Content not translated?
Try autotranslate

The play is over

Det var vår fascinasjon av amerikansk B-kultur som var det tematiske utgangspunktet for denne produksjonen der hele forestillingsmaterialet ble hentet fra ensemblets gruppeimprovisasjoner. Tekstene stammet fra […]

Om forestillingen

Det var vår fascinasjon av amerikansk B-kultur som var det tematiske utgangspunktet for denne produksjonen der hele forestillingsmaterialet ble hentet fra ensemblets gruppeimprovisasjoner. 

Tekstene stammet fra bl.a. Raymond Chandler, Dashiell Hammett og Lillian Hellmann. Strofer fra en 
rekke tidstypiske slagere ble også benyttet. 

Skuespillere: Geddy Aniksdal,Eva Danielsen, Trond Hannemyr, Lars Steinar Sørbø, Lars Vik 

Foto: Luca Gavagna

Regi: Tor Arne Ursin 

Premiere: Porsgrunn 20.04 1982 

Spilt i alt 22 ganger i Sør -Norge, 39 ganger i Sverige, Danmark, Italia og Spania.