Content not translated?
Try autotranslate

2023 ble et godt år for GF


2023 blei et godt år for Grenland Friteater (GF). Vi hadde i alt 7 premièrer og viste 406 forestillinger for et publikum på 39 600 mennesker.

Vi har gjennom året hatt flere turnéer i regi av DKS, gjestespill på ulike norske scener og vi har spilt på Festival of Arts and Human Rights i Beograd, Serbia, Festival Laboratorio Interculturale di Prachtiche Teatrali i Fara Sabina, Italia, Transitfestivalen i Holstebro, Danmark, The Magdalena Festival i Ayllon, Spania og feSt 2023 i Sevilla, Spania. Vi har arrangert gjestespill i Porsgrunn med ensembler fra Tyskland, USA, India, Italia, Sverige, Spania, Danmark, Peru og Kenya.

I mars arrangerte vi DUS-festivalen. DUS – Den unge scenen er et landsdekkende prosjekt for å heve nivået på ungdomsteater. GFs skuespillere var veiledere for Larvik B&U Teater, Skien Kulturskole, Skien VGS, Sjøbodteatret Tønsberg og Notodden B&U Teater, som satte hverandre stevne, laget og viste forestillinger på Friteatret. I juni gikk Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival av stabelen. PIT peker på trender og impulser innenfor internasjonalt teater i spennet mellom avantgarde og folkelige teaterformer. Vi ønsker bl.a gjennom utradisjonelle tilnærmingsvinkler å nå de store gruppene som sjelden ser teater. Samtidig er festivalen et møtepunkt for det norske fagmiljøet og mellom norske og utenlandske artister. I oktober arrangerte vi, i samarbeid med Teater Avvik, barneteaterfestivalen Oktopuss.

Teaterparken; GFs program for kompetansedeling ble satt i gang i 2019 som det første året av et treårig prøvedriftprosjekt med noe støtte fra Kulturrådet. I 2023 har vi hatt 21 residenser med 84 kunstnere i 204 dager. Siden 2019 har vi hatt 81 residenser med i 301 kunstnere i til sammen 819 dager.

I 2023 har planleggingen av nytt teaterbygg kommet et skritt videre. Vi har samarbeidet godt med arkitektene i Feste og med Porsgrunn Utvikling om planene. Formannskapet i Porsgrunn vært positive til investeringssøknad og vi har fått gode tilbakemeldinger fra Kulturdirektoratet på prosjektet. En ny reguleringsplan for området er på gang og vil forbedre byggeprosjektet betraktelig. Vi tror en satsing på et nasjonalt kompetansesenter for scenekunst kan være med på å profilere Porsgrunn som kulturkommune. En av de viktigste tjenestene Teaterparken ønsker å tilby vil være en lavkost prøvesal for kunstneriske produksjoner der man er i en fase med utprøvning og eksperimentering. I dag begrenser ressursmangel og lokaliteter residenser og samarbeid med andre scenekunstnere. Det er derfor viktig med en utvidelse av teatrets lokaler for å bedre produksjonskapasiteten og ha gode, moderne ressurser for et nasjonalt kompetansesenter for scenekunst. Muligheter for sambruk og utnyttelse av teatrets lokaliteter, ressurser og produksjonskapasitet er store ved en utvidelse av dagens Friteater.

Vi gleder oss til året som nettopp har begynt. Gjestespill på Monofon-festivalen på Hamar (https://www.facebook.com/hamarteater.no)  med Ingen Doktor for dei Daude åpner ballet. Utover våren gleder vi oss stort til Vinterscenen (https://grenlandfriteater.no/vinterscenen-4/vinterscenen-2024) med et ganske så stort og ganske så tøft knippe forestillinger i februar, turnéer og gjestespill rundt om utover våren, og selvfølgelig vår egen En Sommernattsdrøm og Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival (http://www.pitfestival.no) i juni!