Content not translated?
Try autotranslate

La ankeret falle. Jeg er i havn.

16, 17, 18. og 19 september 2019.  Då eg kom til Porsgrunn og Grenland Friteater i 1981 gjekk eg ofte tur på Østre Porsgrunn Kirkegård. […]

Om forestillingen

16, 17, 18. og 19 september 2019. 

Då eg kom til Porsgrunn og Grenland Friteater i 1981 gjekk eg ofte tur på Østre Porsgrunn Kirkegård. Sat på ein benk, las dikt, skreiv dagbok, tok ein røyk. Sat i ro. Såg gravstøtta til ein sjømann der det stod: ”La ankeret falle jeg er i havn.” Fin setning, tykte eg. Visste ikkje at det stamma frå ein salme. No er eg litt meir opplyst om salmar og kyrkjegardshistorie, skikkar og skjebner.

Ein kyrkjegard speglar samfunnet vårt elles. Store  bautaer over store menn, enkle graver for ein  omkommen matros, felles gravstader for heile  familiar og små runde steinar til minne om born som ikkje fekk leva opp.  Her har kvinnene nokre gonger ikkje eige namn.

I god Stedsansånd tek me dikka med på ein  mangfoldig vandring, ein vandring me har  samarbeida om, profesjonelle som amatørar, yngre som eldre, i dansen, i musikken, i forteljingane, i dikt og i sanning.

Eg seier med Salomo: ”Den som kvikkar opp andre skal sjølv verta oppkvikka.” Det er vel eit fint motto for ein kyrkjegardsvandring?

Geddy Aniksdal

Åpningskantate og velkomsthilsen. Det Omvandrende Orkester. Guttorm Guttormsen, Agnes Maria Myrbakken og Porsgrunn Kulturskoles Blåse-ensemble, samt vandreleder Geddy Aniksdal.

Fugit irreparabile tempus! Historisk inn- og utblikk ved Den Vesle Kardinalen. Guandaline Sagliocco. Tekst og regi: Geddy Aniksdal

Bønnegjengen. ”La meg bringe forlatelse der urett er begått.” Ingeborg Dale Lauvli, Torjus Kjærvik Bråthen, Rebecca  Hofsten Abrahamsen , Aurora Bye Olsen, Oliver Spakmo Rismyhr. Regi: Geddy Aniksdal

Ole Engelstad – eller: Hvem vet hvor nær meg er min Ende? Svend Erichsen, Tobias Vik. Tekst og regi: Tor Arne Ursin. Basert på en sann historie. Obelisken til Engelstad er reist av mannskapet på tredje Fram-færd.

Stille stund i C-dur. Musikalsk mellomspill ved cellist Bård Henrik Bosrup. Sarabande av Johan Sebastian Bach.

Tre epitafer Om Porsgrunnsfolk.  Basert på sanne historier. Katolske nonner: Ingeborg Dale Lauvli og Aurora Bye Olsen. Matrosen Johannes: Jørgen Runnan Vik Skiftarbeideren: Magne Kvande Regi: Geddy Aniksdal og Lars Vik Tekst: Lars Vik

Himmelferd. To nonner i svevet. Musikalsk tonefølge av Det Omvandrende Orkester

La ankeret falle jeg er i havn. Frelsesarmeens kvartett for full hals. Anette Röde Hagnell, Tobias Vik, Gunnar Lie og  Rebecca Hofsten Abrahamsen. Tekst: Henry Albert Tandberg, oberst i Frelsesarmeen. Melodi: Guttorm Guttormsen

Graverne. ”Noen må holde hjula i gang.” Lena Barth Aarstad , Gunn Inger Aareskiold og Det Omvandrende Orkester. Tekst: Vik & Shakespeare. Regi: Lars Vik

Brød & fisk. Den Vesle Kardinalen.

Christian J. Reim, syklisten. Svend Erichsen. Tekst og regi: Lars Vik. Basert på en sann historie

Prestekragehagen. Papirinstallasjon  av elever ved visuell linje fra Porsgrunn kulturskole. Ansvarlig: Lesley Goddard Prester: Hans Petter Eliassen og Oliver Spakmo Rismyhr

Danseplassen. Dansere fra danselinja ved Porsgrunn Kulturskole. Koreografi: Karine Leonardsen. Musikk av Guttorm Guttormsen

Klovnene. Seremoni for en kjær kollega. Unni Spakmo, Gunn Inger Aareskiold, Harald Dille, Magne Kvande, Torjus Kjærvik Bråthen, Aurora Bye og Jørgen Runnan Vik. Storeprest: Carlos Uriona. Lilleprest: Oliver Spakmo Rismyhr. Gitaristen: Gunnar Lie. Musikk: Limelight av Charlie Chaplin. Tekst og regi: Lars Vik

Vin & vann. Den Vesle Kardinalen.

Moses og steintavlen. Harde bud. Ingeborg Dale Lauvli Regi: Geddy Aniksdal

Fam. Reynholds forgylles. Lena Barth Aarstad Tekst: Lars Vik

Skibsfører Edvard Funnemark.  En vel bevart hemmelighet. Trond Hannemyr og Rebecca Hofsten Abrahamsen. Tekst: Lars Vik. Basert på en sann historie

En blå, blå tone. En sang til slutt. Linea Bergstrøm og Mannskoret ForAnledningen. Pianist og komponist: Anette Röde Hagnell. Tekst: Lars Vik.

Medvirkende:

Dansere fra Porsgrunn kulturskole: Aina Marie Flekke, Elise Augestad, Jenny Vikan Løite, Liv Ingrid Øverbø, Mathilde Ruud Thingstad, Maya Sophie Thilesen, Ruby Smith-Resch og Tora Lindland Østevik.

Det Omvandrende Orkester: Guttorm Guttormsen, Agnes Maria Myrbakk og elever fra Porsgrunn kulturskole: Mari Augestad Smith, Carina Marie Masterød, Stella Hermansen, Cecilie Barstad, Leander Røe og Akira Myrland.

Mannskoret ForAnledningen: Gunnar Andersen, Kristian Liland, Birger Giskehaug, Jøran Sanna, Geir Alfsen, Tord Samdal og Ørnulf Paulsen.

Den fremmede: Carlos Uriona fra Double Edge Theatre (usa), Regi Stacy Klein og Geddy Aniksdal.

Hvem gjør hva:

Kunstnerisk ansvarlig: Geddy Aniksdal

Ideutvikling: Geddy Aniksdal og Lars Vik

Produsent: Hans Petter Eliassen

Rekvisitør og stilleben: Maria Løkken

Kostymer: Guro Dale

Komponist og musikalsk ansvarlig: Guttorm Guttormsen

Koransvarlig: Anette Røde Hagnell

Lysdesign: Lars Løberg Andersen

Tekniker: Hedda Løkken

Avviklerstab: Wendy Aasland, Grethe Knudsen og Hilde Tallaksen

Produsent Porsgrunn Kulturskole:  Elin Aas

Produsent for åpningsuka:  Signe Tynning

Foto: Dag Jenssen og Hans Petter Eliassen

Programdesign: Anna Andrea Aniksdal og Hans Petter Eliassen

En spesiell takk til Porsgrunnsklubben d.y, ved Hans Edvard Kjølseth,  Kjell Ivar Brynsrud, Steinriket, Porsgrunn kulturskole,  Porsgrunn Menighetsråd, Ragnhild Klingberg og  Ørnulf Paulsen.

Takk også til Frelsesarmeen, Teater Ibsen, Ikke Bare Brød, May-Britt Strand og Begravelsesbyrået Andersen.

En stor takk til alle våre trofaste, frivillige hjelpere.

La ankeret falle jeg er i havn er et bestillingsverk fra Menighetsrådet  i Porsgrunn til åpningen av nye Østre Porsgrunn kirke.