Content not translated?
Try autotranslate

Noen som kan fortelle om tvangsarbeiderne på Herøya?


Porsgrunn Dagblad, 12.11.2019

De var over 1000, kanskje 1400, sier Ursin om tvangsarbeiderne på Herøya. Tor Arne Ursin driver detektivarbeid for å grave fram mer fakta om Herøya 1943, nazi-Tyskland og Hydros rolle. Det blir kjernen i Grenland Friteaters hovedforestilling i på teaterfestivalien PIT 2020.

– En ny spektakulær utendørs forestilling, sier Ursin.

– Nazistene sendte tvangsarbeidere til Porsgrunn, mange var franskmenn og jugoslaver, noen var dansker, noen nordmenn ble tvangsinnkalt. Tyskerne satte store kontigenter inn i norsk industri. Nordisk Lettmetall var en joint venture virksomhet. Aktører var IG Farben, Hydro og Nordag. Dette ble oppretta av nazimyndighetene for å drive anlegg i også Årdal, Sauda og Glomfjord, sier Ursin.

I Porsgrunn bodde tvangsarbeiderne i brakkeleire, blant annet Lager Franken i Hovenga. Det er vitner til hendelser og beretninger om selve fabrikkanlegget, arbeiderne og leirene Ursin spesielt er på jakt etter.

 

– Jeg er ikke ute etter opplysninger om folk som stod på feil side under krigen. Jeg ønsker å vite mer om hvordan de bygde opp fabrikken med tvangsarbeidere som kom hit. Det må ha vært folk som prata med dem. Hva gjorde de, hvor bodde alle, hvem laga mat til dem, hva skjedde?

Ursin sier vaktstyrker passa på fabrikkanlegget. Hvordan var vaktholdet i leirene? Hva slags sosialt liv var det der? Hva gjorde de egentlig?

Om den nye forestillingen «Herøya 1943» skriver Ursin at den «forteller historien om det dødelige amerikanske bombeangrepet 24. juli 1943 og det som ledet opp til det, Hydros samarbeid med Nazi-Tyskland om byggingen av lettmetallindustri på Herøya.

Hva skjer med samfunnet som blir lokket eller tvunget inn i det fatale rustningseventyret? Vi følger ansatte og tvangsarbeidere på lettmetallanlegget til Norsk Hydro og IG Farben på Herøya, ansatte og besøkende ved Hydros representasjonshus Admini og soldater i SS Vaktbataljonen som bevokter anlegget».

Ursin har snakka med historikere og eksperter, men mangler lokale skildringer fra folk som vet og husker.

US Air Force slapp rundt 1500 bomber over Herøya. 57 mennesker ble drept og over 100 skadet i angrepet.

– Vi kjenner historien til blant annet en jugoslavisk tvangsarbeider på Rjukan. Han ble sendt videre for å bygge bunkersen til Terboven på Skaugum. Vi kan lite om sånne enkelthistorier og enkeltskjebner fra tvangsarbeidere i Porsgrunn. Vi vil gjerne komme i kontakt med vitner, sier Tor Arne Ursin.