Content not translated?
Try autotranslate

Årsrapport 2003

2003 har vært et aktivt år for Grenland Friteater, med stor aktivitet og bredde i repertoaret. Vi har etterstrebet å ha et tilbud til alle kategorier publikum, og har lagt opp arbeidet i overens-stemmelse med de samme retningslinjer som tidligere.

Teatret har spilt og turnért ialt 6 forskjellige oppsetninger i Norge, Danmark, Tyskland, Spania, Filippinene, Singapore og Australia. Av disse har 3 vært forestillinger for barn/unge og 3 vært forestillinger for voksne.

I tillegg har teatrets medarbeidere gjort arbeidsdemonstrasjoner, opplesninger, seminarer og foredrag en rekke steder, både i Norge og i utlandet.

Grenland Friteater hadde 2 urpremiérer i 2003, på forestillingene Venter på Jenter  og Peer Gynt. Peer Gynt var en samproduksjon med Teater Ibsen.

Ialt ble det vist 102 forestillinger i 2003, hvorav  74 for barn/unge og  28 for voksne.

I Telemark spilte vi ialt 69 forestillinger, hvorav 53 for barn og unge.

I Porsgrunn spilte vi ialt 33 forestillinger, hvorav 19 for barn og unge.

Vi underviste ved tilsammen 16 workshops for skuespillere og 28 én-dags teaterkurs for barn i regi av skoleverket.

På arrangørsiden sto Grenland Friteater bak ialt 210 gjestespill med mer enn 24.000 besøkende og  6 kurs og konferanser med gjestende pedagoger/foredragsholdere.

Grenland Friteater har de siste årene hatt et relativt høyt antall premiérer og spilte forestillinger. Personalsituasjonen tatt i betraktning er det en betydelig innsats som er lagt ned av den enkelte.

Grenland Friteaters personale 2003

Fast ansatte: 

Anne-Sophie Erichsen Skuespiller, regissør, pedagog
Geddy Aniksdal Skuespiller, regissør, pedagog
Tor Arne Ursin Skuespiller, regissør, pedagog
Olav Hanto Skuespiller
Vibeke Lie Skuespiller
Trond Hannemyr Produsent, Kunstnerisk leder PIT
Hans Petter Eliassen Produsent
Grete Jeanne Knudsen Administrasjon
Anette Röde Sekretær
Mario Constanza Sivilarbeider
Kai Vidar Bech Sivilarbeider

I tillegg kommer en lang rekke prosjektengasjerte skuespillere og andre kunstnere i forbindelse med produksjoner og turnéer, og selvsagt teknisk og administrativt personale i forbindelse med Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival, samt  de som har brukt Friteatret som arbeidssted for egenfinansierte prosjekter; Sagliocco Ensemble, Skuespillerkompaniet og Cirkus In Extencio.

Samtidig prøver vi å gi et kontinuerlig opplæringstilbud til unge skuespillere som henvender seg til oss. I 2003 var således Malin Bratlie og Carl Henrik Ekblom knyttet til teatret som elever. Gjennom disse ordningene håper vi å bidra til unge skuespilleres egenutvikling ved å tilby dem et aktivt fagmiljø å arbeide i, undervisning og en arbeidssal til egne prosjekter.

Til tross for at kapasiteten på Friteatret er sprengt det meste av tiden, har vi valgt å fortsette politikken med å åpne lokalene for andre i den grad det er mulig. Vi ønsker at Grenland Friteater skal kunne fungere som et teatersenter; et sted der teaterkunstnere kan møtes for å arbeide, eksperimentere og utvikle seg videre.

KUNSTNERISK VIRKSOMHET

Den kunstneriske virksomheten har vært delt inn i en rekke prosjekter og forestillingsarbeider i løpet av året. De fleste av disse har involvert personer utover teatrets faste stab.

NYE FORESTILLINGER 2003

Peer Gynt – samproduskjon med Teater Ibsen

En sekstimers reise i Peer Gynt, Grenland og teater ; fra stabbur til postmodernisme.

Forestillingen starter blant stabburene på Fylkesmuséet i Skien, flytter seg til Norges største trehall; Hydros lager på Menstad og ender i det enorme kvartsbruddet på Bjørntvedt i Porsgrunn.

Regi:                   Lars Vik                            

Komponist:         Guttorm Guttormsen

Koreografi:         Unn-Magrit Nordseth                   

Scenografi:         Hans Georg Andersen

Kostymedesign:  Mona Grimstad                 

Lysdesign:          Erik Spets Sandvik

Musikere:            Leif Winter, Stig Sjøstrøm, Finn Arne Dahl Hanssen, Tore Bråthen, Wenche R.Nornes, Håvard Kittilsen, Vidar Lovbrotte

Skuespillere:       Carl Hanrik Ekblom, Kyre Hellum, Ola Otnes, Anne Sophie Erichsen,   Geddy Aniksdal, Malin Bratlie, Anne Storberget, Birgit Nordbye, Tommy Henriksen,

                            Olav Hanto, Robert Emil berge, Joakim Dan Jørgensen, Terje Sødal, Leif Winter, og en lang rekke amatørskuespillere og –dansere.

                            I alt cirka 100 medvirkende på og bak secenen

Prémiere:             Grenland, 10.juni 2003.                

Venter på Jenter en forestilling for alle dem som har vært – eller som har tenkt å bli – opptatt av det motsatte kjønn

Medv:             Joakim Dan Jørgensen, Carl Henrik Ekblom
Kostymer:       Katharina Barbosa Blad
Tekst:              Ensemblet og Jesper Halle
Konsulenter:   Det Åpne Teater, elever fra 10. klasse på Gulset Ungdomsskole
Produsent:      Hans Petter Eliassen
Regi:               Anne-Sophie Erichsen

Premiére:         Porsgrunn, 6.mars 2003

ØVRIG REPERTOAR 2003

Hunden – samproduksjon med Figurteatret i Nordland

Etter et manus av Lars Vik

Regi:               Tor Arne Ursin

Skuespillere:   Carl Henrik Ekblom (vår)/ Olav Hanto (høst)

Monica Borg Fure      Vibeke Lie (vår)/ Malin Bratlie (høst)

Danselærer:     Erica Molnar

Scenografi/

Kostymer:       Guro Dale / Kari Noreger

Maske:            Kari Noreger

Premiére:         Stamsund, 20.mars 2002.

Korsvei – om folk og arbeid i Porsgrunn rundt 1890-åra

Manus / regi:   Tor Arne Ursin

Medvirkende: Olav Hanto                 Cecilie Magnussen Fretheim 

Kostymer:       Katharina Barbosa Blad

Premiére:         Porsgrunn        14, mai 2002.

Fritjof Fomlesen

Av og med: Lars Vik.

Premiére:    Porsgrunn, 6.februar 1990.

Blue is the smoke of war                            

Tekst:              Georg Johannesen

Medvirkende: Geddy Aniksdal

Regi:               Tor Arne Ursin

Komposisjon:  Guttorm Guttormsen

Lysdesign:      Jean-Vincent Kerebel

Kostymer:       Gerd Christiansen

Premiére:         Swansea, Wales; 12.juli 1997.

I tillegg opplesninger, foredrag, arbeidsdemonstrasjoner og seminarer

FORESTILLINGER PÅ FRITEATRET/GJESTER

I januar 2001 ble deler av Friteatret totalskadet av brann. Riktignok har salen vært mulig å bruke, men bygningen har ikke lenger kontorer eller garderober. Dette har naturlig nok gjort at vi i stor grad har valgt andre arenaer for vår virksomhet i Porsgrunn. Kontorene er foreløpig flyttet til en villa i sentrum av byen, i påvente av gjenoppbygging

I Porsgrunn har vi vist i alt  33 egne forestillinger i andre lokaler eller utendørs.

På arrangørsiden sto Grenland Friteater bak 210 gjestespill, samt 7 kurs og konferanser med gjestende pedagoger/foredragsholdere. De fleste gjestespillene ble arrangert i forbindelse med Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival – PIT.

Siktemålet med gjestespillaktiviteten har gjennom alle år vært å skape et kvalitativt godt teatertilbud i kommunen. Når vi har valgt å kanalisere det vesentlige av gjestespill inn i festivalkonsepter, er det fordi vi har en tro på å nå et langt større publikum på denne måten. Erfaringene så langt tyder på at det er rette veien å gå.

PORSGRUNN INTERNASJONALE TEATERFESTIVAL – PIT

I dagene 14. – 21.juni 2003 sto Grenland Friteater som arrangør for PIT 2003.

Dette var niende år på rad Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival : PIT ble arrangert.

PIT har til formål å arrangere en årlig festival, fortrinnsvis en uke i juni, som skal:

 • Presentere norsk, nordisk og internasjonal kunst og kultur, med hovedvekt på scenekunst.
 • Gi kulturbaserte opplevelser en sentral plass i utviklingen av Grenlandsregionen.
 • Presentere områdets egenart gjennom egenproduksjoner og arrangementenes plassering og bruk av lokale kulturkrefter.
 • Gi teaterfaglige møter, som workshops og konferanser en sentral plassering i festivalen.

Intensjonen har vært å etablere en årlig tilbakevendende festival, der vi presenterer norske og internasjonale forestillinger av høy kvalitet i spennet mellom folketeater og avantgarde. Et viktig mål for oss er å skape en arena for den delen av teaterlandskapet som i altfor liten grad presenteres her i Norge; å speile både bredden og utviklingen i det norske og internasjonale gruppeteater-miljøet.

PIT 2003 hadde et totalbesøk på drøyt 33.000 mennesker.

PIT 2003  presenterte i Hovedprogrammet ialt 19 ensembler som viste 20 ulike produksjoner, hvorav de fleste ble vist flere ganger; i alt 52 forestillinger med et samlet besøk på 7.600 mennesker. Av dette var 6.350 mennesker til 36 billetterte forestillinger for voksne, og i alt 1..260 (små) mennesker til 16 billetterte forestillinger for barn/familie. I alt 7.612 solgte billetter.

Brusteinsball på Rådhusplassen, FamiliePiknik på Øvre Frednes og Festivalgata presenterte ca. 140 gratisforestillinger for et samlet publikum på drøyt. 20.000.

Scene:Bluss – frilansernes gratisscene – presenterte 16 arbeider i løpet av festivalen.

Det ble arrangert i alt 4 Møte:Punkter med Kate Pendry (N/UK), Institutet för Scenkonst (S), Dijana Milosevic fra Dah Teatar (Serbia), samt en lunsjkonferanse over temaet Peer Gynt med Tom Remlov og regissørene Kai Douglas Johnsen, Rolf Sossna, Lars Øyno og Lars Vik.

I tillegg inneholdt festivalen et skuespillerkurs – Sceneklovnen – med britiske Alex Byrne, og et skuespillerkurs – Stemmearbeid – med franske Brigitte Cirla.

PIT 2003  ble gjennomført for i alt kr. 3.752.031,-.

ATIVITETER I 2004

I 2004 planlegges flere premiérer, samt turnéer og gjestespill med eksisterende forestillinger.

Peer Gynt i Beijing

Peer Gynt, som hadde stor suksess her i Grenland i 2003, er invitert til Beijing i mai, der den skal settes opp på norsk, engelsk og kinesisk med et norsk-kinesisk ensemble innendørs på en stor scene. 

Peer Gynt av Henrik Ibsen  

– samproduksjon mellom Teater Ibsen og Grenland Friteater.

En sekstimers reise i Peer Gynt, Grenland og teater ; fra stabbur til postmodernisme.

Forestillingen starter blant stabburene på Fylkesmuséet i Skien, flytter seg til Norges største trehall; Hydros lager på Menstad og ender i det enorme kvartsbruddet på Bjørntvedt i Porsgrunn.

Regien er ved Lars Vik, medvirkende er skuespillere fra de to teatrene og en rekke frilansere, samt nysirkusgruppa In Extencio, Grenland Magedansforening, m.fl. I 2004-versjonen skal det også være med 8 kinesiske dansere, som først er med i Beijing-versjonen.

No Doctor for the Dead

Tekster av Georg Johannesen

Skuespiller:        Geddy Aniksdal

Musiker:             Anette Röde

Regi:                  Tor Arne Ursin

Tekstmontasje:  Geddy Aniksdal

Komponist:        Guttorm Guttormsen

Kostymer:          Zoe Christiansen

Lysdesign:         Leila Sunniva Berg

Planlagt premiére på Transit-festivalen i Holstebro, Danmark, januar 2004.

Draumens Hjarte

– En reise til Telemark i tre tidsplan

Tittelen er en allusjon til  Joseph Conrads berømte roman om en båtreise inn i Afrika. Forestillingens idé bygger på historiene som er knyttet til det berømte Draumkvedet, og har som mål å undersøke sentrale myter om Norge knyttet til tanken om Telemark som kjerneområde for en ”opprinnelig”, ”norsk” ”folkekultur”- også sett i forhold til moderne begreper som ”nasjonalisme” og ”det flerkulturelle samfunn”. 

Forestillingen vil bli spilt innendørs i utradisjonelle ”teaterlokaler” som industri- eller lagerbygninger. Ensemblet vil bestå av 8 skuespillere fra eget ensemble og frilanceskuespillere. Regi er ved Tor Arne Ursin. Musikken komponeres av Guttorm Guttormsen.

Etter premiére i Porsgrunn i juni skal forestillingen ut på turné i oktober /november.

For eksisterende forestillinger er det også lagt en rekke planer for året.

I dagene 12. – 19.juni arrangerer vi PIT – Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival 2003,

med forestillinger fra en rekke europeiske ensembler

I oktober gjenåpner vi Friteatret for publikum etter brannen i januar 2001, og planlegger i den forbindelse å vise både egne produksjoner og en rekke gjestespil i løpet av høsten.

ØKONOMI

Den tre-årige prosjektstøtte-ordningen har i periodene ’91 – ’93, ’94 – ‘96 og ’99 – ’01 gitt oss muligheten til en mer langsiktig planlegging, hvilket vi har ansett for svært viktig. For 2004 fikk vi avslag på alle våre prosjektstøtte-søknader til Kulturrådet En økning i bevilgningen over statsbudsjettets post 74, som administreres av Kulturrådet kompenserte til en viss grad for dette. Vi har imidlertid påpekt hvor sårbare vi er i forhold til prosjektstøtteordningen, og synes at fagutvalgets holdning understreker denne sårbarheten. Vi ønsker derfor å fortsette arbeidet for en fast post på statsbudsjettet, noe som vi ser som eneste løsning for på sikt å kunne planlegge virksomheten langsiktig.

I 2003 mottok Grenland Friteater driftstilskudd på kr. 356.000,- fra Telemark fylkeskommune, og kr. 144.000,- fra Porsgrunn kommune.

Fra Norsk Kulturråd mottok vi et samlet tilskudd på kr. 1.000.000,- over prosjektstøtteposten og post 74.

Fra Kulturdepartmentet mottok vi et tilskudd på kr. 300.000,- til styrking av driften i 2004.

Samlede offentlige tilskudd til GF/PIT utgjorde kr. 2.933.000,-.     (2002: kr. 3.726.890,-)

Samlet egeninntekt i 2003 utgjorde kr. 3.643.082,-.                        (2002: kr. 3.714.271,-)          

Samlet driftsinntekt for 2003 var kr. 6.576.082,-.                            (2002: kr. 7.441.161,-)

Gjennom høy egeninntekt har vi klart å opprettholde et høyt aktivitetsnivå. Det koster. Vi har sett oss nødt til å ansette relativt flere mennesker enn vi strengt tatt har hatt økonomi til, rett og slett for å få løst oppgavene. Vi har imidlertid valgt å prioritere slik, med visshet om at det stilte store krav til inntjeningsevnen.

Erfaringene våre med den nye støtteordningen til frie grupper er at den krever mer byråkrati i form av søknadsskriving og rapportering enn tidligere. Vi har gjennomført møter med både Kulturdepartementet og medlemmer i Stortingets kulturkomité i løpet av året i håp om å få en fast post på Statsbudsjettet. Foreløpig er vi lagt inn gjennom post 74 over Kulturrådets budsjett med poster både til GF og PIT. Men arbeidet for å bli en fast post på statsbudsjettet må bli videreført. Vi trenger en helt annen grunnfinansiering enn den vi har i dag. Skal vi kunne gjennomføre de planene vi har for fremtiden må vi styrke økonomien og, ikke minst, kunne planlegge på lengre sikt enn dagens ordning gir oss muligheter for.

Vi har øket aktiviteten gjennom de siste årene. Vi har en høy spillefrekvens, og ikke minst sysselsetter vi i dag mange mennesker. Vi påtar oss dermed et ansvar i form av lønn og honorarer til de vi til enhver tid engasjerer.

I tillegg til produksjon og administrasjon av egne forestillinger og turnéer har vi kostnader det er vanskelig å finne inndekning for til drift og vedlikehold av Friteatret og den aktiviteten som skjer her i form av egne og andres seminarer, gjestespill og festivaler.

Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets vurdering et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2003 og den økonomiske stilling ved årsskiftet.

Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er ihensyntatt i årsoppgjøret, og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling.

Utover det som går frem av de øvrige deler av årsoppgjøret kjenner selskapets eiere ikke til andre forhold vedrørende avsetningsforhold og prisutvikling for selskapets produkter  og som er av betydning for å bedømme selskapet.

Regnskapet er gjort opp med et negativt resultat på kr. –159.313,-.

Ved utgangen av regnskapsåret hadde selskapet 9 ansatte.

Selskapet hadde ved utgangen av 2003 5 eiere, som hver eier 1/5 av selskapet. Eierne er:

Geddy Aniksdal, Anne-Sophie Erichsen, Trond Hannemyr, Tor Arne Ursin og Lars Vik.

Porsgrunn, den 26. august  2004 

Anne-Sophie Erichsen                       Geddy Aniksdal

Lars Vik                                 Trond Hannemyr                                Tor Arne Ursin 

 

Grenland Friteater 2003: 

Forestilling Ant Publ  
Fritjof Fomlesen 16 2 265 b
Hunden 10 1 030 b
Venter på jenter 48 5 929 u
Peer Gynt 13 4 320 v
Blue is the moke of war 7 785 v
Korsvei 2 100 v
Annet; arb.dem, oppl 6 1 809  
Workshops 44 1 008  
Samlet egen aktivitet 146 17 246  
Gjestespill 210 24 400  
Gjesteworkshops 6 220  
Samlet aktivitet 362 41 866  
       

GRENLAND FRITEATERS KUNSTNERISKE MÅLSETNING

 1. Grenland Friteater er et senter for moderne teater. GF skal bidra til utviklingen av et moderne og levende teater, og være et møtested og en arbeidsplass for  teater-    kunstnere som ønsker å bidra til denne målsetningen.
 1. Grenland Friteater skal produsere forestillinger som er et uttrykk for en personlig og kollektiv søken etter nye former.
 1. Grenland Friteater skal ha et fast ensemble, som kan utvikle sitt arbeid over lang tid.
 1. Grenland Friteater skal spesielt ta for seg skuespillerens og regissørens arbeid, deres teknikker og arbeidsmetoder. Dette arbeidet bygger på de teknikker og metoder som    er utviklet gjennom den européiske gruppeteatertradisjonen.
 1. Grenland Friteater skal, gjennom å arrangere åpne seminarer om teater- og skuespillerkunst, bidra til utviklingen og spredningen av ny teaterpedagogikk.
 1. Grenland Friteater skal publisere erfaringene fra virksomheten gjennom skriftlige publikasjoner.
 1. Grenland Friteater skal stille sine ressurser til rådighet for individuelle teaterkunstnere og grupper som ønsker å utvikle sitt arbeid videre.
 1. Grenland Friteater skal arrangere gjestespill og forestillinger.
 1. Grenland Friteater skal bidra til større forståelse blant publikum og andre kunstnere for moderne teater.