Content not translated?
Try autotranslate

Prosjekt Woyzeck

– Gjennom årene har vi holdt mane seminarer om våre arbeidsmetoder. Sommeren 1986 underviste vi på Sosialistisk Opplysningsforbunds sommerskole. Gjennom dette seminaret ble vi kjent […]

Om forestillingen

– Gjennom årene har vi holdt mane seminarer om våre arbeidsmetoder. Sommeren 1986 underviste vi på Sosialistisk Opplysningsforbunds sommerskole. Gjennom dette seminaret ble vi kjent med fire skuespillere som hadde lyst til å danne en teatergruppe. Vi fikk i oppgave å hjelpe dem i starten.

Vi bestemte oss for at det ikke skulle bli et tradisjonelt pedagogisk prosjekt. Vi ville istedet vie tida til arbeidet med en forestillingsetyde. Dermed hadde skuespilerne i det faste ensemblet også lyst til å være med – ikke som pedagoger, men som medaktører.

I flere år hadde vi arbeidet med forestillinger uten en ferdig skrevet tekst som utgangspunkt. Da vi med dette prosjektet skulle arbeide med nye skuespillere hadde vi lyst til å gå tilbake til å arbeide med teksten som grunnlag, skriver Tor Arne Ursin i artikkelen Prosjekt Woyzeck i boken Grenland Friteater – Et norsk gruppeteater (Grenland Friteater forlag, 1990)

Fritt etter Goerg Büchners Woyzeck

Oversatt av Jens Bjørneboe

Med: Eva Aagaard, Line Wyller, Hilde Marie Svendsen, Terje Sødal, Trond Hannemyr, Lars Vik, Elin Lindberg, Anne Erichsen

Regi: Tor Arne Ursin

Regiass: Geddy Aniksdal

Tekniker: Jon Paulsen

Premiére: Oslo, 23.april 1987

Spilt 6 ganger i Oslo