Content not translated?
Try autotranslate

Omkamp om ansvaret for bevilgninger?


Regjeringen vil igjen flytte ansvaret for bevilgningen til Grenland Friteater(GF) og Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival(PIT) –denne gangen fra Kulturdepartementet til fylkeskommunen. Dette skal skje alt fra 2018 av i forbindelse med den nye regionreformen, og før den varslede kulturmeldingen kommer. Dette kommer fram i Stortingsproposisjonen om ny inndeling av folkevalgt nivå. En slik overføring vil raskt føre til at bevilgningen til GF og PIT kommer i konkurranse med penger til helse, skole og veier på fylkeskommunens trange budsjett. 

Det er bare 3 år siden ansvaret for bevilgningen til GF og PIT ble flyttet fra Norsk kulturråd til Kulturdepartementet etter et enstemmig vedtak i Stortingets kulturkomité. Komitéen med lederen Svein Harberg (H) i spissen var stolt over at de hadde fått til denne ordningen da komitéen var på besøk på Friteatret i februar 2015. Da hadde Stortingets kulturkomité ryddet opp etter at GF og PIT hadde vært kasteball mellom flere instanser i årevis. Det er derfor oppsiktsvekkende at regjeringen nå ønsker en omkamp om denne saken.

  – Det er først og fremst fordi det er lokale tilbud, sier statssekretær Bård Folke Johansen som begrunnelse for det nye forlaget i et intervju med NRK i dag. Denne uttalelsen virker merkelig i forhold til den virksomheten som GF og PIT driver. Her kan det nevnes Grenland Friteater gjennom sin 40-årige virksomhet har produsert 161 forestillinger og spilt i 43 land på 6 kontinenter, for nær 1,2 millioner mennesker. PIT er Norges største internasjonale teaterfestival og en viktig scene for norsk og internasjonal fri scenekunst. At både GF og PIT i tillegg har en solid lokal forankring burde bare være positivt.

Kontaktperson:

Tor Arne Ursin

Styreleder Grenland Friteater

Mob.tlf. 90085696

Mail: tau@grenlandfriteater.no