Content not translated?
Try autotranslate

En varig kilde

– en heisatur gjennom kulturhistorien og læreplanen for videregående opplæring En Varig Kilde  – En heisatur gjennom kulturhistorien og læreplanen for videregående opplæring!   Forestillingen […]

Om forestillingen

IMG_2731– en heisatur gjennom kulturhistorien og læreplanen for videregående opplæring

En Varig Kilde 
– En heisatur gjennom kulturhistorien og læreplanen for videregående opplæring!
 
Forestillingen har fire skuespillere, enkle lyd- og lys effekter og ganske enkel scenografi og kostymer. Skuespillerne hopper ut og inn av forskjellige roller. Forestillingen bindes sammen av en samtale mellom Even Bolstad og Tor Arne Ursin, som diskuterer den generelle delen av læreplanen for videregående opplæring, men like mye diskuterer de norsk kulturarv, det å være norsk og det å være menneske. De to andre skuespillerne – Terje Sødal og Carl Henrik Ekblom –  blander seg inn i diskusjonen i skikkelse av folk som f.eks Haakon Lie, Henrik Ibsen og Jeppe på Bjerget, Vatikanets kardinaler og det moderne Norges kulturelite.
 
 
Tittelen En Varig Kilde henspiller på et sitat ifra læreplanen for videregående opplæring:
 
 
“Synet på menneskets likeverd og verdighet er en spore til stadig på nytt å sikre og utvide friheten til å tro, tenke, tale og handle uten skille etter kjønn, funksjonsevne, rase, religion, nasjon eller posisjon. Dette grunnsyn er en varig kilde til endring av samfunnet for å bedre menneskenes kår.”
 
 
Den generelle delen av læreplanen for videregående opplæring er gjennomgangstemaet i vår forestilling. Den handler om hvordan man skal gå frem for å fungere som et dannet og medvirkende menneske i dagens Norge. Vi snakker oss gjennom læreplanen og tar mål av oss å skulle illustrere innholdet med eksempler fra kultur- og idehistorien og fra den klassiske litteraturen. Underveis går eksemplene over stokk og stein.
 
 
For oss er Bård & Harald like viktige inspirasjonskilder som Ibsen og Shakespeare.
 
 
En Varig Kilde er et samarbeidsprosjekt mellom det nyetablerte ensemblet Edelkitsch og Grenland Friteater.
Teksten og konseptet er utviklet av Even Bolstad fra Edelkitsch og Tor Arne Ursin fra Grenland Friteater.
Øvrige skuespillere: Terje Sødal og Carl Henrik Ekblom.