Content not translated?
Try autotranslate

LOs Kulturpris


LO prisGrenland Friteater mottok 10.juni LOs Kulturpris for 2013 på LOs representantskapsmøte i Folkets Hus på Youngstorget.

Statuttene for prisen sier at den skal tildeles personer, grupper, organisasjoner eller institusjoner som arbeider for å fremme arbeiderbevegelsens kultur. Videre fulgte LO-sekretæren opp med å berømme teatret for å ha satt arbeiderkulturen på kartet, bl.a. gjennom forestillinger som Kurt koker hodet, Gjenkjennelsen, Harde Tak, Hotel Hertingen, Tapte Paradis og årets oppsetning under Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival; Lukta av penger.

Hun kom også inn på teatrets målsetning som er mer enn å lage nyskapende, underholdende, tankevekkende og gripende forestillinger. De vil også bidra til å utvikle en ny teaterkultur i distrikts-Norge. En kultur som føles relevant, direkte og utfordrende for det lokale miljøet. Det gjør Grenland Friteater unike og til verdige prisvinnere, sa Renee Rasmussen i sin tale.

Les reportasje fra Fri Fagbevegelse her