Content not translated?
Try autotranslate

Siri Broch Johansen/ Juho-Sire

Lesing av Nasa – et nytt stykke som fortsatt er under utforming. Siri Broch Johansen/Juho-Sire er en samisk forfatter, dramatiker, sanger og scenekunstner fra Tana kommune i Finnmark.
Mii lohkat Nasa – lávdeteavstta mii lea ain čállinproseassas. Juho-Sire/Siri Broch Johansen lea sámi čálli, lávdeteakstačálli, lávlu ja lávdedáiddar Deanus, Finnmárkkus. Nuvttá sisabeassan – it dárbbaš várret saji.

Om forestillingen

Siri Broch Johansen/ Juho – Sire 

Lesning av Nasa – et nytt stykke som fortsatt er under utforming, som handler om eksploatering av fjellet Nasa som ligger på den norsk/svenske riksgrensa. Nasa er det første stedet samene fikk kjenne slik eksploatering av landskapet på kroppen, og metodene som ble brukt ovenfor de lokale samene under utvinninga av sølv fra Nasafjell, var mildt sagt brutale. Det er tungt symbolsk for oss at man nå vil gå inn i fjellet på nytt, denne gang for å utvinne vår tids sølv: kvartsitt som blir til silisium.

Lesning ved Siri Broch Johansen/ Juho-Sire, Trond Hannemyr, Frida Oline Winther og Anette Röde Hagnell. Arrangementet er gratis.

Siri Broch Johansen er også med på SLAM-kveld på Karjolen Pub, fredag 9.2 og Forum om kunst og økologi, søndag 11.2 på Ungdommens Hus. 

Juho-Sire/Siri Broch Johansen

Mii lohkat Nasa – lávdeteavstta mii lea ain čállinproseassas. Fáddá lea Nasa vári ruvkedoaimma. Nasa lea norggabeale/ruoŧabeale Sámi rájá alde. Nasa lea vuosttaš báiki gos sápmelaččat dovde dakkárlágan eanadateksploaterema váikkuhusaid. Nasa silbaruvkke hearrát geavahedje hui fasttes vugiid sápmelaččaid vuostá. Lea midjiide hui lossat, ja dan ahte dál áigot fas bohkkegoahtit Nasa-váris lea midjiide symbolalaš. Dál háliidit min áiggi silbba bohkat: kvartsihta mas boahtá silisium. Nuvttá sisabeassan.

Juho-Sire váldá maid oasi SLAM-doalus Karjolen pubas bearjadaga 9.2. ja Dáidda- ja ekologiijaforumas sotnabeaivvi 11.2. 

Foto: Joachim Henriksen