Content not translated?
Try autotranslate

8 mars på Friteatret


Velkommen til feiring av verdens alle kvinner på Friteatret i Porsgrunn!
Åpent hus i lun, uformell stemning med enkel bordservering i teatersalen.
Vi gleder oss over å kunne samles!
Vi følger selvfølgelig smittevernreglene slik at alle kan føle seg trygge. NB! Vi har kun lov til å slippe inn innbyggere fra Porsgrunn Kommune.
Vi åpner dørene etter markeringen på Rådhusplassen som begynner kl 16:30 Arrangert av 8. marskomiteen i Grenland @kvinnedagenigrenland. Mere info om det HER
Vi byr på:
Uformelt samvær
Amerikansk auksjon
Quindekviss
Sang
Alle inntekter går uavkortet til kvinnene som bor i demobiliseringsleirene i El Cesar i Nord Colombia “Tierra Grata”.
 
Ill.foto: Katharina Barbosa Blad