Content not translated?
Try autotranslate

Bokpresentasjon fra CAN (Concerned Artists Norway)

Nina Ossavy presenterer boken NATURTRO – om å dekolonisere naturen.  

Billetter

  • Lørdag 12. Februar 2022
    15:30 / ,Nedre Jønholt GårdGratis

Om forestillingen

I denne hybride boken reflekterer kunstnere, forfattere, poeter og forskere i et mangfold av uttrykksformer rundt begrepet « å dekolonisere naturen». Kan dette begrepet bidra til å utvide forståelsen av vårt samspill med andre levende arter? Hva betyr det egentlig? Terra nullius var kolonitidens betegnelse på tomt land. Et landområde som var klar til å invaderes. Men ingen områder var eller er tomme, uavhengig av menneskets tilstedeværelse: vi deler jorden med våre medskapninger. De fleste koloniriket ble dannet ved brutal krigføring. Krigen mot naturen er like brutal. Mens dekoloniseringen av nasjonalstater har vært en viktig utvikling i etterkrigstidens verden, har en dekolonisering av naturen knapt begynt. Det er kanskje på tide?  

Naturtro er utgitt på Iris forlag, men kan også kjøpes hos CAN på Nesodden.

https://irisforlag.no/boker/naturtro