Content not translated?
Try autotranslate

Stedsans 2006

Kreativ byutvikling er et begrep som flere byer har fattet interesse for. Stedsans er et utradisjonelt prosjekt hvor Grenlands kunstmiljøer samt inviterte kunstnere fra ulike […]

Om forestillingen

Grenland Friteater - Stedsans 2006 - Opera, planting, etc

Grenland Friteater – Stedsans 2006 – Opera

Kreativ byutvikling er et begrep som flere byer har fattet interesse for. Stedsans er et utradisjonelt prosjekt hvor Grenlands kunstmiljøer samt inviterte kunstnere fra ulike felt og nasjoner samarbeider med arkitekter, historikere, kommersielle byutviklere og kommunale etater.

I Den store by:vandringen II, som går av stabelen i tidsrommet 4. – 9.sept med to vandringer pr. kveld, får deltakerne oppleve et fransknorsk korverk for 24 vinduer, talende almetrær, historisk stuntteater og hageblues. Etter maritim bevertning på motorbåtforeningens opplagsplass fortsetter vandringen med friluftsfilm og flygelkonsert på Porsgrunnselva og argentinsk bryggetango før det hele rundes av med en egenprodusert bakgårdsopera av Lars Vik og Guttorm Guttormsen. Hele vandringen varer i 5 timer. Publikumsinteressen har vært stor, 3000 billetter er revet bort.

Nærmere 250 profesjonelle utøvere og amatører er involvert samt et teknisk mannskap på 75 personer, hvorav halvparten er frivillig rekruttert fra Porsgrunn Kommune.

Premiére: Porsgrunn, 4.september 2006

Den store by:vandringen II – 2006.

Stedsans er et 3-årig bredt anlagt tverrkunstnerisk byløft for å revitalisere en slumrende bykjerne. Sentralt i Stedsans står store iscenesatte by:vandringer.

Stedsans er ønsket om en levende by. En by i utvikling. En transformasjon av byrom slik vi kjenner de. Et ønske om at byen vår skal by på seg selv. Å få innbyggerne til å se på byen sin med nye øyne. Gjennom tverrkunstnerisk virksomhet å vekke til live minner om levd liv og avdekke skjulte historier, speile nåtid og virkeliggjøre drømmer.

Kan verdier som sosialt mangfold, kunst- og kulturopplevelser og grønne lunger få likeverdig oppmerksomhet som det økonomisk/kommersielle fokus, tradisjonell byutvikling har.

Foran by:vandringen i fjor var vi svært spente på hvordan det ville gå. Det var et eksperiment på flere måter, med den tverrkunstneriske profilen, det mangslungne samarbeidet, det langstrakte, utvida scenerommet eller stasjonspillet som Black Box teatersjef Kristian Seltun formulerte det.

Årets vandrerute gir andre utfordringer og muligheter som ikke var tilstede i fjorårets vandrerute, som gikk i tjukkeste bykjerne. Nå skal vi nesten ut på landet, med langt færre parker, bruer, smug og torg. Men til en bydel hvor det var et livlig og pulserende liv for ikke lenge siden.

Med årets by:vandring vil vår ambisjon være å strekke bykjernen som opplevelsessted over til bydelen Osebro.

Vi spør oss om Osebro anno 2006 kan ta tilbake tapt hegemoni og bidra til en mer mangfoldig og rikere bykjerne?

Stedsans har gjennom årets by:vandring en overordnet oppmerksomhet rettet mot; Lilleelva, elvefronten, sjøhusene, det maritime miljøet, stedshistorikk og ungdomskultur.

Vi må ikke sove.
Vi må ikke la noe gå tapt, som vi kommer til å angre på, fordi vi sov.
Skal Lilleelva gro igjen for alltid?
Skal de siste sjøhusa rives?
Skal alt langs den vakre elva om noen år være like nytt?
Det må ikke bli for flott, da blir det ikke no´ fint

”by:vandringen” er et stasjonsspill. Med røtter tilbake til middelalderens mysteriespill er dette en effektiv måte å fortelle fragmenterte, men likevel i en større tematikk sammenhengende, historier på. Konkret dreier det seg om at publikum beveger seg fra stasjon til stasjon. Hver stasjon vil inneholde en forestilling eller et opptrinn, eller kanskje bare et tredimensjonalt, levende bilde (et tablå). Hver stasjon kan være selvstendige i sitt tema, slik at en ikke nødvendigvis trenger å ha sett de andre stasjonene for å forstå den enkelte. Det blir som i en varieté, der det ene nummeret følger det andre, som små forestillinger. Stasjonene har likevel et felles, overordnet tema. I ”by:vandringen” er det Porsgrunn som by og byen som rom for mennesker og deres kultur det handler om.

De visuelle grepene (Meierigården, levende skulpturer, tablåer langs elven og ikke minst Bybrua med klaffen åpen som scenografi og scene for en danseforestilling) iscenesetter byrommet på en måte som åpner våre øyne for at dette rommet har en egenverdi som går ut over den nytten det i det hverdagslige forbindes med og som det ofte usynliggjøres gjennom. I det hverdagslige ser vi betongen og vi hører bildekkene knatre mot asfalten. Når kunsten tar over ser vi andre sider og vi oppdager andre kvaliteter. Dette er en viktig erfaring å ha med seg for de som skal ferdes i byrommet dag ut og dag inn resten av året, og ikke minst er det viktig for dem som skal bestemme hvordan rommet skal forvaltes. Og det skal jo en by helst gjøre i fellesskap. Folkefester og felles opptog, som samtidig byr på et annet og kanskje litt utfordrende blikk, skulle dermed være som urban tankemønstring å regne.”

Kristian Seltun – teatersjef, Black Box Teater, Oslo

_____________________________________________________________________________


STEDANS II (2006)

LEDER – ELVELANGS

Å planlegga byvandringane er å gå på skattejakt. Etter mogelegheiten for å få til eit møte, eit verkeleg treff, augneblink av noko anna.. På skattejakt i det som var, i det som finst, og i det som me drøymer om kunne vera der. Og det finst skattar,  nokre blanke, andre rustne. Nokon er lette å få auga på, andre må ein leita nøyare etter.

I år går vandringane til gamlebyen. Folk i strøket og gamle bøker fortel oss at det eingong syda av liv ved Osebro og på Osebakken, det var kulaste plassen, med all slags russel og trafikk. Før i verdi , altso. No er det heller stilt. Ikkje ein pub eingong, den siste staden der folk kan møtast og demokratiet diskuterast. Etter at butikken, posten , forsamlingshuset og snart banken og, er lagt ned som møteplass og samlingspunkt. Kvar er parkane, kvar er skulpturar, fontener, leikeplassar, løkker? Kvar er bilfrie gater og torg? Kvar er Stengane?

Stedsansprosjektet prøver å gje folk nye opplevingar og sans for sin eigen stad. Gjennom kunstneriske grep å  synleggjera byens rom  og få folk til å sjå dei med nye auge.

Om byvandringane og kan vera med på å vekka folk til å villa ta vare på skattar som er i ferd med å forsvinna, er ikkje noko bedre enn det.
me sler  i år eit stort slag for den vetleelva.  Dei små sjøhusi. Våre felles brygger og elvebreddar.

For er ikkje det å herja med byen, kritisera byen, transformera byen og  å bry seg om byen?
Møteplassen.

Eg håpar inderleg at årets by:vandring vert ein kunsterfaring og oppleving som peikar framover mot  noko som ikkje let seg skapa på eit teiknebrett aleina. Ein by med liv i.

Geddy Aniksdal
August 2006

*

Vandreprogram 2006

HO! VI SÆILÆR!
…sa de i gamle dager når skutene dro ut i verden.
Stedsanskomponist Guttorm Guttormsens båtsignal markerer startskuddet for årets byvandring.

Post 2: 1.og 2. BUD
“…avisbudet sykler opp Osebakken, sola glitrer i sykkellakken…heter det i Porsgrunnsvisa. To staute sykkelbud fra Porsgrunn Feiervesen viser vei.

Med: Alec Isaksen og Kenneth Jørgensen
Kostymer: Guro Dale og Lillian Baur

Takk til Kjetil Stordalen for utlån av ”redaksjonslokale”.
Avisbudsykkel er gitt av Charlotte Ellefsrød

Post 3: REYNOLDSPARKEN
En ballasthage. En velkjent statue. En overraskelse.

Med: Blentor fra Dog Tags
Kostyme: Malin Bratli

Porsgrunn Parkvesen
Feste Grenland AS
Roger Halvorsen
Aker Brevik
Post 4: FRA OSEBRO TIL BUENOS AIRES (1)
Mange er de nord-menn og kanskje noen kvinner, som gjennom sjøfartshistoria har reist jorda rundt til Buenos Aires. Ennå er det flukt over det navnet. Om ikke Sjømannsforeninga kan komme til Buenos Aires, så kan Buenos Aires og tangoen komme til Osebro.

Med: Kjersti Posti Høgli, Even Bolstad, Anja Hertzlig, Benjamin Wold Birmanis, Henry og Therese Aniksdal, Porsgrunn Sjømannsforening, Grenland Tangoklubb.
Regi: Ana Woolf
Post 5: OSEBROGÅRDEN
Nonner åpenbarer seg igjen i Storgt 174, katolikkenes første samlingssted i distriktet. Huset rommet kapell, kloster og sykestue.

Med: Kari Hansen Ødegaard, Cathrine Hovland, Anne-Sophie Erichsen
Tekst: Lars Vik
Komposisjon: Guttorm Guttormsen
Kostymer: Guro Dale og Lillian Baur
Tekst banner: Cathrine Hovland

Repetitør: Anette Røde Hagnell
Ide: Geddy Aniksdal

Takk til Galleri Osebro

Post 6:…MEN MUSIKKEN ELDES IKKE
Minikonsert med Grenland Veterankorps

Dirigent: Karl Grønlie
Post 7:TRANSFORMATOR
Atelier 10 har blitt utfordret til å omforme transformatorbygningen ved Lilleelva. ”Vi kaller arbeidet vårt: ”Transformasjon”. Her tar vi utgangspunkt i transformatoren som en formidler av energi. For oss blir det et bilde på energi som skapes i naturen og via teknikk. Men også et bilde på livet selv som energi”.

Med: Bente Helmersen, Gun Nilsen, Joan Stiansen, Liv Tangvald Larsen, Sissel Bendiksen, Sonja Røed, Sølvi Strand, Tone Smittil, Unni Spakmo, Siri Friis, Nina Resch
Post 8:PROPERTY
En kunstinstallasjon om å være menneske.
Av og med Morten Kildevæld Larsen

Post 9:EL-VERK
– energisk korverk for 63 stemmer, hårfønere, gummihansker, gal vitenskapsmann, ustyrlig oversetter, vill solist og en fiolinist.

I bakgården på Skagerak Energi står et uterom som ber om å bli brukt. Av stemmer. Mange stemmer. Nå er de her. 63 korister fra fjern og nær under kyndig ledelse av franske Brigitte Cirla og Nadine Estevet. El-verk er kunstnerisk risikosport, kontrollert rappellering med stemmer i uante toneleier og rytmer. Et møte mellom fransk og norsk kultur, humor og arkitektur.

Ide, musikk og tekst: Voix Polyphoniques (Marseilles)
Dirigent: Brigitte Cirla, Nadine Estevet
Solist: Vincent Audat
Fiolin: Michele Veronique
Med: Guandaline Sagliocco, Anette Røde Hagnell, Nina Ossavy, Carl Henrik Ekblom, Robert Emil Berge,
Medv. kor: Le Groupe Vocal (Marseilles), Grenland Operakor, Jada koret, Porsgrunn Amatørteater, Mannskoret, ansatte i Skagerak, og lokale sangere.

En stor takk til Skagerak for sporty innstilling og stor velvillighet.

Post 10: ”Vi lauvar oss i Lilleelva”
– Gammel sangtekst i ny tapning med Daniel Eriksen
– Etter kommunens skjønn, overarkitekt Jøranrud, alias Olav Hanto, i fri dressur
– Søndag, dikt fra Ars Moriendi av Georg Johannesen med Anne-Sophie Erichsen
– Morgendagens muligheter, barn fra Porsgrunn Amatørteater leker seg ved elvebredden
– Grenland Veterankorps spiller Moonlight Serenade av Glenn Miller

Post 11:DRØMMETORGET
Arkitektkontoret Børve og Borchsenius har tegnet et forslag til utforming av Haldor Børves Plass. Vi forsøker å fylle torget med liv og folk og røre. Enhver bydel fortjener sitt møtested. Uten biler.

Ansv.: Feste Grenland AS, Børve og Borchsenius arkitektkontor as,
Med: unge fra Porsgrunn Amatørteater og de litt eldre fra Velferden, Grenland Veterankorps
Stein: Brødrene Eriksen
Vanntrau: Aker Brevik
Trær: Buer Planteskole
Plantekasser: Morten Kildevæl Larsen
Kafemøbler: Cafe Osebro
Fotoutlån: Porsgrunn Bymuseum
Trykk: Skiltmaker Haugen
Ide: Vibeke Lie

Takk til velvillige beboere ved torget.

Post 12:OKKUPERT VEGG
Stedsansfotograf Dag Jenssen fikk en vegg. En stor en.

Takk til Osebro Brygge sameie

Post 13:EIKER, NAV OG KRANK
– sykkelmusikalsk verk

Funnemark Bilforretning produserte i sin tid sykkelen Goliath. Nå har bilen overtatt både Funnemark og byens gater. Sammen med Porsgrunn Sykkelverksted slår vi et slag for sykkelen. Den er lyd og luktløs (derfor miljøvennlig), billig og lite plasskrevende (derfor demokratisk) og fysisk utfordrende (derfor til ettertanke). Dessuten full av bærekraftig skakk musikk.

Med: Perkusjonist Stig Sjøstrøm og hans tromme-elever fra Porsgrunn Kulturskole.
Blåser: Finn Arne Dahl Hansen
Komponister: Guttorm Guttormsen, Stig Sjøstrøm
Sykkelskulptur: Agnar Ribe, Trym Sigurdsson
Kostymer: Guro Dale og Lillian Baur
Regi: Tor Arne Ursin
Ide: Geddy Aniksdal

TAKK TIL:
Porsgrunn Sykkelverksted
Oppkjøpssentralen
Alle sykkelgaver

Post 14:STENGANE
Et legendarisk møtested på Osebakken. Nå åsted for ungdommelig rytmisk utfoldelse. Fortids- og framtidsdans.

Med: Dansegruppa Dog Tags og Kung Fu mester Tony Brown
Koreografi: Dog Tags
Kostymer: Guro Dale og Lillian Baur
Tilretteleggelse av området: Feste Grenland AS, Porsgrunn Parkvesen, Grenland Friteater
Regi: Geddy Aniksdal

Post 15:KVINNEHUSET
Til minne om landets første kvinnehus som så dagens lys i Storgt.183 i 1973.

Takk til de kvinner som gikk foran oss og viste vei.

Post 16:ALMAS FORTELLING
Står byens vakreste tre der Storgata deles i to? Hva har ikke dette treet opplevd siden det ble plantet på Marianne Møllers dåpsdag i 1774? Et tilårskommet bytre er noe uerstattelig.

Det sies at trær kan fortelle. Vi har bedt forfatter Kjersti Wold om å lytte ekstra godt til hva dette stolte almetreet har å berette.

Tekst: Kjersti Wold
Forteller: Marit Rolfsjord Iversen
Lydopptak og miks: Anders Restad
Ide: Geddy Aniksdal

Post 17: EKKERT PAKK
Bysangens far, Hans Reynolds (1876 – 1933), er blitt kalt en stridende idealist. Han var journalist, redaktør, forfatter og profesjonell foredragsholder som skrev sine tekster på stilrent riksmål, landsmål eller uforfalsket porsgrunnsdialekt. Han var en sann bypatriot med særlig interesse for alt som hadde med hav og sjøliv å gjøre. Vi ønsker å løfte hans originale porsgrunns-sanger fram i lyset.  Det er en solid dose blues i Reynolds` liv – og verk.

Lars Vik har bearbeidet sangene og skrevet de sammenbindende tekstene. Guttorm Guttormsen har tonsatt sangene som framføres av to lokale bluesfantomer: veteran og bluespastor Jon ”Rev. John” Ultvedt og den erfarne jyplingen Daniel Eriksen. Fjorårets verdensvante bykamerater Ludde og Leila i Anders Restad og Malin Bratlies stilsikre utførelse har slått seg til i Ingers hage i Storgt.197.

MED:
Gitar/sang: Daniel Eriksen
Piano/sang: Jon ”Rev. John” Ultvedt
Skuespillere: Malin Bratlie, Anders Restad.
Statister: Lilly Sundin, Eirik Hansen Ødegaard og Stian Sandersen
Komponist: Guttorm Guttormsen
Sangtekster: Hans Reynolds
Ide og sammenbindende tekst: Lars Vik
Kostymer: Guro Dale og Lillian Baur
Regi: Geddy Aniksdal

Sangtekstene er hentet fra “Porsgrunns-maal, ordsamling og viser”, utgitt i 1952 av Porsgrunn Historielag.

En spesiell takk til Inger og Isak Haugerud, beboerne i Storgt 197.

Post 18: HAGELANGS
Regisserte avstikkere i hager, smug og gårdsrom.

Medv.: Aktører fra Stedsansgjengen og andre tilfeldige forbipasserende

Regi: Vibeke Lie
Ide: Geddy Aniksdal

Stor takk til tålmodige og velvillige beboere langs vandreruta.
Post 19: GARVER-THOR
1796: Opptakt til opprør

I 1796 var det et såkalt ”bondeopprør” på Osebakken, der småkårsfolk tok loven i egne hender. Det var ledet av en viss Thor Garver, som myten sier skal ha vært en riktig fæl fyr på alle måter. Men er det sant? Eller var det snarere som boktrykker Aslaksen sa: ”Jeg blir som en løve, naar man vil ta den fattige brødbit fra mig.”
Vi går inn i opptakten til historien.

Garver-Thor: Leif Arild Sanden
Pauline: Nikoline Ursin Erichsen
Lovise: Elise Hestås
Julius: Tobias Vik
Kostymer: Guro Dale og Lillian Baur
Regi: Tor Arne Ursin
Ide: Geddy Aniksdal

Post 20:STEDLØS
Verdens minste asylmottak.
Et lite blikk ut. Eller inn.

Konsept og utøver: Nina Ossavy
Post 21:BRYGGERAST
Porsgrunn Motorbåtforenings flotte brygge på Osebakken (tidl Assuransebrygga) skaper luft og rom elvelangs. Bør den ikke knyttes sammen med den eksisterende strandpromenaden snart? Kokkelaget Ett Fedd byr på maritim-inspirert mat og god drikke. Deretter beveger vi oss elvelangs sørover.
Salg av Elvelangsprogram og CD/DVD.

Med: Voix Polyphonique (Marseilles), Le Groupe Vocal (Marseilles,
Repslager: Anja Hertzlig
Trekkspill: Benjamin Wold Birmanis
Produsent: Mari Ramberg Moholt
Catering: Ett Fedd
Bar: Cafe Osebro
Servitører: frivillige hjelpere fra Porsgrunn kommune og Sparebanken Grenland og Grenland Friteaters hjelpekorps

En stor takk til:
Porsgrunn Motorbåtforening
Porsgrunn Bymuseum
Post 22:FLYT
– soloverk for flygel og flåte

Stedsans ba Guttorm Guttormsen komponere et spesialverk til pianist Gunilla Sussmann. Hun aksepterte følgende forutsetninger: Verket skulle ta utgangspunkt i elva. Og det skulle framføres på elva.
Grand river – Grand piano.

Pianist: Gunilla Sussmann
Komponist: Guttorm Guttormsen
Kostymer: Guro Dale og Lillian Baur
Verket har fått støtte av Norsk Komponistfond.

Flåten er utlånt av Skien Kommune/Teater Ibsen.
Pianostemmer: Hans Nedland
I velvillig samarbeid med Cafe Osebro
Post 23: “LILLE-ELVA – EN LITEN PERLE”
Sa en sonor kvinnerøst på Porsgrunnsfilmen, anno 1957. Femti år senere har fint lite skjedd og perlen har mistet mye av sin glans. Den har bare blitt mer og mer brun. I svært bokstavelig forstand. Kommentar anno 2006: “Lille-elva – en stor skam.”

I samarbeid med Feste Grenland AS og Porsgrunn Parkvesen

Medvirkende:
Sjaluppen Maud H1
Oselver
Skipper og reder Bjørn Jansen

Kostymer: Guro Dale og Lillian Baur
Takk til: Bjørn Bremdal, AV-team
NRK
Norsk Filminstitutt
Jørn Steen
Post 24: PORSGRUNNSPORTRETTER
Mobile Homes bidrar til Stedsans 2006 med en 3 skjermers videoinstallasjon.
Materialet speiler en uforglemmelig uke med samtaler og møter med medlemmer fra danseklubben 83 og menn og kvinner fra Velferden i Porsgrunn.

Konsept og produksjon: Mobile Homes
Regi, redigering og klipp: Zoe Christiansen
Filmfotograf: Hilde Malme
Assistent: Marte Malme

Takk til Petter Wendelborg for utlån av Folkets Hus.
Post 25:FRA OSEBRO TIL BUENOS AIRES (2)
Byen, verden, dansen.
Et internasjonalt samarbeid mellom Grenland Tangoklubb, Porsgrunn Sjømannsforening og den argentinske regissøren Ana Woolf.
Sammen vil de skape eksotisk liv og ramsalt atmosfære foran og i det gamle Pakkhuset.

Med: Kjersti Posti Høgli, Even Bolstad, Anja Hertzlig, Carl Henrik Ekblom, Porsgrunn Amatørteater, Porsgrunn Sjømannsforening, Grenland Tangoklubb,
Trekkspill: Fredrik Rossland
Regi: Ana Woolf
Post 26:DØDE SJELERS NATT
Dampskipsbrygga er et stor åpent rom mellom bykroppen og elveleiet som roper om en annen aktivitet enn oppbevaring av biler.
Med det kreative og ekspansive ungdomsmiljøet i Grenland i førersetet skapes et langstrakt opptrinn der publikum bokstavelig talt blir ledet i spissrotgang inn og ut av ulike tidsepoker. Se opp for løse deler. Og døde sjeler.

Med: Dog Tags, Digi-lab, Marie Ursin Erichsen, Ida Meyer, Linn Normann, Kristin Bekken, Kjersti Jacobsen, Hilde Ingeborg Sandvold, Heidi Dalene, Josephine Ponce De Leon  Ariane Bekkhus, Caroline H. Lyche, Cathrine Hovland, Cecilia Sundberg, Elin Halvorsen, Hedda Løkken, Heidi Jæger, Ingvild Kvisle, Mari Pedersen, Maria Løkken, Tina Henriksen, Tobias Vik, Tone Valle Olsen
Koreograf: Tine Fosse
Medprod.: Karen Dalevold, Rune Evensen
Kostymer: Guro Dale og Lillian Baur
Regi: Vibeke Lie, Gunn Inger Pettersen
Post 27:FÆVLANE VEIT II
– upompøs bakgårdsopera med glimt i øyet

Bli med på en hendelsesrik dag i Storgata 126. Den ærverdige bygården får en ny leieboer, hushai Fransen planlegger å selge og kommunale byråkrater har det med å dukke opp i tide og utide. Ikke rart det tufser seg til for erkepatriot Tollefsen og yngling Malmeberg. En fyndig og frodig opera om byplanlegging, boligspekulasjon og kjærlighet til byen og elva. Spesiallaget for bakgården den framføres i.

Stedsans er stolte over å få være arena for en vaskeekte og original opera. I Vik & Guttormsens humoristiske historie forenes distriktets oppegående operakrefter med dyktige skuespillere, sangere og musikere. I tillegg medvirker et fargerikt amatørkor og en sneisen scooter. Fævlane Veit sluttføres i byjubileumsåret 2007.

MED:
Tallak Tollefsen:  Anders Vangen
Hermod Malmeberg: Jan Erik Fillan
Donatella Amarone Soler: Lena Barth Aarstad
Megler Siri Snelltvedt: Anne-Sophie Erichsen
Gårdeier Fransen: Joakim Dan Jørgensen
Byarkitekt Jøranrud: Olav Hanto
Formann: Stian Sandersen
Engelsk rørlegger: Didrik Solli Tangen
Polsk maler: Tor Arne Ursin
Svensk snekker: Hilde Meen
Tysk elektriker: Trude Wingereid

Ellers medvirker et forsterket Dalen Blanda Kor som kommunale byråkrater og potensielle huskjøpere.

MUSIKERE:
Trekkspill: Jørn Arve Rønningen
Bass: Henrik Mostraum
Fiolin: Vidar Ytre Arne
Bratsj: Ragnhild Knudsen
Cello: Helene Waage

Ide, tekst og regi: Lars Vik
Komponist og mus. ansv.: Guttorm Guttormsen
Sanginstruksjon: Anders Vangen
Repetitør: Inge Gromstad
Kostymer/rekvisitter: Guro Dale
Kostymer 2005: Katarina Barbosa Blad
Scenografisk konsulent 2005: Hans Georg Andersen
Snekker: Jarl Erik Hansen
Rekvisitter mm: Anne-Sophie Erichsen
Inspisient: Dag Haddal

Takk til Brødrene Hansen Eiendom ved Petter Wendelborg og tålmodige leietakere i Storgt. 126
Lys og lyddesign og teknisk stab den store by:vandringen II

Lysdesign: Jean Vincent Kerebel
Lyddesign : Erlend Stein,
Lydtekniker: Sigbjørn Rell
Teknisk sjef: Pål Terje Antonsen
Riggsjef: Trym Sigurdson
Rigg: Jarl Erik Hansen, Even Bolstad, Anders Restad, Claudio Ferrada, Thomas Sigurdsen, Malin Bratlie, Carl Henrik Ekblom, Joakim Dan Jørgensen, Cecilia Sundberg, Maria Løkken
Tekniker: Agnar Ribe
Lydmikser: Anders Restad
Videoprojeksjon: Robert Emil Berge
Snekkere: Morten Kildevæld Larsen, Brynjar Rolandsen, Jan Svalastog
Systue: Mette Hilsen, Tulla
Rekvisittsjef: Malin Bratlie
Rekvisitører: Cecilia Sundberg, Hedda Løkken og Maria Løkken
Stedsansfotograf: Dag Jensen
Stedsansfilmteam , Selskapet ved Mariken Halle og Petter Jakobsen
Jørn Steen
ANDRE AKTIVITETER OG HENDELSER:

DEN FRANSKE SOSIOLOGENMedv.: Guandaline Sagliocco

LUDDE OG LAILA
To bykamerater i Anders Restad og Malin Bratlies skikkelser

STEDSANS CAMPINGVOGN – innsamling av byhistorierPå Rådhusplassen
Vognvert: Mirja Baun

KUNSTDAG OG GRATIS LUNSJLørdag 9.september
Haldor Børves plass
Takkelister

Redaksjon Elvelangs:
Astrid Borchewink Lund, Terje Olsen, Kari Gisholt, Olav Hanto, Hans Petter Eliassen,
Dag Jenssen, Jan Grytting, Gunn Astrid Eidessen

Organisatorisk og teknisk stab:
Kunstnerisk leder: Geddy Aniksdal
Kunstneriske medarbeidere: Vibeke Lie, Malin Bratlie
Produsent: Hans Petter Eliassen
Øvrig kunstnerisk stab Grenland Friteater: Anne-Sophie Erichsen,
Tor Arne Ursin, Trond Hannemyr, Anette Røde
Komponist: Guttorm Guttormsen
Tekstforfatter: Lars Vik
Teknisk leder: Pål Terje Anthonsen
Rekvisitt ansvarlig: Malin Bratlie
Lysdesign: Jean-Vincent Kerebel
Lyddesign: Erlend Stein
Kostymedesign og systue: Guro Dale, Lillian Baur
Teknikere: Trym Sigurdsson, Agnar Ribe
Snekkere: Morten Kildevæld Larsen og Brynjar Rolandsen
Filmmakere: Jørn Steen, Marikken Halle, Petter Jakobsen
Foto: Dag Jenssen
Dokumentasjon: Gunn Marit Christenson
Nettredaktør: Olav Hanto
Økonomi: Grethe Knutsen, Hilde Tallaksen
Leder hjelpekorps: Mette Kristensen
Inspisient ”Fævlane Veit”: Dag Haddal
Inspisient: Mari Ramberg Movold
Friteatrets kantine: Tulla
Alle frivillige hjelpere

Samarbeidspartnere:Voix Polyphonique  (Fr)
Mobile Homes . performance . art . project
Guttorm Guttormsen
Feste Grenland AS
Belco
Skiltmaker Haugen
Ett Fedd
Fotograf Dag Jenssen
Takk til:Petter Wendelborg/Brdr. Hansen Eiendom
Buer Planteskole
Eriksrød Steinhuggeri
Skrot Tor
Aker Brevik v/ Jan Brønsten
Service Senteret
Velvillige gårdeiere og brukere lang hele vandreruta
Velferden
Beboerne i Storgata 126
Einar Nilsen
Smith & Co
Liland tekstilhus
Hobbysenteret i Porsgrunn
Vapro AS
Telemiljø as
Foss elektro as
Bil-Service AS, Sandefjord
Oppkjøpssentralen
Bjørn Jansen
Moratel
Porsgrunn Feiervesen
Galleri Osebro
Porsgrunn Sjømannsforening
Porsgrunn Min By
Porsgrunn Motorbåtforening
Porsgrunn Parkvesen
Porsgrunn Sykkelverksted
Porsgrunn Bymuseum
Tone Sehn
Roger Halvorsen
Porsgrunn bymuseum
Auto Caravan
Capri Kiosk
Kjell Ivar Brynsrud
Unni Nilsen med søstre
Klubb 83
Filmsentret Charlie
Black Box Teater
Park Bistro
Teater Ibsen
Porsgrunn Porselen
Kunstgjødsel
Busk lyd & bilde
Druidenes hus
Tone Sehn
Fru Monsen
Osebro brygge sameie
Jan Svalaståg
Kafe K
Bjørg Vik
Gutta på Moheim
Kjell Myhren
Karen Dalevold
Mariann Stoltenberg
Steinar Vestlund
Atle Findal
Rune Evensen
Montér
Bjørn Jensen
Sissel og Torbjørn Bendiksen
Bjørn Bremdal AV-team
Norsk Filminstitutt
Inger og Isak Haugerud
Kjetil Stordalen
Charlotte Ellefsrød
Hotell Vic
Barnas Dag
Sivilforsvaret
Grenland Mekaniske AS
Alle gode hjelpere
Huseiere for overnatting

En stor takk til vår
Hovedsamarbeidspartner
Porsgrunn Kommune

Den store by:vandringen II ble støttet av:Norsk Kulturråd
Telemark Fylkeskommune
Det Norske Komponistfond

Skagerak
Cafe Osebro
Varden
Eriksrød Stenhuggeri
Galleri Osebro
Europris
Skagerakfisk Kragerø as
Porsgrunds Porselænsfabrik as
Grontretthjem.no
Foss Elektro
Maxbo

Takk til Porsgrunn byjubileums medarrangører:
Hydro, Yara, Eramet, TA, Sparebanken Grenland