Content not translated?
Try autotranslate

Norsk kulturindeks 2014


Norsk kulturindeks 2014: Porsgrunn er landets nest beste scenekunstkommune.

Da Telemarksforskning la fram Norsk kulturindeks for 2014 kom Telemark godt ut på mange måter: Fylket vårt scorer høyt i nesten alle kategorier – bortsett fra «Sentrale tildelinger». Og Bø kom på en imponerende annenplass totalt!Men det spørs om det ikke er Porsgrunn som har gjort det mest bemerkelsesverdige spranget: I kategorien scenekunst har Porsgrunn hoppet fra å være på 83. plass i 2013 til annenplass i 2014 – bare slått av hovedstaden! Det er tallene fra Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival og Grenland Friteater som løfter Porsgrunn til å bli landets nest beste scenekunst-kommune.

 

Telemarksforskning skriver:

«Oslo topper vår liste over kommuner med et godt scenekunsttilbud, i år som i fjor. Her ble det ifølge vår oversikt vist 3177 teater- og operaforestillinger for 926 000 publikummere i 2013. Dette tilsvarer 5 forestillinger per 1000 innbyggere og 1,5 besøk per innbygger. I tillegg er det registrert 767 danseforestillinger i kommunen.

På andre plass finner vi Porsgrunn. Her ble vist 264 teater- og operaforestillinger for 38 706 tilskuere. Dette er knyttet til Grenland Friteater /Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival (PIT). Vi ser at Porsgrunn har klatret fra 83. til andreplass. Porsgrunns klatring skyldes at vi i år har inkludert Grenland Friteater i vår oversikt.» (Norsk kulturindeks 2014, s. 18.)

 

Hele rapporten kan leses her:

http://www.tmforsk.no/publikasjoner/filer/2558.pdf

 

 

 

Kontaktpersoner:

GF/PIT: Tor Arne Ursin 90085696

Trond Hannemyr 91306884

Hans Petter Eliassen 90543485