Content not translated?
Try autotranslate

Teaterparken

Et senter for fri scenekunst

Med Teaterparken åpner Grenland Friteater dørene for scenekunstnere og ensembler som ønsker å utvikle sitt arbeid i dialog med Friteatret og dets publikum og samarbeidspartnere. Teaterparken retter seg særlig mot ensembler som ønsker residens hos Grenland Friteater for å prøve ut sine idéer, få hjelp til prosjektutvikling og kunne vise prøveforestillinger for publikum.

Teaterparken vil også åpne seg spesielt for scenekunstnere som vil utvikle sine prosjekter i samarbeid med lokale miljøer i Porsgrunn og omegn – enten det er gjennom Vinterscenen, PIT eller Stedsans – eller i en helt ny sammenheng.

 • Kurs og konferanser
 • Residenser
 • Konseptutvikling og scenekunstproduksjon
 • Ensembleutvikling
 • Arena for publikumsmøter og festivaler
 • Et møtepunkt mellom det lokale og det internasjonale.

Teaterparken skal gi unik profesjonell erfaring, veiledning, tekniske muligheter for utprøving av kollektive ferdigheter og samhandlingsmodeller, strategier for samfunnskontakt og publikumsutvikling og et nettverk å bygge videre på, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Teaterparken inneholder                                                                                                                                           

 • Residensordning med prøvesal
 • Fagkonsulenter og mentor-ordning; Kunstnerisk, produsent & administrasjon
 • Kursvirksomhet og konferanser beregnet på kompetansebygging og -overføring
 • Visningsmuligheter og økt scenekunstproduksjon

Teaterparken retter seg først og fremst mot nydannede ensembler innenfor scenekunst med høye kunstneriske ambisjoner – det vil si unge og mindre etablerte kunstnerkonstellasjoner med stort kunstnerisk potensiale. Vi vil legge vekt på ensembler som har ambisjoner om å produsere scenekunst som skaper nye relasjoner til publikum – enten det dreier seg om nye publikumsgrupper eller nye steder å presentere scenekunst utenfor tradisjonelle scenerom. I prøveperioden vil vi evaluere prosjektet fortløpende og justere driften basert på erfaringer og tilbakemeldinger.

Noen av Teaterparkens målsetninger

 • Bidra til å skape kultur for erfaringsoverføring og deling innad i scenekunstfeltet                                                     
 • Etablere, styrke og sikre arbeidsplasser
 • Faglig og organisatorisk styrking av scenekunstmiljøet
 • Økt nasjonal oppmerksomhet rundt lokalt og regionalt kulturliv
 • Bedre ressursutnyttelse i fagfeltet
 • Skape relasjoner og samarbeid på tvers av geografiske og kunstfaglige skiller
 • Økt scenekunstproduksjon for publikumsarenaer, og skape nye publikumsrelasjoner

Kunstnerisk leder: Tor Arne Ursin 

Prosjektleder: Dag Haddal

Søk residens HER

BROSJYRE TEATERPARKEN

Du kan bla i brosjyra HER

Les hva Tove Bratten skriver om Teaterparken HER