Content not translated?
Try autotranslate

Work in Progress. Erik Valentin Berg: Rovdjursfrågan

Et prosjekt om frykt, hat og territorium. Det er et møte mellom ulike steder, forventninger og oppfatninger, sett fra flere subjektive perspektiver. Det er en danseforestilling som har premiere i Sverige i oktober 2024. 

Billetter

Om forestillingen

I stedet for å skape eller presentere en mening om rovdyr-spørsmålet, om vi skal ha ulv, bjørn og gaupe i faunaen vår, ønsker prosjektet å skape et rom der de følelsesmessige sidene av saken har en plass. Et rom for diskusjon i og gjennom affekt – et sted hvor ingenting vil løses. Håpet ligger fortsatt i dette rommet, et rom hvor spørsmålet kan eksistere helt uten forventninger om en løsning. Til syvende og sist er spørsmålet om rovdyrene et kunstverk, som handler om å reflektere mennesker, makt, territorium og menneskelige følelser. Rovdjursfrågan er en svensk-norsk-finsk samproduksjon. 

Et utdrag av den fortsatt tidlige prosessen vises på Vinterscenen. 

En plutselig følelse av at noe er galt melder seg, en grublende, voksende frykt brer seg i rommet, og det er viktig å raskt få kontroll på hvor alle er, og hva de har tenkt å gjøre.  

http://www.erikvalentinberg.com/

Rovdjursfrågan har premiere på Institutet Vitsaniemi i oktober 2024. 

Skuespillere, Vinterscenen:  

Erik Valentin Berg, Nadja Voorham, Marie Ursin 

Foto: Joakim Nordblom/ SVA