Content not translated?
Try autotranslate

Om Grenland Friteater

Reiseinfo

Grenland Friteater ble startet av bl.a Trond Hannemyr, Tor Arne Ursin og Lars Vik i 1976 og er en av Norges eldste frie teatergrupper. Vi har hele tida holdt til i Porsgrunn, men reist og vist teater jorda rundt.

Grenland Friteater er arbeidssted for en gruppe kunstnere og teaterfolk som liker å utfordre seg selv og hverandre. I dag arbeider det 12 personer fast i gruppen, men en lang rekke frilansere er knyttet til oss på ulike vis, tilsammen ca 25 årsverk. Noen har vært med helt siden starten, noen har vært med lenge, og stadig flere kommer til. Grenland Friteater har hatt fast tilhold på Friteatret i Porsgrunn sentrum siden 1987.Teatrets målsetning er ikke kun å lage nyskapende, underholdende, tankevekkende og gripende, – kort sagt – gode forestillinger. Det er også å bidra til å utvikle en ny teaterkultur i distrikts-Norge; en som føles relevant, kommunikativ, sanselig, direkte og utfordrende – og ikke bare en blek skygge av hovedstadens teaterdebatt og konvensjoner.

Vårt mål er et teater som er levende og som kommuniserer på tvers av språklige og kulturelle skiller, og sterkt nok til ikke å la seg knekke av tilfeldige motesvingninger.

Grenland Friteater står i en tradisjon av europeiske teaterkunstnere og ensembler som i mer enn hundre år har forsket i teatrets uttrykksmidler og utvidet grensene for hva vi kaller teater til nye steder og situasjoner.
Grenland Friteater er støttet av Kulturdepartementet, Porsgrunn kommune og Telemark Fylkeskommune.Grenland Friteater er tilsluttet Danse- og Teatersentrum, Assitej Norge og The Magdalena Project. PIT er tilsluttet Norske Festivaler.

Grenland Friteater har i dag følgende virksomhetsområder:

 • Produksjon av nye, originale fostillinger.
 • Turnéer nasjonalt og internasjonalt, inkl. Den Kulturelle Skolesekken og Den Kulturelle Spaserstokken.
 • Pedagogikk. Grenland Friteater skal være et ressurs- og kompetansesenter gjennom workshops, foredrag, pedagogiske prosjekter, publikasjoner og samproduksjoner.
 • Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival – PIT er Norges største årlige internasjonale teaterfestival.
 • Stedsans igangsetter tverrkunstneriske byutviklingsprosjekter.
 • Internasjonalt arbeid. Ved siden av gjestespillsvirksomheten i utlandet er også Grenland Friteater involvert i internasjonalt solidaritetsarbeid ved støtte til fx Magdalena Norways prosjekt i Colombia.

Friteatret
Grenland Friteater holder til i et forhenværende menighetshus midt i sentrum, som Porsgrunn kommune kjøpte og satte i stand til teaterbruk i 1986. Etter en brann i  2001 ble huset påbygd og totalrenovert og rommer i dag en blackbox, et mindre prøvestudio, teaterkafé, kontorer, samt verksteder. Gjesteleiligheter og lager i tilstøtende bygg.

Organisasjon
Grenland Friteater er organisert som et AS.
Styret består fra juni 2023 av:
Tove Elisabeth Bratten (leder), Geddy Aniksdal, Kjersti Posti Høgli og Knut Olav Holt.

Priser

 • Hydros Kulturpris 1984
 • Porsgrunn kommunes Kulturpris 1986
 • Telemark Fylkes Kulturpris 1996
 • Håpets Pris fra Institut for Folkeligt Teater i Danmark 1997
 • DTS’ Jubiléumspris 1998 (til En rosenkål for mye)
 • Skomværprisen 1999
 • Hydros Kulturpris 2001 (til PIT)
 • BaugPrisen 2002
 • Årets Telemarking 2003
 • Porsgrunn kommunes Kulturpris 2007 (til PIT)
 • Zemund Festival of Monodrama, Serbia (1st price til Blue is the smoke of war)
 • Daphne Prisen 2008 fra Assitej (til Gjenkjennelsen)

Menneskene
Det er menneskene, ikke bygningene, som skaper et teater. Grenland Friteater har i dag 12 fast ansatte medarbeidere fordelt på administrasjon og kunstnerisk avdeling. Samtlige av våre medarbeidere arbeider på mer enn ett felt. Dugnadsånd er utbredt. Flere av de yngre skuespillerne har fulgt Grenland Friteaters eget undervisningsopplegg, andre har flyttet til byen etter endt teaterutdannelse. Vi legger vekt på å skape et stabilt og variert ensemble med bred kompetanse. Grenland Friteater skal være et inkluderende, ujålete og tydelig teater.

Personvernerklæring

Kort informasjonsfilm om Grenland Friteater