Content not translated?
Try autotranslate

Søk residens i Teaterparken

Profesjonelle norske og internasjonale kunstnere og grupper som har et prosjekt de ønsker å jobbe med, er velkomne til å søke residens.  Hos oss kan du få tilgang til arbeidssal. Vi har en teknisk utstyrt black box og to enkle studioer. På Friteatret jobber til daglig 12 kunstnere og produsenter som har bred kompetanse til å støtte residensene i den kunstneriske prosessen. 

 

-Hvem kan søke

Vi tar imot søknader fra nyetablerte, nyutdannede og erfarne kunstnere og kompanier.  Teaterparken vil åpne seg spesielt for scenekunstnere som vil utvikle sine prosjekter i samarbeid med Grenland Friteater og lokale miljøer i Porsgrunn og omegn.

-Residensen inneholder

  • Arbeidsrom
  • Teknisk utstyr og assistanse
  • Kunstnerisk veiledning (om ønskelig)
  • Bolig (2 leiligheter, 2 hybler)
  • Visningsarena med mulighet for intern eller offentlig visning

Gruppene dekker selv sine reiseutgifter og utgifter til diett. Prosjekter med finansiering kan regne med å betale noe for oppholdet, feks strøm, husleie  m.m.

-Hvordan søke

Det sendes inn søknad med prosjektbeskrivelse. Lengde på oppholdet og hvilken periode som ønskes. 

Tre spørsmål søknaden må gi svar på:

  • Hvorfor vil dere til Grenland Friteater?
  • Kan prosjektet utvikles i samarbeid med Grenland Friteater? Hvordan?
  • Gir prosjektet noe til lokalmiljøet her? Hvordan?

Søknader behandles fortløpende. 

Send søknaden til Anette Röde Hagnell:  anette.rode@grenlandfriteater.com

Disse har vært på residens i 2020 – 2024