Content not translated?
Try autotranslate

Simone Thiis og Thomas Storm:  Sone Grå  

Forumteater fra 16 år og oppover. Gråsonevoldtekt har alltid eksistert, men har i de senere årene fått større fokus i media, spesielt i kjølvannet av MeeToo. Mange voldtektssaker som ligger i mellomrommet mellom ønsket og uønsket sex er blitt eksponert. Når kan man snakke om overgrep? 

Billetter

  • Lørdag 12. Februar 2022
    14:00 / Bakgårdens ungdomshusGratis

Om forestillingen

I enkelte tilfeller kan sakene behandles som «rene» voldtektssaker og rettsapparatet settes i gang på normalt vis, men oftest er omstendighetene rundt hendelsen så uklare at de normale prosedurene ikke strekker til. Uansett har disse hendelsene dype og ofte tragiske følger for de impliserte; aller mest de direkte involverte, men de setter ofte dype, langvarige og ulykkelige spor i vennegjenger, på skoler, i familier…… Hvordan «rydder» de unge opp i en så kompleks sak? Hvordan kan de voksne hjelpe dem? 

Forestillingen er delt i to deler: første del er en vanlig teaterforestilling (20 minutter) hvor vi følger en vennegjeng i dagene opp til en fest hvor et overgrep skjer. I del to (ca 40 min) går vi i dialog med publikum og spør: Kunne hovedpersonen ha gjort noe for å unngå denne hendelsen? Var det andre som kunne ha gjort noe? Hvordan agerte de voksne? 

De modige blant publikum kommer med ideer til skuespillerne. De aller-modigste tar en skuespillers rolle og avprøver sin ide… Dermed har vi skapt en åpen kreativ og virkelighetsnær dialog. 

I samarbeid med Bakgården Ungdomshus, Porsgrunn Kommune

MEDVIRKENDE 

Manus: Simone Thiis og Thomas Storm i samarbeid med ungdommene; Kaisa Brandt Thiis, Hannah Randbye og Christina Hagen Holtan 

Regi og forumteater: Simone Thiis og Thomas Storm 

Skuespillere: Tuva Hennum, Per Kamfjord, Emma Laane, Jenny Bakke Egeland og Niclas Lie Evensen Berg.