Content not translated?
Try autotranslate

Verkstedvisning: Ibrahim Fazlic  Mamma Masochist 

Visning av arbeid tidlig i prosessen. “Mamma Masochist” inviterer til en scenisk undersøkelse av morskapet gjennom gjensidig avhengighet, infantilisering, regress, oppofring og masochisme

Billetter

  • Fredag 11. Februar 2022
    16:30 / ,Nedre Jønholt GårdKjøp

Om forestillingen

Visning av prosjektarbeid i sin tidlige fase. Forestillingen har premiere på Black Box Teater i Oslo i juni. 

Hvor finner man smertepunktet i ubetinget kjærlighet? I skjæringspunktet mellom fødestue og BDSM-Dungeon vil Fazlic undersøke gjensidig avhengighet, infantilisering og forventet forgudelse – med fokus på morskapets masochisme og barns dominans, eller den dominante Masochistiske Mor, som anvender sin selvoppofrelse og emosjonelle og psykiske smerte for å regjere – bevisst eller ubevisst. En emosjonell drakamp oppstår mellom karakterene som iscenesetter seg selv og sitt publikum i denne morskapets BDSM-session. 

Med: Ibrahim Fazlic og Anne E. Kokkin

Visningen foregås av en ukes residens hos Grenland Friteater/ Teaterparken.

Ibrahim Fazlic (1994) Fazlic er utdannet skuespiller ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hans første helaftens forestilling Prty lyf hadde urpremiere på Teaterhuset Avant Garden i 2018. I 2019 var han årets Ungkunstner ved Festspillene i Nord-Norge. Fazlic er husdramatiker på Dramatikkens hus.

Tusen takk til Marie Kristensen, Nedre Jønholt gård!