Content not translated?
Try autotranslate

Too much of nothing

– Da det gikk opp for oss at The Play Is Over kom til å dø ville vi finne en måte å fortsette arbeidet med […]

Om forestillingen

– Da det gikk opp for oss at The Play Is Over kom til å dø ville vi finne en måte å fortsette arbeidet med de resterende skuespillerne. I februar 1983 ble vi bedt om å gjøre en arbeidsdemonstrasjon på en liten teaterskole i Lund (s). Vi hadde gjort mange arbeidsdemonstrasjoner før, med dette kjentes likevel som en premiére. Det var aller første gang vi gjorde en improvisasjon over materialet med bare tre skuespillere: Lars, trond og Geddy.

Nå skjedde det noe interessant. De gjenværende skuespillerne tok på seg en del av Eva og Lars Steinars rolle i improvisasjonen. Uten at noen hadde bedt dem om det, skriver Tor Arne Ursin i artikkelen Too much of Nothing i boken Grenland Friteater – Et norsk gruppeteater (Grenland Friteaters forlag, 1990)

Skuespillere: Geddy Aniksdal, Lars Vik, Trond Hannemyr

Kunstnerisk ansv: Tor Arne Ursin

Foto: Luca Gavagna

Premiére: Luns, s, 14.februar 1983

Spilt 23 ganger i Norge, Sverige, Danmark, Italia, polen, ungarn