Content not translated?
Try autotranslate

PS14 er i gang


PS14 hadde premiere i deilig seinsommervær 27.august. Dermed er det klart for 16 magiske kvelder og utsolgte “hus”. Premierereportasjer og anmeldelser finner du her.

Se TAs anmeldelse av forestillingen her

Se Vardens anmeldelse av forestillingen her.

Se PDs premierereprotasje her.

Se PDs bilder fra premieren her.

Se Vardens bilder fra premieren her.

Se TAs premierereportasje her.

Se NRKs premierereportasje her.

Se Litteraturgarasjens anmeldelse her

Les Ove Mellingens artikkel her

Les intervju med Harald Berntsen her