Content not translated?
Try autotranslate

About us

Grenland Friteater was founded in 1976 in Porsgrunn, Norway.

The purpose of Grenland Friteater is not only to make innovative, entertaining and thought provoking performances, but also to contribute to the development of a new theatre culture in rural Norway. A relevant, direct and challenging theatre culture that does not pay homage to theatre conventions and debate in central Norway. Our goal is to have a theatre that is so alive that it communicates across linguistic and cultural boundaries and is so strong that it is not broken by the random changes of trend.

Every year in june we organize Porsgrunn International Theatrefestival, PIT.

Grenland Friteater is an independent theatre supported by Porsgrunn city, Telemark county, Norwegian Arts Council and The Ministry of Culture.

Short film about Grenland Friteater:

 

Grenland Friteater har i dag følgende virksomhetsområder:

 • Produksjon av nye, originale fostillinger.
 • Turnéer nasjonalt og internasjonalt, inkl. Den Kulturelle Skolesekken og Den Kulturelle Spaserstokken.
 • Pedagogikk. Grenland Friteater skal være et ressurs- og kompetansesenter gjennom workshops, foredrag, pedagogiske prosjekter, publikasjoner og samproduksjoner.
 • Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival – PIT er Norges største årlige internasjonale teaterfestival.
 • Stedsans igangsetter tverrkunstneriske byutviklingsprosjekter.
 • Internasjonalt arbeid. Ved siden av gjestespillsvirksomheten i utlandet er også Grenland Friteater involvert i internasjonalt solidaritetsarbeid ved støtte til fx Magdalena Norways prosjekt i Colombia.

Friteatret
Grenland Friteater holder til i et forhenværende menighetshus midt i sentrum, som Porsgrunn kommune kjøpte og satte i stand til teaterbruk i 1986. Etter en brann i  2001 ble huset påbygd og totalrenovert og rommer i dag en blackbox, et mindre prøvestudio, teaterkafé, kontorer, samt verksteder. Gjesteleiligheter og lager i tilstøtende bygg.

Organisasjon
Grenland Friteater er organisert som et AS.
Styret består i 2019 av:
Tor Arne Ursin (leder), Wendy Aasland og Knut Olav Holt.
Kunstnerstyret består av:
Anne Sophie Erichsen, Trond Hannemyr, Geddy Aniksdal, Lars Vik, Tor Arne Ursin,  Kjersti Posti Høgli, Anette Röde Hagnell, Wendy Aasland, Dag Haddal og Hans Petter Eliassen.
Daglig leder er Grethe Knudsen.

Priser

 • Hydros Kulturpris 1984
 • Porsgrunn kommunes Kulturpris 1986
 • Telemark Fylkes Kulturpris 1996
 • Håpets Pris fra Institut for Folkeligt Teater i Danmark 1997
 • DTS’ Jubiléumspris 1998 (til En rosenkål for mye)
 • Skomværprisen 1999
 • Hydros Kulturpris 2001 (til PIT)
 • BaugPrisen 2002
 • Årets Telemarking 2003
 • Porsgrunn kommunes Kulturpris 2007 (til PIT)
 • Zemund Festival of Monodrama, Serbia (1st price til Blue is the smoke of war)
 • Daphne Prisen 2008 fra Assitej (til Gjenkjennelsen)

Menneskene
Det er menneskene, ikke bygningene, som skaper et teater. Grenland Friteater har i dag 12 fast ansatte medarbeidere fordelt på administrasjon og kunstnerisk avdeling. Samtlige av våre medarbeidere arbeider på mer enn ett felt. Dugnadsånd er utbredt. Flere av de yngre skuespillerne har fulgt Grenland Friteaters eget undervisningsopplegg, andre har flyttet til byen etter endt teaterutdannelse. Vi legger vekt på å skape et stabilt og variert ensemble med bred kompetanse. Grenland Friteater skal være et inkluderende, ujålete og tydelig teater.

Personvernerklæring

Kort informasjonsfilm om Grenland Friteater