frivillige medarbeidere i organisasjon (PIT) og i egne forestillingsprosjekter utgjorde til sammen 8,6 årsverk fordelt på 333 mennesker.

NYE FORESTILLINGER

Endelig Ellida er et bestillingsverk fra Skien kommune i forbindelse med Ibsens fødselsdag 20.mars. Stykket henvender seg til barn fra 3 år, og baserer seg på Henrik Ibsens Fruen fra havet.
Premiére; Skien 20.3.14

Lukta av penger er et moderne eventyr, der følger vi «kapitalens uransakelige veger» hele kloden rundt fra Porsgrunn til Peru. Gjennom havnestrøk, jungel og storbyslum reiser vi før vi ender opp ved en skinnende ny fabrikk. Hva gjør møtet med den voldelige og klassedelte latinamerikanske virkeligheten med vår egen demokratiske og likestilte ideologi?

Premiére; Porsgrunn 3.6.14

PS14 er en vannbasert oppdagelsesferd på og langs elva mellom de to tvillingbyene, Porsgrunn og Skien. Fra Porselensfabrikken til   Telemarkskanalens første sluse; naturperlen Lahelle, Borgestads historiske grunn og Menstads dramatiske fortid. Teater, dans, kor,   performance, musikk og billedkunst. PS14 var et samarbeidsprosjekt mellom GF og Teater Ibsen.

Premiére; Grenland 27.8.14

Toqqortat var en stor site-specific forestilling der teater, sirkus og pyroteknikk møtte inuittisk maskedans og fortellertradisjon. Et   samarbeid mellom Grønlands Nasjonalteater Silamut, Circus Arts (s), Akademiet for utæmmet kreativitet (dk), Salpaus Further education (sf), Atempo Circ (e), Vesturport Teater (isl) og Grenland Friteater.

Premiére; Nuuk Grønland 30.8.14

Fra Smed Barth til fakturerbart var et bestillingsverk til Norges eldste arktiektkontor Børve & Borchsenius’ 150 års juniléum.

Premiére; Porsgrunn 4.9.14

Stedsans Sarpsborg. Tverrkunstnerisk byvandring som pekte fram mot byens 1000 års jubileum i 2016 i samarbeid med lokale krefter.

Premiére; Sarpsborg 18.9.14

Sannheten er mye verre. Arthur Omre – i Lars Viks skikkelse – om Arthur Omre. Co-produksjon med Lars Vik Produksjoner.

Premiére; 29.10.14

Scene Art! Fasinasjonen for teatrets mysterier og forførende magi har ført Guandaline Sagliocco ut på en ny kreativ reise i Scene Art!, den siste i triologien med Voff ! Art og Tone! Art. En forestilling som viser noe av prosessen bak det å lage en forestilling gjennom Saglioccos gjenkjennbare lekende grunntone! Co-produksjon med Sagliocco Ensemble.

Premiére; Oslo 3.12.14

ØVRIG REPERTOAR I 2014

Tatoveringen (coprod m Teater Avvik) Fortellerteater for aldersgruppa 6 – 9 år.

Fritjof Fomlesen klassisk komikk.

Fallets logikk – interaktiv forestilling og arbeidsdemonstrasjon om timing, humor og rolle.

Cine Negro – Stor utendørs forestilling produsert i samarbid med teatergruppen La Gran Marcha i slumbyen Comas i Peru.

Nettopp Nora – Barneforestilling om Ibsen og et dukkehjem.

No doctor for the dead (eng og spansk) – en ekspressiv teaterkonsert over Georg Johannessens dikt.

Mitt liv som mann (no, eng og spansk) – En sjølbiografisk eksursjon inn i fortellinga om oppvekst og skuespillerliv, arbeiderklassebakgrunn og arbeiderklassekarakterer.

Röde & Elde – sangcabaret

Gjenkjennelsen – om voldens historie og psykologi inspirert av romanen Unntaket av Christian Jungersen

FESTIVALER

I juni sto GF som arrangør av Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival – PIT 2014. PIT bød på 19 profesjonelle ensembler fra 12 land.

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Alvorlig talt. Lek! – coprod med Teater Avvik – et heldags teaterlekprosjekt for barn besøkte 24 skoler i Telemark og Aust Agder i 2014.

Talleiv Huvestad fraa Skafsaa til Eidsvold i 1814, en forestilling for videregående skoler etter initiativ fra Kulturskatten i Telemark (for vg skoler) og Vest Telemark museum. Forestillingen ble laget i samarbeid med Sanden kulturupplivingar. Premiere januar 2015

ANDRE OPPDRAG

Forsker Grand Prix – Anne-Sophie Erichsen og Tor Arne Ursin hadde ansvaret for coaching av deltakere fra Telemark fram til delfinale i Kristiansand.

På oppdrag fra Telemark fylke laget vi en helaftens festforestilling i anledning lanseringen av et nytt historieverk om Telemark.

På oppdrag fra Herøya Arbeiderforening laget vi en festforestilling i anledning deres jubileum.

Teatrets skuespillere har vært konferansierer ved en rekke ulike arrangementer gjennom året.

Dag Haddal har gjort produsentarbeid for Seljordspelet.

ANNET
I januar hadde Forfatterstudentene fra Høgskolen i Telemark et to ukers arbeidsopphold hos GF der studentene får se sine dramatekster virkeliggjort på scenen, en praktisk og teoretisk innføring i dramatikk og får trening i opplesning og framføring.

Skuespillere fra GF har deltatt i flere produksjoner med andre kompanier og aktører. Anette Röde Hagnell har også vært skuespiller i Sagliocco Ensembles Tone! Art, som har turnért i Norge og Frankrike.

To av våre skuespillere og en rekke freelancere har vært skuespillere i filmen Saga, der vi også har bidratt med planlegging, instruksjon og  regi. Filmen ble tatt opp i Grenland i sommer og er den første helaftens spillefilmen produsert her.

GF har hatt en lang rekke oppdrag for det offentlige, organisasjoner og næringsliv der vi spesialdesigner en forestilling og/eller en totalopplevelse. Dette er krevende, morsomme oppgaver som åpner for nye publikumsgrupper og tilfører teatret ny kompetanse.

Vi har fortsatt vår virksomhet med arbeidsdemonstrasjoner, opplesninger, workshops, seminarer og foredrag både i Norge og utlandet. GF er et ressurssenter for frie grupper i Grenland og for amatørteatrene. Vi låner ut prøvesaler og hjelper med regi, kurs, råd og utstyr.

INTERNASJONALT ARBEID

Vi har gjennomført forestillinger og workshops i Sverige, Ecuador, Cuba, Italia og Grønland.
I forbindelse med PIT har vi reist og sett teater mange steder utenfor Norge, og holder kontakten med et stort internasjonalt nettverk. Høsten 2014 var GF med på en søknad til EUs kulturprogram sammen med sju andre partnere.

Vi var partner i et EU prosjekt ledet av Circus Effects Network, med teatre fra Danmark, Finland, Island, Spania og Grønland som produserte forestillingen Toqqortat på Grønland i august.

GF har støttet Magdalena Norway med kontorressurser.

Vi har hatt mye kontakt og samarbeid med teaterfolk i Peru. Med støtte fra Telemark Fylkeskommune organiserte vi et solidaritetsprosjekt der pengene går til arbeid med barn og unge i slumbyene Comas og Villa El Salvador utenfor Lima.

FRIVILLIGHET

Grenland Friteater skaper mange forestillinger der de medvirkende både på og bak scenen er en blanding av profesjonelle og amatører, og der nettopp dette samarbeidet er noe av hensikten bak prosjektet. Likeledes bruker vi svært mange frivillige i organisasjonen av ulike prosjekter. Dette bidrar til å bygge lokal kompetanse, entusiasme og eierskap. Eksempelvis har vi hvert år 100-120 frivillige med på å organisere PIT. De er involvert i alt fra vertskapsroller overfor artister, sjåfører, gateverter og håndlangere for teknikerne til å drive gratis kafé for de frivillige. I forbindelse med PIT 2014 arbeidet 121 frivillige i alt 4440 timer.

I forbindelse med forestillingsprosjektene Stedsans i Sarpsborg, Fra Smed Barth til fakturerbart, Telemarks Historie og PS14 utførte til sammen 212 frivillige i alt 10622 arbeidstimer!

VERV mm
Dag Haddal var vararepresentant til styret for Grenland Dansekompani/Dansekunst i Grenland fram til juni.
Trond Hannemyr sitter i styret for Riksteatret.
Tor Arne Ursin sitter i styret for Danse- og Teatersentrum.
Grethe Knudsen, Anette Röde Hagnell og Geddy Aniksdal sitter i styret for Magdalena Norway.
Olav Hanto sitter i styret for Skuespillerkompaniet og Vestsiden Musikkorps og er norsk representant i Circus Effects Network.
Lars Vik har sittet i valgkomitéen til Norske Dramatikeres forbund og møter på Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen.
Geddy Aniksdal sitter i redaksjonen for det internasjonale teatertidskriftet The Open Page.
GF er medlem i Danse- og TeaterSentrum, Assitej og Kunstkom.
PIT er medlem i Norske Festivaler.

MANGFOLD

Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival 2014 bød på teaterensembler fra 14 ulike land. Mange av de frivillige hjelperne er innvandrere eller tilreisende fra andre land. Vi inviterte tre peruanske skuespillere med i vår hovedforestilling under PIT, Lukta av Penger, som nettopp handler om Peru og Norge.

STYRET
Grenland Friteaters styre besto fram til generalforsamlingen i mai av Tor Arne Ursin (styreleder), Trond Hannemyr, Geddy Aniksdal, Bjørn Richard Johansen og Alfhild Skaardal.
Siden juni 2014 har styret bestått av Tor Arne Ursin (styreleder), Kjersti Høgli og Knut Olav Holt.

20140821-ps14-4609FORESTILLINGER OG PUBLIKUMSBESØK

Tatoveringen: 5 / 205
Endelig Ellida: 4 / 720
PS14: 17 / 4057
Cine Negro: 1 / 1000
Lukta av penger: 11 / 1474
Fritjof Fomlesen: 2 / 275
Sannheten er mye verre: 1 / 90
Istedenfor Hedda: 1 / 40
Festforest Telemarks historie: 1 / 278
Fra smed barth til fakturerbart: 3 / 350
Stedsans Sarpsborg: 7 / 733
Scene Art: 7 / 244
Toqqortat: 2 / 5250
Talleiv Huvestad: 1 / 26
Gjenkjennelsen: 2 / 117
No doctor for the dead: 2 / 185
Mitt liv som mann: 2 / 230
Nettopp Nora: 2 / 100
Röde & Elde: 5 / 377
Arb.dem, oppl, foredrag, mm: 28 / 3127
Kurs, workshop: 34 / 882
Gjestespill: 122 / 24169

Samlet: 260 / 43929

Foto: Fra siste scene i PS14