Content not translated?
Try autotranslate

Årsrapport 2004

2004 har vært et aktivt år for Grenland Friteater, med stor aktivitet og bredde i repertoaret. Vi har etterstrebet å ha et tilbud til alle kategorier publikum, og har lagt opp arbeidet i overens-stemmelse med de samme retningslinjer som tidligere. I august kunne vi flytte inn i Friteatret, Storgata 71B, igjen etter at teatret har vært gjenoppbygget og utvidet med bl.a. nye kontorer og mer lagerplass etter brannen i januar 2001. Teatret har spilt og turnért ialt 6 forskjellige oppsetninger i Norge, Danmark, og Kina. Av disse har 2 vært forestillinger for barn/unge og 4 vært forestillinger for voksne. I tillegg har teatrets medarbeidere gjort arbeidsdemonstrasjoner, opplesninger, seminarer og foredrag en rekke steder, både i Norge og i utlandet.

Grenland Friteater hadde 2 urpremiérer i 2004, på forestillingene Draumens Hjarte og No Doctor for the Dead.  I tillegg hadde teatret prémiere på to ulike nyoppsettinger av Peer Gynt både i Beijing, Kina og i Grenland. Peer Gynt var en samproduksjon med Teater Ibsen.

Ialt ble det vist 85 forestillinger i 2004, hvorav 17 for barn/unge og  68 for voksne.

I Telemark spilte vi ialt 72 forestillinger, hvorav 10 for barn og unge.

I Porsgrunn spilte vi ialt 40 forestillinger, hvorav 5 for barn og unge.

Vi underviste ved tilsammen 6 workshops for skuespillere og 60 én-dags teaterkurs for barn og unge i regi av skoleverket.

På arrangørsiden sto Grenland Friteater bak ialt 167 gjestespill med mer enn 33.000 besøkende og  3 kurs og konferanser med gjestende pedagoger/foredragsholdere.

Grenland Friteater har de siste årene hatt et relativt høyt antall premiérer og spilte forestillinger. Personalsituasjonen tatt i betraktning er det en betydelig innsats som er lagt ned av den enkelte.

Grenland Friteaters personale 2004

 Anne-Sophie Erichsen ; Skuespiller, regissør, pedagog

Geddy Aniksdal ; Skuespiller, regissør, pedagog

Tor Arne Ursin ; Regissør, skuespiller, pedagog

Trond Hannemyr ; Produsent, kunstnerisk leder PIT

Hans Petter Eliassen ; Produsent

Grethe Jeanne Knudsen ; Administrasjon

Anette Røde ; Sekretær

Dag Haddal ; Produsent

Kai Vidar Bech ; Sivilarbeider (til 15.11.)

Agnar Ribe ; Sivilarbeider (fra 1.11.)

I tillegg kommer en lang rekke prosjektengasjerte skuespillere og andre kunstnere i forbindelse med produksjoner og turnéer, og selvsagt teknisk og administrativt personale i forbindelse med Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival, samt  de som har brukt Friteatret som arbeidssted for egenfinansierte prosjekter; Sagliocco Ensemble og Cirkus In Extencio.

Samtidig prøver vi å gi et kontinuerlig opplæringstilbud til unge skuespillere som henvender seg til oss. I 2004 var således en gruppe unge skuespillere knyttet til teatret som elever. Gjennom disse ordningene håper vi å bidra til unge skuespilleres egenutvikling ved å tilby dem et aktivt fagmiljø å arbeide i, undervisning og en arbeidssal til egne prosjekter. Med utgangspunkt i dette arbeidet så Teater Serafin dagens lys seinhøstes 2004.

Til tross for at kapasiteten på Friteatret er sprengt det meste av tiden, har vi valgt å fortsette politikken med å åpne lokalene for andre i den grad det er mulig. Vi ønsker at Grenland Friteater skal kunne fungere som et teatersenter; et sted der teaterkunstnere kan møtes for å arbeide, eksperimentere og utvikle seg videre.

KUNSTNERISK VIRKSOMHET

Den kunstneriske virksomheten har vært delt inn i en rekke prosjekter og forestillingsarbeider i løpet av året. De fleste av disse har involvert personer utover teatrets faste stab.

NYE FORESTILLINGER 2004

Draumens Hjarte – en reise til Telemark på tre tidsplan

Draumens Hjarte handler om kulturkonflikter i Telemark på tre tidsplan:
Overgangen middelalder/nytid (1540), overgangen bondesamfunn/industrisamfunn (1870) og
informasjonssamfunn/”drømmesamfunn” (i dag). Forestillingen undersøker sentrale myter om Norge knyttet til tanken om Telemark som kjerneområde for en ”opprinnelig”, ”norsk” ”folkekultur. Vi vever fortid og nåtid, fantasi og virkelighet, sammen gjennom tre reisefortellinger fra Telemark.

Med: Olav Hanto, Anne-Sophie Erichsen, Lars Vik, Vibeke Lie, Tommy Henriksen, Geddy Aniksdal og Vidar Ytre-Arne.
Regi/tekst: Tor Arne Ursin.
Musikk: Guttorm Guttormsen.
Dramaturg: Ulla Ryum.
Scenograf/kostymer: Zoe Christiansen.
Lysdesign: Jean-Vincent Kerebel.

Urpremiere, Porsgrunn 15.juni 2004.

No Doctor for the Dead                              

Tekst:              Georg Johannesen

Medvirkende: Geddy Aniksdal – skuespiller

Anette Röde : musiker

Regi:               Tor Arne Ursin

Komposisjon:  Guttorm Guttormsen

Musikalsk tilrettelegging: Anette Röde

Studio:            Geir Bremer Øvrebø

Lysdesign:      Leila Sunniva Berg

Kostymer:       Gerd Christiansen

Premiére:         Holstebro, Danmark; 21.januar 2004.

Peer Gynt – samproduksjon med Teater Ibsen

Utendørsforestillingen fra 2003 ble invitert til Beijing Drama Festival, og det ble laget en innenndørs versjon, noe forkortet og med et ensemble både av norske og kinesiske kunstnere, og med deler av teksten på engelsk og kinesisk.

Regi: Lars Vik

Komponist:         Guttorm Guttormsen

Koreografi:         Unn-Magrit Nordseth                   

Scenografi:         Hans Georg Andersen

Kostymedesign:  Mona Grimstad                 

Lysdesign:          Erik Spets Sandvik

Musikere:            The Military Band of Armed Police

Skuespillere:       Geddy Aniksdal, Anne-Sophie Erichsen, Ola Otnes, Carl Henrik Ekblom, Yan Qingyu, Birgit Nordby, Tomy Henriksen, Olav Hanto, Terje Sødal, Robert Emil     Berge, Joakim Dan Jørgensen, Leif Winther, Zhao Junbo, Anna Vik Aniksdal, Tobias Vik, Malin Bratlie, Anne Storberget, , China Acrobatic Troupe.

Premiére; Beijing 30.april 2004.           

Peer Gynt – samproduksjon med Teater Ibsen

Nyoppsetning av fjorårets forestilling. En sekstimers reise i Peer Gynt, Grenland og teater ; fra stabbur til postmodernisme. Forestillingen starter blant stabburene på Fylkesmuséet i Skien, flytter seg til Norges største trehall; Hydros lager på Menstad og ender i det enorme kvartsbruddet på Bjørntvedt i Porsgrunn.

Regi:                   Lars Vik                            

Komponist:         Guttorm Guttormsen

Koreografi:         Unn-Magrit Nordseth                   

Scenografi:         Hans Georg Andersen

Kostymedesign:  Mona Grimstad                 

Lysdesign:          Erik Spets Sandvik

Musikere:            Leif Winter, Stig Sjøstrøm, Finn Arne Dahl Hanssen, Tore Bråthen, Wenche R.Nornes, Håvard Kittilsen, Vidar Lovbrotte

Skuespillere:       Geddy Aniksdal, Anne-Sophie Erichsen, Ola Otnes, Carl Henrik Ekblom, Birgit  Nordby, Tomy Henriksen, Olav Hanto, Terje Sødal, Robert Emil Berge, Joakim Dan Jørgensen, Anna Vik Aniksdal, Tobias Vik, Malin Bratlie, Anne Storberget, Tor Arne Ursin, pluss ca. 25 statister

I alt cirka 100 medvirkende på og bak secenen

Prémiere:              Grenland, 25.august 2004.                       

ØVRIG REPERTOAR 2004

Venter på Jenter en forestilling for alle dem som har vært – eller som har tenkt å bli – opptatt av det motsatte kjønn

Medv:             Joakim Dan Jørgensen, Carl Henrik Ekblom
Kostymer:       Katharina Barbosa Blad
Tekst:              Ensemblet og Jesper Halle
Konsulenter:   Det Åpne Teater, elever fra 10. klasse på Gulset Ungdomsskole
Produsent:      Hans Petter Eliassen
Regi:               Anne-Sophie Erichsen

Premiére:         Porsgrunn, 6.mars 2003

Fritjof Fomlesen

Av og med: Lars Vik.

Premiére:    Porsgrunn, 6.februar 1990.

Gjøglernes Gjestebud

Teatrets yngre skuespillere inviterte til gjestebud i november og desember i samarbeid med to dyktige kokker. Skuespillerne serverte, men i karakter og det hele ble stadig avbrutt av både improviserte og fastlagte innslag.

Regi:               Lars Vik og ensemblet

Medvirkende: Olav Hanto, Malin Bratlie, Vibeke Lie, Kjersti Høgli, Joakim Dan Jørgensen, Stian Sandersen, Anette Röde og Mette Kristensen.

I tillegg opplesninger, foredrag, arbeidsdemonstrasjoner og seminarer

FORESTILLINGER PÅ FRITEATRET/GJESTER

I Porsgrunn har vi vist i alt  40 egne forestillinger.

På arrangørsiden sto Grenland Friteater bak 210 gjestespill, samt 7 kurs og konferanser med gjestende pedagoger/foredragsholdere. De fleste gjestespillene ble arrangert i forbindelse med Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival – PIT.

Siktemålet med gjestespillaktiviteten har gjennom alle år vært å skape et kvalitativt godt teatertilbud i kommunen. Når vi har valgt å kanalisere det vesentlige av gjestespill inn i festivalkonsepter, er det fordi vi har en tro på å nå et langt større publikum på denne måten. Erfaringene så langt tyder på at det er rette veien å gå.

PORSGRUNN INTERNASJONALE TEATERFESTIVAL – PIT

I dagene 12. – 19.juni 2004 sto Grenland Friteater som arrangør for PIT 2004.

Dette var tiende år på rad Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival : PIT ble arrangert.

PIT har til formål å arrangere en årlig festival, fortrinnsvis en uke i juni, som skal:

 • Presentere norsk, nordisk og internasjonal kunst og kultur, med hovedvekt på scenekunst.
 • Gi kulturbaserte opplevelser en sentral plass i utviklingen av Grenlandsregionen.
 • Presentere områdets egenart gjennom egenproduksjoner og arrangementenes plassering og bruk av lokale kulturkrefter.
 • Gi teaterfaglige møter, som workshops og konferanser en sentral plassering i festivalen.

Intensjonen har vært å etablere en årlig tilbakevendende festival, der vi presenterer norske og internasjonale forestillinger av høy kvalitet i spennet mellom folketeater og avantgarde. Et viktig mål for oss er å skape en arena for den delen av teaterlandskapet som i altfor liten grad presenteres her i Norge; å speile både bredden og utviklingen i det norske og internasjonale gruppeteater-miljøet.

PIT 2004 hadde et totalbesøk på drøyt 33.000 mennesker.

PIT 2004  ble gjennomført for i alt kr. 3.448.000,-.

AKTIVITETER I 2005

I 2005 planlegges flere premiérer, samt turnéer og gjestespill med eksisterende forestillinger.

Balladen om Bohm & Böhmer

– Familieforestilling i samproduksjon med Det Åpne Teater

Tekst:              Lars Vik

Medvirkende: Rune Temte og Helge Sveen

Planlagt premiére; Det Åpne Teater, Oslo 13.januar 2005.

Etter premiére planlegger vi at forestillingen skal turnére i Norge høsten 2005.

STEDSANS

Gjennom en tverrfaglig sammensatt kunstnergruppe skal hele Porsgrunn sentrum iscenesettes over en tre års periode. Med STEDSANS vil vi omforme byen til et arbeidsfelt for kunstnerisk og ”antropologisk” virksomhet. Vi vil utforske den skjulte byen som finnes bakom fasadene og omforme den i en kunstnerisk visjon som aldri har vært sett før.

STEDSANS starter opp med Byvandringer i september. I forbindelse med dette skal vi produsere mange små og store evenementer, bl.a. en Bakgårdsopera for bl.a. sangerne Anders Vangen, Erik Fillan, Brigitte Cirla og Porsgrunn Mannskor med musikk av Guttorm Guttormsen.

For eksisterende forestillinger er det også lagt en rekke planer for året. Bl.a. gjestespill på Cuba – i byene Santa Clara og Habana – i januar med No Doctor for the Dead, Blue is the Smoke of War og Fritjof Fomlesen, samt 2 kurs for skuespillere og flere forelesninger. Alle forestillingene spilles i denne anledning på spansk.

I dagene 10. – 17.juni arrangerer vi PIT – Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival 2005.

ØKONOMI

I 2004 mottok Grenland Friteater driftstilskudd på kr. 580.000,- fra Telemark fylkeskommune, og kr. 146.000,- fra Porsgrunn kommune.

Fra Norsk Kulturråd mottok vi et samlet tilskudd på kr. 1.829.000,- som prosjektstøtte og over post 74.

Samlede offentlige tilskudd til GF/PIT utgjorde kr. 3.994.000,-.     (2003: kr. 2.933.000,-)

Samlet egeninntekt i 2004 utgjorde kr. 3.189.039,-.                        (2003: kr. . 3.643.082,-)        

Samlet driftsinntekt for 2004 var kr. 7.183.039,-.                             (2003: kr. 6.576.082,-)

Gjennom høy egeninntekt har vi klart å opprettholde et høyt aktivitetsnivå. Det koster. Vi har sett oss nødt til å ansette relativt flere mennesker enn vi strengt tatt har hatt økonomi til, rett og slett for å få løst oppgavene. Vi har imidlertid valgt å prioritere slik, med visshet om at det stilte store krav til inntjeningsevnen.

Etter mange års diskusjon med både Kulturdepartementet og Norsk Kulturråd har vi for inneværende år fått økt støtten over post 74 til kr.3.000.000,- til Grenland Friteater og kr. 326.000,- til festivalen. Dette opplever vi som veldig positivt og regner også med at det kommer til å gi bedre planleggingsprosesser framover. Vi er imidlertid fortsatt avhengig av å få prosjektmidler over prosjektstøttepotten i Norsk Kulturråd.

Vi har øket aktiviteten gjennom de siste årene. Vi har en høy spillefrekvens, og ikke minst sysselsetter vi i dag mange mennesker. Vi påtar oss dermed et ansvar i form av lønn og honorarer til de vi til enhver tid engasjerer.

I tillegg til produksjon og administrasjon av egne forestillinger og turnéer har vi kostnader det er vanskelig å finne inndekning for til drift og vedlikehold av Friteatret og den aktiviteten som skjer her i form av egne og andres seminarer, gjestespill og festivaler.

Det foreløpige regnskapet er gjort opp med et negativt resultat på kr. – 506.609,-.

Ved utgangen av regnskapsåret hadde selskapet 8 ansatte.

Selskapet hadde ved utgangen av 2004 fem eiere, som hver eier 1/5 av selskapet.

Eierne er: Geddy Aniksdal, Anne-Sophie Erichsen, Trond Hannemyr, Tor Arne Ursin og Lars Vik.

Porsgrunn, den 4. mars  2005 

Anne-Sophie Erichsen                       Geddy Aniksdal

Lars Vik                                 Trond Hannemyr                                Tor Arne Ursin

  

INDEX 

Grenland Friteater 2004:

 Forestillinger og publikumsbesøk 
Forestilling Ant.forest Publ  
Fritjof Fomlesen 9 1 654 b
Venter på jenter 8 772 u
Peer Gynt 16 8 695 v
No doctor for the dead 5 369 v
Draumens hjarte 21 1698 v
Gjøglernes gjestebud 16 1 450 v
Annet; arb.dem/oppl/etc 11 942  
Samlet : Egne forest. 86 15 580  
Gjestespill 167 33 599  
Egne kurs og workshops 66 1 419  
Gjesteworkshops/konf 3 58  
Samlet aktivitet 322 50 656  
       
 

GRENLAND FRITEATERS KUNSTNERISKE MÅLSETNING

 1. Grenland Friteater er et senter for moderne teater. GF skal bidra til utviklingen av et moderne og levende teater, og være et møtested og en arbeidsplass for  teater-    kunstnere som ønsker å bidra til denne målsetningen.
 2. Grenland Friteater skal produsere forestillinger som er et uttrykk for en personlig og kollektiv søken etter nye former.
 1. Grenland Friteater skal ha et fast ensemble, som kan utvikle sitt arbeid over lang tid.Grenland Friteater skal spesielt ta for seg skuespillerens og regissørens arbeid, deres teknikker og arbeidsmetoder. Dette arbeidet bygger på de teknikker og metoder som     er utviklet gjennom den européiske gruppeteatertradisjonen.
 2. Grenland Friteater skal, gjennom å arrangere åpne seminarer om teater- og skuespillerkunst, bidra til utviklingen og spredningen av ny teaterpedagogikk.
 1. Grenland Friteater skal publisere erfaringene fra virksomheten gjennom skriftlige publikasjoner.
 1. Grenland Friteater skal stille sine ressurser til rådighet for individuelle teaterkunstnere og grupper som ønsker å utvikle sitt arbeid videre.
 1. Grenland Friteater skal arrangere gjestespill og forestillinger.
 1. Grenland Friteater skal bidra til større forståelse blant publikum og andre kunstnere for moderne teater.