Content not translated?
Try autotranslate

Holy Ghost House

ADG -Armageddon Deconstruction Group – vil gestalte rommene i Huken 7 som tidsrom tilhørende en annen, ennå forseglet tid, i en adskilt virkelighet…

Om forestillingen

ADG -Armageddon Deconstruction Group (Anniken Weber & Arnt Christian Hellum Teigen) 

Dette kanalisert gjennom et kalendersystem, og lek med en kosmologi som fletter geologisk dyptid, forhistorisk og historisk tid, med tiden vi møter denne helgen under Vinterscenen. I disse tidsrommene vil de søke presentere (u)mulige samfunnsrelaterte virksomheter som oppleves ekskommuniserte, eksempelvis et fripoliti og et samfunnsterapeutisk institutt.

Å klare livet er en kunst.
Bare å samtale er en sjelden verdi.
Å fasilitere betyr å gjøre lettere.
Vi kikker på hverdagsrutinene og spør,
er det med dem som med tidssonene?
Hvorfor denne evinnelige klemmen?
Hvorfor er Greenwitch-meridianens tidssone kallt Zulu, og CET, i de militære kommandolinjene, kallt Alfa?
Den hvite kaninen, og eventyrland, drømmenes kontinent, kolonialisert som Afrika, og Tiden selv.
Å fri seg fra pliktmoral samtidig vinne tilbake disiplin, og med det handlingskraft, som hvertfall jeg ellers tappes av, nesten uten å merke det engang, er med på å definere ytelsens poeng (jf. performance på norsk). I hvertfall gir det oss et utgangspunkt for vår videre veksling mellom utforskning og etterforskning.

Foto: Anniken Weber

Lørdag også med Motorsag & Flystyrt (Snorre Sjønøst Henriksen & Torbjørn Martin Davidsen) 

som er en støyduo. En spontan generering av lyd, som en emosjonell respons til naturødeleggelse og andre aktuelle temaer. Musikken er en forlengelse av en pågående privat samtale.

Fredag kl 18-20, lørdag kl 19-21, drop-in, maks 10 pers av gangen.