Content not translated?
Try autotranslate

Stedsans 2009

Også i år arrangerer Grenland Friteater, i samarbeid med Porsgrunn kommune, Stedsans for femte år på rad, med helaftens byvandringer i tidsrommet 7. – 11.september […]

Om forestillingen

Grenland Friteater - Stedsans 2009 - Premiere

Grenland Friteater – Stedsans 2009

Også i år arrangerer Grenland Friteater, i samarbeid med Porsgrunn kommune, Stedsans for femte år på rad, med helaftens byvandringer i tidsrommet 7. – 11.september 2009.

Nytt av året er at vi gjennomfører hele tre vandringer pr. dag i spilleperioden, med start kl.18.00, 19.00 og 20.00. Årets byvandring varer ca. 3 timer. Vandreruta er lagt til Kjerkehaugen, midt i byens sentrum, med avslutning på Folkets Hus, hvor publikum også blir bespist. Tema for årets byvandringer er byens siktlinjer og møteplasser.

Stedsans – er et bredt anlagt tverrkunstnerisk byløft i regi av Grenland Friteater. De store by:vandringene I – III gikk av stabelen i tidsrommet 2005 – 2007 som Porsgrunn kommunes hovedprosjekt i forbindelse med byens 200 års jubileum i 2007. Byvandringene ble også videreført i 2008.
 
 
Premiére: Porsgrunn, 6.september 2009
 

Stedsans V
Den store by:vandringen
7. – 11. september 2009
Midt i byen.I år er by:vandringa sentrumsnær. Det startar på parkeringstaket på Storgata 101 med trompetserenade for tak, topper og tårn og ender på gamle Folkets Hus. Eit forsvar av siktlinjer. Kvifor det? Fordi det er viktig å kunna orientera seg.

Me har ein historie, me er ein historie, og me skapar historie. For sletne nevar, skarpe hovud, og ømme danseføtter. Sett gjennom teateret magiske forstørrelsesglas.

Kjerkehaugen er midt i byn og litt vekk frå han samtidig. Asfalt og grønt gras om kvarandre. På Kjerkehaugen har det vore og er framleis mange forsamlingsplassar. Desse dannar tema for årets by:vandring. Kvar samlar me oss? Kva slags forsamlingar er me? Kva slags forsamlingar vil me vera?

Å samla seg er eit høve til utveksling, møte, til lokal medverkning/demokrati. Men då lyt me og ha plassar å samla oss. Som på Pønten. Eller Gamle Tordenskiolds Plass. Samla oss, men og sjå utover.

Siktlinjer og linjer i sikte. Langsiktige mål. Og dei nære. Stedsans er eit prosjekt for ein by og dei som bur der. Ved å gjera noko for og med ein by, med teaterfaget sine mange handgrep som redskap, er håpet at byen skal bli ein betre plass å vera og gje folk nye plassar å samla seg.

Då eg var mindre sa me ofte: Men me har ikkje nokon plass å gå!
Dei vaksne sa at me ikkje skulle reka gatelangs. Men er det noko eg meinar me skal, so er det det: Reka gatelangs, treffa nokon andre og sjå kva som kan skje!

Me må forma og bruka dei offentlege rom til so mangslungen ein aktivitet som mogeleg. Det er viktig at denna aktiviteten ikkje snevrast inn. Stedsans prøver å gje eit bidrag her.
No stedsansar me igjen!

Me seier og skriv 2009. I 2004 sat me ein gjeng her nede på Friteatret og tenkte på at hvis det vart noko av Stedsansprosjektet so skulle me arbeida med det heilt fram til 2007! For då var det byjubileum  og so var det over. Det er mykje ein ikkje veit. No er det femte året me inviterar til byvandring her i Porsgrunn. Det er bynært. Det handlar om forsamlingsplassar, mogelegheitar for møter mellom mennesker. Å kunna oppleva noko i lag- og samstundes.

Eg har ei rettesnor som ikkje går ut på dato; me må ut, me må gjera noko og me må vera med på noko, hvis me vil ha ein levande by. Kulturopplevingar er ein del av detta, og det er moro å vera kunstnerisk leiar for Stedsans og få oppleva den skapargleda, oppfinnsomheiten, dugnadsåndi  og det medansvar som er tilstades i heile den kunstneriske, organisatoriske og praktiske staben, og den villigheiten og den gode tilbakemeldinga me får hjå dykk kjære vandrarar, som kjøper billettar og stedsansar. De er eit viktig ankerfeste for oss .

Til alle som er med å gjera Stedsans og byvandringane mogelege: Takk! De veit sjølve kven de er!

God vandring
Geddy Aniksdal

STEDSANS 2009 – VANDRERUTA

1. SERENADE FOR TAK, TOPPER OG TÅRN
Høy musikalsk velkomst på taket på Storgt. 101
Medvirkende: Grenland Brass under musikalsk ledelse av komponist: Guttorm Guttormsen

2. DEN HIMMELSKE KVARTETT
Glade representanter fra Kjerkehaugens rike meninghetsliv
Medv.: Catrine Hovland, Stian Sandersen, Tobias Vik, Anette Hagnell (kapellmester).
Regi: Malin Bratlie

3. GAMLE SUGGA
Fra arbeiderforeningen Gård via Folkets Hus via midlertidig bibliotek til boliger.
Av Maria Løkken.

4. BAPTISTKIRKA
Den Himmelske Kvartett gir seg hen – igjen

5. BYMINNE: LILLY OG ARTHUR
En hilsen til to markante personligheter
Medv.: Stein Roger Bkerkeli og Mette Sandsmark
Kostyme: Guro Dale
Tekst og regi: Geddy Aniksdal
Design: Terje Sødal

6. DØVES HUS
Et annet språk, en annen verden.
Regi: Anne-Sophie Erichsen, Guendaline Sagliocco
TV-installasjon: Jørn Steen, Anne Sophie Erichsen
Medvirkende: Guandaline Sagliocco, Mette Kari Hjelen,
Inger Åse SEth Enebakk, Heidi buer, Line Paulsen, Ove Hjelen, Tonje Nordfonn, Tore Karlgård, Liv Singsdahlen.
Takk til tolkene Marit Helene Løkkemoen og Anne H. Holtan.
Takk også til Telemark Døveforening og Tolketjenesten

7. PØNTEN
Istandsetting og utbedring av en forsømt utkikksperle
Ide: Geddy Aniksdal
Konsept: Feste landskapsarkitekter
Musikk: Grenland Brass
Utførelse: Asle Nordengen as.
Sponsorer: Schankebygg as, Kebony ASA, STX Europe,

8. HELLEBERGET
Livet på flata før og nå
Ide: Tobias Vik og Geddy Aniksdal
Regi: Maria Løkken
Tekst: Lars Vik
Medv:
Stedsans-ungane – som består av: Henri og Therese Aniksdal, Lea Boye-Lie, Nikoline Ursin Erichsen, Elise Hestås, Amund Høgli Ihlen, Aurora Sagvolden, Naima og Chloe Islinger, Christian Asdahl, Taran Kristoffer Syftestad Lister, Amalie og Karla Ausland Bjerkely, Ingrid Stubseid Gaaserud.

9. GAMLE ADVENTSKIRKA
“Han har åpnet Perleporten” – sang med Den Himmelske Kvartett

10. WU DANG KUNG FU MISSION
Kung Fu fra Wu Dang-fjellet i Hubei-provinsen, Kina.
Medv.: Wang Yinhua, Li Jing, Liu Quinghong, Qin Zhen, Hu Feifan, Zhou Jun.

11. SERINE JEREMIASSEN
En historisk Porsgrunnskvinne tar til orde.
Ide og regi: Geddy Aniksdal
Medvirkende: Kjersti Posti Høgli og Tom Løberg
Kostyme: Guro Dale, Unni Bang Andersen
Tekst: Lars Vik
Takk til Ellen Schrumpf, Porsgrunn by historie bind III.

12. KVINDERNES LÆSEFORENING
”Kunsten å lese. Hun leser, leste, har lest.”
Scenografi og regi: Kjersti Posti Høgli
Kostymer: Guro Dale, Unni Bang Andersen
Medvirkende medlemmer av Kvindernes Læseforening: Bjørg Tynning, Marit Rolfsjord Iversen, Mari Storhaug Swensen, Joron Kjelland, Ingrid Haugerud, Turid Nyhus, Brit Traaholt Christensen, Marit Færøvig, Tove W. Haugstoga, Ragnhild Røe Isaksen, Elisabeth Langerud, Randi Kjellsen, Kari Helland, Turid Rørvik, Barbro Ødesjø, Inger Petersen, Anne Beth La Force, Magnhild Bagås, Nora Berdal.
Øvrige medvirkende: Lotta Trulsen, Carolina Torres, Elise Hestås, Kjersti Posti Høgli og Tom Løberg.

13. ”ELSK HVERANDRE. HILSEN MAMMA.”
Luftig installasjon som viser løsrevne flak med episoder fra et liv, en datters selektive minner som sin mor.
Av Unni Spakmo
Sang ved Borgny Spakmo

13b. PORSGRUNN BRANNSTASJON, 8. MAI 1945

14. FRATELLI GAMMELINNI
Frislepp av årgangsklovner i Meierislottets bakgård
Ide og regi: Vibeke Lie, Jose Maria Lopez.
Kostymer: Guro Dale, Unni Bang Andersen
Scenografi og teknikk: Jose Maria Lopez
Sminkør: Cecilia Sundberg
Medvirkende: Knut Jørgensen, Inger Waaland, Kristen Waaland, Robin Thorvaldsen, Marit Kretzel, Sigrid Qvigstad, Trine Van Der Meer, Knut Andersen, Erling Reite, Hjørdis Markseth, Liv Solveig Bjørnsen, Cecilia Sundberg, Anna Jensen.
Musikere. Guttorm Guttormsen, Niklas Nordfjellmark, Truls Hannemyr.
Takk til Federico Fellinis ”I clowns” for inspirasjon

15. GALLERI MEIERIGATA
Grønne steder. En gateutstiliing av Margrethe Reiten Danielsen
Kurator: Trude Lyng

16. GRAVFERDEN
Om en dame som blir veldig gammel – og et uheldig vepsestikk
Tekst: Lars Vik
Regi: Geddy Aniksdal
Medvirkende: Nikoline Ursin Erichsen og Lea Boye-Lie.

17. DE FATTIGES JOMFRU
Søster Tone viser vei til Mariastatuen.
Regi: Olav Hanto
Medv.: Tone Nilsen
Musiker: Guttorm Guttormsen

18. I HAGEN VED GRAND HOTELL
“Du vendte min sorg og klage til dans”
(fra Salmenes bok)
Inspirert av Isadora Duncans dramatiske liv og virke.
Koreografi: Tine Fossmo
Kostymer: Guro Dale, Unni Bang Andersen
Komponist/musiker: Guttorm Guttormsen
Medv.: Grenland Dansekompani: Ida Haugen, Sara Skjoldnes, Charlott Utzig, Jennie Bergsli
Gjestedansere: Karin Olson, Ellen Gjestland, Lesley Goddard, Vibeke Lie, Nikoline Ursin Erichesen, Lea Boye-Lie
Takk til Jose Maria Lopez for kreativt innspill

19. SEIEREN FØLGER VÅRE FANER
1. mai 1959. ”Framtid for fortiden”.
Regi: Tor Arne Ursin
Medvirkende: Porsgrunn Janitsjarorkester og Evy Høst Jørgensen, Brit Wiedswang, Stein-Roger Bjerkely, Anne-Sophie Erichsen, Terje Sødal, Anderse Restad, Even Bolstad og publikum.

20. KINESISKE BILDER
En utendørs fotoutstilling fra Hubei, Telemark Fylkes vennskapsprovins i Kina.

21. SISTE DANS PÅ FOLKETS HUS (Store Sal)
Bevertning, dans og underholdning.
Regi: Tor Arne Ursin
Bevertning: lapskaus fra Tollnes Selskapsmat
Musikk: Herøya Oldermannslag Underholdningsavdeling
Kostymer: Guro Dale, Unni Bang Andersen
Ellers medvirker Evy Høst Jørgensen, Brit Wiedswang, Stein-Roger Bjerkely, Anne-Sophie Erichsen, Terje Sødal, Anderse Restad, Even Bolstad.

MAPPING PORSGRUNN
Installasjonen jobber i overgangen mellom kartografi og fotografi. Tenk om man kunne fly over Porsgrunn og stupe ned til de stedene der det finnes bilder fra tidligere vandringer. Her kan man det.
Av og med: Tinkertank (Jarle Einar Ottestad og Anders Restad)
Takk til Agnar Ribe for hjelp med oppsett og generell nerding.

22. SLITTE NEVER (Lille Sal)
Stilleferdig hyllest til nevene som bygde landet.
Ide og regi: Lars Vik
Medv.: Malin Bratlie og Geddy Aniksdal
Foto: Dag Jenssen
Film: Bjørn Bremdal
Lydredigering: Anders Restad
Musikk: Guttorm Guttormsen
Produsert med støtte av LO og Fagforbundet. Takk til samtlige medvirkende og Gunnar Thuve.

23. TARMSLYNG
”Lengter du tilbake i varmen, ta en tur på tarmen.”
Karjolen Pub serverer forfriskninger for tørste og trøtte vandringer
x
x

STEDSANS V
Organisatorisk og teknisk stab:

Kunstnerisk leder: Geddy Aniksdal
Kunstneriske, organisatorisk og praktisk stab Grenland Friteater:
Vibeke Lie, Malin Bratlie, Lars Vik, Dag Haddal, Grethe Knudsen, Jonas B. Olse, Hilde Tallaksen, Anne-Sophie Erichsen, Tor Arne Ursin, Trond Hannemyr, Anette Hagnell, Kjersti Høgli, Olav Hanto, Mette Hilsen, Hans Petter Eliassen

Øvrig stab:
Lysdesign: Jean-Vincent Kerebel
Teknisk sjef: Agnar Ribe
Riggsjef: Trym Sigurdsen
Teknikere: Hans Petter Henriksen, Lars Løberg, Bjørn Nokolaisen, Thomas Sigurdsen
Kostymedesign og systue: Guro Dale og Unni Bang Andersen
Foto: Dag Jenssen
Video: Jørn Steen
Programdesign: Gunn Astrid Eidesen
Barnas velferd: Katrine Berntsen
Friteatrets kantine: Tulla, Tine og Trine
Hjelpesjef: Mette Kristensen
Kurator: Trude Lyng
Koreograf: Tine Fossmo
Regissører: Jose Maria Lopez, Maria Løkken, Guandaline Sagliocco
Billedkunst: Margrethe Reiten Danielsen, Unni Spakmo
Installasjon: Anders Restad, Einar Ottestad

Medarbeidere Hubei – Telemark

Fylkesordfører Gunn Marit Helgesen
Prosjektleder Inger Hedvig Bråtveit Matveyev
Hubei Department of Culture
Zhang Daili Vice Governor
Du Jianguo Director-General of Hubei Provincial Cultural Department
Xu Yaojin Director-General of  Wudang Martial Arts SAR Board
Wu Hongqiang Director of  Wudang Kung Fu Mission
Zhu Xiong Deputy Section Member of Outreach Office, Provincial Culture Office
Tang Lu Interpreter

Takk til:

Alle frivillige hjelpere
Alle små og store bidragsytere

Høydeservice
Halvard Sellid, Porsgrunds Porselænsfabrik
Servicekontoret, Porsgrunn kommune
Mette Sandsmark
Estetique parfymeri
Skrot-Tor Hylland
Bjørn Yngvor Jensen
Grenen digitaltrykkeri
Jan Lindahl
John Syrrist
Fretex
Pasadalen Avfallsmottak
Rødmyr Avfallsmottak
Tess Grenland
Br.Hansen eiendom

Dersom noen er glemt:
Tusen takk for støtte!