Content not translated?
Try autotranslate

Søk residens i Teaterparken

Enkelte scenekunstnere og ensembler kan søke om en residens i Teaterparken. Det kan søkes om alt fra et rom i en uke til sal i lengre perioder med kompetanse som støtte i den kunstneriske prosessen. Det kan også være å kartlegge ensemblets utviklingspotensial og praktiske og kunstneriske behov videre. 

Teaterparken er en av få med residensordning for teater i Norge. Her kan du få faglig støtte fra utvalgte konsulenter. Du får tilgang til ulike ressurser etter behov; kunstneriske, tekniske men også andre kunnskapsressurser f eks innenfor produksjon, produksjonsledelse og publikumsarbeid. Aktuelle søkere kan være allerede etablerte produksjonsenheter men også mindre etablerte kunstnere som har et definert kunstnerisk prosjekt. 

Det finnes muligheter for å vise arbeidet sitt; offentlig eller internt, som ferdig forestilling eller i prosess. 

Bakgrunnen for ordningen er å kanalisere internasjonale impulser til scenekunstmiljøet og knytte kontakter mellom ulike uttrykk og kunstmiljøer; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Erfaringen viser at de gjestende kunstnerne oppretter gode sosiale og faglige kontakter og at nye konstellasjoner og samarbeid ofte oppstår etter et opphold hos oss. Målet er at frie scenekunstnere med ulik kunstnerisk praksis og uttrykk kommer til Grenland. 

-Hvem kan søke

Ordningen er primært et tilbud til scenekunstnere og som gjennom lengre tid har vist høy kunstnerisk kvalitet. Teaterparken vil åpne seg spesielt for scenekunstnere som vil utvikle sine prosjekter i samarbeid med Grenland Friteater og lokale miljøer i Porsgrunn og omegn.

Gruppene dekker selv sine reiseutgifter og utgifter til diett. Prosjekter med finansiering må regne med å betale litt for oppholdet. Teaterparken kan etter avtale tilby assistanse under prosjektering av oppholdet, og hjelp til å skaffe øvrig finansiering av oppholdet. 

-Hvordan søke

Det sendes inn søknad med prosjektbeskrivelse, hva arbeidsoppholdet skal inneholde (sal, kunstneriske innspill, teknikk osv) og CV for samtlige deltagere, lengde på oppholdet og hvilken periode som ønskes. 

Søknader behandles fortløpende

Send søknaden til Anette Röde Hagnell:  anette.rode@grenlandfriteater.com

Disse har vært på residens i 2020/2021/2022