Content not translated?
Try autotranslate

Forum om kunst og økologi

De andre og undertrykkelsen av dem, med Erland Kiøsterud og Nina Ossavy. Forfatter Kiøsterud er invitert for å delta på festivalen som observatør for å se alle visningene og til å lede et forum som en dybdesamtale på festivalens siste dag.  Eva Bakkeslett holder foredrag og flere av festivalens artister deltar i samtalen. Inkl lunsj.

Om forestillingen

De andre og undertrykkelsen av dem 

Et forum om kunst og økologi med Erland Kiøsterud og Nina Ossavy. Forumet er en del av et større program som starter med arbeidsvisning kl 11:30. 

Til festivalen i 2024 har Vinterscenen invitert flere scenekunstnere som arbeider med en økologisk tematikk i sine kunstneriske arbeider, men det finnes også forestillinger med minoritets perspektiver. I forumet vil vi både samtale om de ulike visningene, men også stille oss noen grunnleggende spørsmålet: Hvilke sosiale strukturer eller tenkesett ligger til grunn for en tanke om at naturen er til for å utnyttes og ødelegges? Og hva har undertrykkelse og utnyttelse av natur, dyr, kvinner og skeive felles?  

Hvilke sosiale strukturer eller tenkesett ligger til grunn for en tanke om at naturen er til for å utnyttes og ødelegges? Og hva har undertrykkelse og utnyttelse av natur, dyr, kvinner og skeive felles? Hvordan forholder ulike kunstnere seg til dette og hva slags fremtidige fortellinger kan vi skape for å gjøre noe med undertrykkelsen? 

Forfatter Erland Kiøsterud er invitert for å delta på festivalen som observatør for å se alle visningene og til å lede et forum i form av en dybdesamtale på festivalens siste dag.  Vi vil samtale ikke bare om det vi har sett, men om mulige veier videre. 

De har også invitert Eva Bakkeslett, kunstner og kurator for prosjektet The Conference of the Birds – fugleperspektiver & fugleaktivisme i kunsten. Eva forteller om kunstprosjekter med folk og fugl i Norden og hvordan kunstens stemme kan være med å løfte sårt tiltrengte nye perspektiver i menneskets forhold til fuglene. Et innblikk i hvordan kunsten kan skape tverrfaglige og tverrartslige samarbeid mellom folk og fugler. 

Flere av festivalens kunstnere deltar også i forumet. 

Foto, over: Eva Bakkeslett, fotograf Vibeke Steinsholm   

Foto, under: Erland Kiøsterud, fotograf  J T Tollefsen

Foto av Nina Ossavy, Hans Petter Eliassen

Foto illustrasjonsbilde: fra Performance «Finding Ways to the Oracle Garden» av CAN/ Nina Ossavy, Martín Virgili, Liv Nome og LATERNA/Marianne Skjeldal og Inger-Reidun Olsen. Foto: Oskar Helcel