Content not translated?
Try autotranslate

Årsrapport 2015

2015 har vært et år med stor aktivitet for Grenland Friteater, med 323 forestillinger for 44 426 publikummere, 9 urpremierer, og i alt 19 oppsetninger. Av disse var 10 for barn, unge eller familie. Vi turnerte i Norge, Frankrike, Spania, Brasil, Zimbabwe og New Zealand. I tillegg hadde teatrets kunstnere regioppgaver for flere andre teatre.

Vi har fortsatt vårt arbeid for scenekunstmiljøet i regionen. I 2015 deltok vi i 9 ulike koproduksjoner, 4 av disse var urpremierer.

Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival feiret sitt 20 års jubileum.

Gjennom hele året har vi arbeidet med planleggingen av Norsk Senter for Fri Scenekunst.  

Grenland Friteater utgjorde i 2015 16,7 årsverk, 11 årsverk fordelt på 13 fast ansatte, og 5,7 årsverk fordelt på 80 frilansere. I tillegg utbetalte vi kr 1 029 000 til gjestende artister og engasjerte i alt 212 frivillige til ulike tjenester som utgjorde 4,5 ubetalte årsverk.

Nye forestillinger

Smuglere VSOP

GF feiret PITs 20 års jubileum med Smuglere VSOP, bygget på Omres hardkokte mesterverk, en stor utendørs forestilling på Porsgrunn Museum ved Porsgrunnselva, med profesjonelle og amatører.

Premiere; Porsgrunn 10.juni 2015

Flyktningens 7 songar

Den tredje soloforestillingen med Geddy Aniksdal basert på Georg Johannesens tekster, denne gangen gjendiktinger av Tu Fu.

Premiere; Porsgrunn, 19. juni 2015

Fra Hud til Hud – fra Rom til Rom

På oppdrag fra Nasjonalmuseet for Samtidskunst laget vi forestillingen i jubileumsutstillingen Fattig kunst – Rik arv.

Premiére: Oslo, 17.september 2015

Fortellinger om frihet

I forbindelse med Bjørg Viks 80 årsdag hyllet vi forfatterskapet. Festforestillingens hovedtale var ved Vigdis Hjorth. I samarbeid med Porsgrunn kommune, Porsgrunns Dagblad, Litteraturgarasjen og Cappelen Damm.

Premiére: Porsgrunn, 30.september 2015

Talleiv Huvestad –fra Skafsaa til Eidsvold i 1814

GF og Sanden Kulturupplivingar laget en forestilling om den eneste bonderepresentanten fra Telemark på Eidsvoll i 1814, for videregående skoler.

Premiére; Ulefoss 14.januar 2015

Super Solness

For barn fra 5 år, basert på Ibsens Byggmester Solness.

Premiére; Skien 20.mars 2015

Roy & Ronaldsen

En komedie om to kelnere fra småbyens eneste hotell.

Premiére; Kristiansand 9.mai 2015

Annet

 • Anne-Sophie Erichsen hadde regien på Play with a guinea fowl produsert av Teater Nova. Premiere i Zimbabwe i nov. GF var co-produsent
 • Lars Vik hadde regien på forestillingen Pøbel i pels. Premiere på Riksscenen i des. Co-prod mellom Villniss, Riksscenen og GF.

Øvrig repertoar 2015

Fritjof Fomlesen/mr. Fumblebody – Slapstick for barn. 

Kunsten å falle/The simple art of falling –  Om timing, humor og rolle. Spilles også på engelsk.

Nettopp Nora – Barneforestilling om Ibsen og Et dukkehjem.

Ingen doktor for de døde/No doctor for the dead/No doctor por los muertos – En teaterkonsert over Georg Johannessens dikt. .

Mitt liv som mann/My life as a man/Mia vida como hombre  – Sjølbiografisk fortelling om oppvekst og skuespillerliv.

Röde & Elde – sangcabaret

Tatoveringen – Fortellerteater, co-produsert med Teater Avvik.

Dr Grønningen – klimaengasjert figur, som retter fokus på viktige miljø og klima.

Scene! Art – Siste i triologien med ”Voff !Art” og  ”Tone ! Art”. Co-prod med Sagliocco Ensemble.

Sannheten er mye verre – Om levemannen, spritsmugleren og forfatteren Omre. Co-prod med Lars Vik Produksjoner.

Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival – PIT

I juni sto GF som arrangør av PIT ‘15. PIT feiret 20 års jubileum, som Norges største årlige teaterfestival. PIT bød på 16 profesjonelle ensembler fra 10 land og 135 forestillinger for et publikum på 27 000. I forbindelse med jubileet ga vi ut praktboka Hele byen – én scene, og hadde en stor fotoutstilling i Kunsthall Grenland.

Norsk Senter for Fri Scenekunst

Et Norsk Senter for Fri Scenekunst skal styrke scenekunsten lokalt og nasjonalt og har vært planlagt gjennom flere år. I 2015 ble ideen videreført ved et bransjetreff med over 40 deltakere fra Telemark og stifting av nettverksorganisasjonen Scenekunst Telemark i november.  GF er et ressurssenter for den frie scenekunsten og for amatørteatre. Vi låner ut prøvesaler og hjelper med regi, kurs, råd og utstyr. I 2015 hadde vi to residenser. Vi arbeidet aktivt med søknader og promotering av prosjektet overfor myndigheter og fonds.

Den kulturelle skolesekken

Alvorlig talt. Lek! – co-produsert med Teater Avvik – et heldags teaterlek-prosjekt for barn, som besøkte skoler i Telemark. Talleiv Huvestad besøkte alle videregående skoler i Telemark. Scene! Art- co-produsert med Sagliocco Ensemble, spilte skoleforestillinger i Akershus og Telemark.

Andre oppdrag

Forfatterstudentene fra Høgskolen i Telemark hadde et to ukers arbeidsopphold hos GF der studentene fikk se sine dramatekster virkeliggjort på scenen, en praktisk og teoretisk innføring i dramatikk.

Anne-Sophie Erichsen har arbeidet med konsept og regi for Mattetimen produsert av Grethe Moe-Grande Produksjoner, et bestillingsverk fra den Kulturelle skolesekken i Rogaland. Premiere i 2016.

Anette Röde Hagnell har vært skuespiller i Sagliocco Ensembles Tone! Art, som har turnert i Norge og Frankrike.

I februar deltok teatrets kunstnere med regi og som skuespillere i 3 kortfilmer produsert for Høyskolen i Telemark. Samarbeid med Løberg Teaterproduksjon.

GF har vært samarbeidspartner med Folkeuniversitet i et prosjekt for bevisstgjøring og motivering av ungdom som vil ut i lærlingeplasser.

GF har hatt en lang rekke opptredener og kulturinnslag for det offentlige, organisasjoner, næringsliv og private. Vi har også tatt oppdrag der vi spesialdesigner en forestilling eller en totalopplevelse. Dette åpner for nye publikumsgrupper og tilfører teatret ny kompetanse.

Vi fortsetter med arbeidsdemonstrasjoner, opplesninger, workshops, seminarer og foredrag i Norge og utlandet.

Dag Haddal har gjort produsentarbeid for Seljordspelet.

Internasjonale arbeid

Vi har spilt forestillinger og holdt workshops i Frankrike, Spania, Brasil, New Zealand og Zimbabwe.

I forbindelse med PIT har vi reist og sett teater i mange land, og har et stort internasjonalt nettverk.

GF har støttet Magdalena Norway med kontorressurser.

Vi har samarbeid med teatergrupper i Peru. Med støtte fra Telemark Fylke organiserte vi et solidaritetsprosjekt i 2014-2015, der pengene gikk til arbeid med barn og unge i to slumbyer utenfor Lima.

Frivillighet

GF skaper forestillinger der medvirkende på og bak scenen er både profesjonelle og amatører, og samarbeidet er noe av hensikten bak prosjektet. Dette bidrar til å bygge lokal kompetanse, entusiasme og eierskap. Hvert år er 100-120 frivillige med på å organisere PIT, bl.a. som sjåfører, gateverter og håndlangere for teknikerne til å drive gratis kafe for de frivillige. I forbindelse med PIT 2015 arbeidet 137 frivillige i alt 2,8 årsverk.

Integrering og mangfold

PIT 2015 bød på ensembler fra 10 land. Mange frivillige er innvandrere eller tilreisende. Vi samarbeidet med Porsgrunn Mottak og fikk med ca. 30 asylsøkere som frivillige. I forestillingen Smuglere samarbeidet vi med Skien Diakonale Senter slik at flere amatørskuespillere kom derfra. Gjennom året har vi ungdom og arbeidssøkere på praksis ved teateret.

Verv og medlemskap

Trond Hannemyr sitter i Riksteatrets styre.

Tor Arne Ursin sitter i Danse- og Teatersentrums styre.

Grethe Knudsen, Anette Röde Hagnell og Geddy Aniksdal sitter i Magdalena Norways styre.

Lars Vik har sittet i valgkomitéen og møter på Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen.

Geddy Aniksdal sitter i redaksjonen for det internasjonale teatertidsskriftet The Open Page.

GF er medlem i Danse- og Teatersentrum og Assitej.

PIT er medlem i Norske Festivaler.

Styret

GFs styre har i 2015 bestått av Tor Arne Ursin (styreleder), Kjersti Høgli og Knut Olav Holt.

Fra 2015 til 2016

I 2015 pågikk planlegging av flere prosjekter for 2016 bl.a.:

 • Alt for vitenskapen – om Kr. Birkelands liv og virke. Premiere under PIT, og turne i Telemark.
 • Reisen til Venezia av Bjørg Vik. Premiere under PIT og turne høsten 2016/vår 2017.
 • Seven songs of the refugee, engelsk versjon av Flyktningens sju songar. Premiere i India 2016
 • To ukers workshop med Forfatterstudiet i Bø, der teatrets kunstnere tester ut studentenes dramatiske tekster på scenegulvet.
 • GFs Ibsensatsing mot barn fortsetter med en ny forestilling bygget på Lille Eyolf.
 • Internasjonale Dager i april; forestillinger, arbeidsdemonstrasjoner og Master Class. Med bl.a. Julia Varley fra Odin Teatret.
 • Turne i India og USA
 • Flere workshops for flyktninger i løpet av året, bl.a. med Dafa Puppet Theatre (JO) og Teatro Due Mondi (IT).
 • Residenser: arbeidsopphold for en internasjonal gruppe dansere ledet av den islandske koreografen Margret Sara Gudjonsdottir. Til høsten kommer Heiki Riipinen og Per Magnus Barlaug på residens, begge uteksaminert fra Fredrikstad i 2014.
 • Jubileumsfeiring med egen festuke i desember, kurs med teaterets skuespillere og arbeid med ny norsk dramatikk.

I 2016 feirer GF 40 år – som Norges eldste frie teatergruppe! Teatret har gjennom disse 40 årene hatt 150 premierer og et publikum på over 1,1 mill i 35 land.

Forestillinger og publikumsbesøk 2015

Tatoveringen: 3/206

Talleiv Huvestad:   27 / 1117

Super Solness: 4 / 614

Pøbel i pels: 3 / 514

Dr. Grønningen: 1 / 60

Nettopp Nora: 2 / 214

Fritjof Fomlesen: 9 / 2058

Scene! Art: 74 / 8231

Roy & Rolandsen: 3 /452

Smuglere VSOP: 11 / 1962

Flyktningens 7 songar: 3 / 119

Fra hud til hud: 1 / 71

Fortellinger om frihet: 2 / 676

Play with a guinea fowl: 3 / 405

Kunsten å falle: 3 / 367

Mitt liv som mann: 6 / 324

No doktor for the dead: 2 / 100

Røde & Elde: 1 / 50

Sannheten er mye verre: 3 / 174

Opplesn, foredrag mm: 18 / 1056

Egne workshops: 14 / 229

Gjestespill: 126 / 25385

Gjesteworkshops: 4 / 42

Samlet:  323 / 44426