«Teaterparken» – ny teaterscene for Grenland Friteater

Grenland Friteater og Porsgrunn Utvikling samarbeider i et prosjekt med mål om at teateret skal ta i bruk en ny scene i Huken, der Friteateret har holdt til i mange år.

I flere år har det vært diskutert muligheter for videreutvikling, flytting eller utvidelse av Grenland Friteaters lokaler i Porsgrunn. Nå har teateret og Porsgrunn Utvikling i samarbeid fått utarbeidet nye skisser for en utvidelse av to av PUs eiendommer i Huken.

– Skissene bekrefter at teaterets arealmessige visjon om «Senter for fri scenekunst» lar seg gjennomføre. Løsningen kan utvikle og berike områdets identitet som helhet, sier Lars Haakanes fra Porsgrunn Utvikling AS.

Ny teatersal og utvidelse av arealer

I samarbeid har Friteateret og PU lyst ut en lokal arkitektkonkurranse for teaterutvidelsen. Feste Landskap Arkitektur gikk av med seieren med sitt forslag «Teaterparken», som viser muligheten for en utvidelse av teaters arealer i god sammenheng med området som helhet.

– «Teaterparken» skisserer en utvidelse av eksisterende bygningsmasse og en selvstendig, ny teatersal. Det vil skape nye, gode byrom for Porsgrunn som by og området i og rundt Huken spesielt, mener Tor Arne Ursin.

Prosjektet inneholder ny blackbox med fleksibelt sitteamfi til 160 personer, verksted og bakscene, garderober og toaletter. Prosjektet omfatter også nye kontorer og administrative arealer, som gir enklere og bedre arbeidsforhold for de ansatte ved teateret.

Oppgradering av området

«Teaterparken» kan være starten på en større oppgradering av Huken på områdets egne premisser. Skisseprosjektet handler ikke bare om riving og oppføring av et nybygg, men om at områdets historie og identitet ivaretas gjennom å bevare og fortette for å utnytte områdets potensial i byen.

– Huken har en svært sentral beliggenhet i nedre del av sentrum, men er likevel litt bortgjemt i bysituasjonen. Dette ønsker PU å jobbe helhetlig videre med i nær fremtid, sier Lars Haakanes.

Finansiering

Grenland Friteater arbeider med søknader som, i løpet av året, skal sendes til staten, fylket og kommunen for å sikre midler til videre prosjektering og gjennomføring av «Teaterparken».

– Porsgrunn Utvikling bistår Friteateret utviklingsmessig i den videre prosessen og selger aktuelle tomter til Friteateret når gjennomføringen nærmer seg. Prosjektet utvikles nå videre mot en prisingsrunde for å få kontroll på budsjetter, forklarer Dag Haddal, produsent og prosjektleder for Grenland Friteater.

Grenland Friteater Huken Pressemelding
 
PROSJEKTGRUPPA: Lars Haakanes (PU), David Fjågesund (Feste), Trond Hannemyr (Grenland Friteater), Dag Haddal (GF), Sigurd Aanby (Feste), Linn Heiland, Wendy Aasland, Anette Hagnell og Tor Arne Ursin (alle GF)