Content not translated?
Try autotranslate

UTSATT! Konferanse: Ny politikk for Scenekunsten?

Grunnet restriksjoner og risk for å måtte gjennomføre delvis digitalt, har vi valgt å utsette konferansen til Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival  i Juni. Velkommen igjen når vi kan samles fysisk til debatter og samtaler!

Billetter

  • Fredag 11. Februar 2022
    10:30 / Porsgrunn,ÆlvespeiletKjøp

Om forestillingen

Grenland Friteater inviterer til scenekunstpolitisk konferanse. 

Norsk scenekunstfelt består av et mangfold av ulike estetiske praksiser og virksomheter, som kommer både fra det institusjonelle og frie feltet. Solberg-regjeringen la frem sin nye strategi for scenekunst høsten 2021 som ønsker å skape bedre strukturer for Norsk scenekunst, men vil den rødgrønne regjeringen følge opp strategien? Hvor går veien fremover for norsk scenekunst?

Blant temaene som konferansen tar opp er blant annet:

Hvordan styrke infrastrukturen for det frie scenekunstfeltet? Vil økt samarbeid med institusjonen løse de infrastrukturelle utfordringene? Er kulturhusene i Norge et uforløst potensiale for det frie feltet? Er det behov for å tenke helhetlig og nytt?

Vi inviterer et knippe scenekunstnere til å gi nye perspektiver på finansieringen. Vi samler sentrale politikere og spør hva de mener:

Hvordan kan vi best finansiere det frie feltet? Gjennom Norsk kulturfond, driftstøtteordning for etablerte kompanier, regionale kulturfond? Bør kommuner og fylkeskommuner ta et større eierskap?

Konferansen er støttet av Fond For Utøvende kunstnere. Arrangeres i samarbeid med Danse- og teatersentrum.