Content not translated?
Try autotranslate

OM TEATERPARKEN, av Tove Bratten

Jeg har hatt gleden å kunne følge tett på Grenland Friteaters arbeid med Teaterparken – et program i Grenland Friteaters arbeid med talentutvikling og videreutvikling av infrastrukturen for fri scenekunst i Norge. Teaterparken retter seg først og fremst mot «emerging artist» ensembler innenfor scenekunst med høye kunstneriske ambisjoner – det vil si unge og mindre etablerte kunstnerkonstellasjoner med stort kunstnerisk potensiale. Grenland Friteater har alltid vært opptatt av ensemblet som kjerneverdi i teaterarbeidet. Og jeg ser Teaterparken som et ledd i deres fokus på nettopp ensembleutviklingen i scenekunsten.

Teaterparken retter seg mot unge ensembler som har ambisjoner om å produsere relevant scenekunst på et høyt kunstnerisk nivå og som skaper nye relasjoner til publikum – enten det dreier seg om nye publikumsgrupper eller nye steder å presentere scenekunst utenfor tradisjonelle scenerom. 

Det har vært, og er fortsatt viktig å bygge infrastruktur over hele landet for fri scenekunst. Derfor representerer initiativet til Grenland Friteater om å etablere Teaterparken et betydningsfullt ledd i arbeidet med å utvikle infrastruktur for fri scenekunst i Norge.

Formidling, møteplasser, kompetansedeling og nettverk vil stå sentralt i programmet som vil både være lokalt og nasjonalt forankret så vel som internasjonalt orientert. Jeg tror prosjektet vil fylle et viktig behov innen det norske scenekunstfeltet.

 Tove Bratten