Content not translated?
Try autotranslate

Work in Progress. Eva Svaneblom: I did it myself

Dansprojekt som tar för sig dubbelidentiteten QUEER och TORNEDALING/KVEN. Inspirert av arbetarklasskultur, skogskultur, jaktkultur, landsbygd, småstad, minoritetsspråk,  bastubad och popsånger översatta till finska.

Billetter

Om forestillingen

I did it myself er et danseprosjekt som tar for seg den doble identiteten QUEER og TORNEDALING/KVEN. Det er en søken etter attitude/estetikk/atmosfære. Det som Svaneblom blir inspirert av er blant annet arbeiderkultur, skogkultur, fangstkultur, bygder, småbyer, minoritetsspråk, badstuer og popsanger oversatt til finsk – som hun bærer med seg i sine fordommer om svensk/tornedalsk kultur. Samtidig er hun inspirert av queerness, lesbianisme, urbanitet, glitter, sosiale medier, blikk, thirst traps, ikkebinære synsvinkler, intimitet og pepp – som jeg tenker på i forhold til queerkultur. Prosjektet er under utvikling og skal bli til en helaftensforestilling høsten 2024. 

Eva Svaneblom (hun/henne) er en freelance dansekunstner fra Nord-Sverige, med tornedalsk bakgrunn og for tiden basert i Tromsø, Norge. I forkant av Vinterscenen kommer Eva på residens for å lage en installasjon. Fredag vises en performance i rommet som er blitt skapt. Etter performancen følger en kunstnersamtale. 

Eva har en danseutdanning fra Iwanson International School of Contemporary Dance i München, Tyskland og en mastergrad i Contemporary Performative Arts fra Göteborgs Universitet, Sverige. 

 «Som dansekunstner er jeg interessert i den situerte kroppen. Kroppen som “blir til” av omgivelsene. Dette kan være noe så banalt som at en kropp beveger seg annerledes gjennom en snøstorm enn i en kveldssolfylt stue. Mer subtilt kan det handle om hvordan ens egen kropp forteller historier om forholdet til kjønnsidentitet, seksualitet, sosiokulturell bakgrunn osv. Jeg jobber mye på sosiale medier og en rød tråd i arbeidet mitt er fellesskap og kollektiv, selv om jeg har laget mye soloarbeid de siste årene. Jeg leker ofte med stereotypier som min muse og verkene mine er vanligvis skapt med en ganske stor porsjon DIY-estetikk.» 

Collage: Eva Svaneblom

www.evasvaneblom.com