Content not translated?
Try autotranslate

Årsrapport 2005

2005 har vært et aktivt år for Grenland Friteater, med stor aktivitet og bredde i repertoaret. Vi har etterstrebet å ha et tilbud til alle kategorier publikum, og har lagt opp arbeidet i overens-stemmelse med de samme retningslinjer som tidligere.

Teatret har spilt og turnért ialt 8 forskjellige oppsetninger i Norge, Wales og Cuba. Av disse har 2 vært forestillinger for barn/unge og 6 vært forestillinger for voksne. I tillegg har teatrets medarbeidere gjort arbeidsdemonstrasjoner, opplesninger, seminarer og foredrag en rekke steder, både i Norge og i utlandet.

Grenland Friteater hadde 3 urpremiérer i 2005, på forestillingene Balladen om Bohm &Böhmer, Fævlane Veit og STEDSANS – Den Store by:vandringen. Fævlane Veit inngikk som en integrert del av Den Store by:vandringen, men ble produsert som selvstendig forestilling med eget budsjett og egen stab, og med en times varighet regner vi den som en selvstendig produksjon. Balladen om Bohm & Böhmer ble samprodusert med Det Åpne Teater.

I tillegg til egne produksjoner var teatret kunstnerisk ansvarlig for Spelet om Bondeopprøret 1540, som ble vist 3 ganger i Hjartdal i september 2005 for et samlet publikum på drøyt 1200.

Ialt ble det vist 130 forestillinger i 2005, hvorav 66 for barn/unge og  64 for voksne.

I Telemark spilte vi ialt 67 forestillinger, hvorav 15 for barn og unge.

I Porsgrunn spilte vi ialt 64 forestillinger, hvorav 14 for barn og unge.

Vi underviste ved tilsammen 7 workshops for skuespillere.

På arrangørsiden sto Grenland Friteater bak ialt 141 gjestespill med mer enn 24.000 besøkende og  6 kurs og konferanser med gjestende pedagoger/foredragsholdere.

Grenland Friteater har de siste årene hatt et relativt høyt antall premiérer og spilte forestillinger. Personalsituasjonen tatt i betraktning er det en betydelig innsats som er lagt ned av den enkelte.

Grenland Friteaters ansatte 2005

Geddy Aniksdal; Skuespiller, regissør, pedagog, kunstn.leder Stedsans

Anne-Sophie Erichsen; Skuespiller, regissør, pedagog

Tor Arne Ursin; Regissør, skuespiller, pedagog

Trond Hannemyr; Produsent, kunstnerisk leder PIT

Hans Petter Eliassen; Produsent

Grethe Jeanne Knudsen; Administrasjon

Anette Røde; Sekretær

Dag Haddal; Produsent

Agnar Ribe; Sivilarbeider (til 15.9.) ansatt fra 15.9.

I tillegg kommer en lang rekke prosjektengasjerte skuespillere og andre kunstnere i forbindelse med produksjoner og turnéer, og selvsagt teknisk og administrativt personale i forbindelse med Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival, samt  de som har brukt Friteatret som arbeidssted for egenfinansierte prosjekter; Sagliocco Ensemble og Cirkus In Extencio.

Samtidig prøver vi å gi et kontinuerlig opplæringstilbud til unge skuespillere som henvender seg til oss. Også i 2005 var således en gruppe unge skuespillere knyttet til teatret som elever. Gjennom disse ordningene håper vi å bidra til unge skuespilleres egenutvikling ved å tilby dem et aktivt fagmiljø å arbeide i, undervisning og en arbeidssal til egne prosjekter.

Til tross for at kapasiteten på Friteatret er sprengt det meste av tiden, har vi valgt å fortsette politikken med å åpne lokalene for andre i den grad det er mulig. Vi ønsker at Grenland Friteater skal kunne fungere som et teatersenter; et sted der teaterkunstnere kan møtes for å arbeide, eksperimentere og utvikle seg videre.

KUNSTNERISK VIRKSOMHET

Den kunstneriske virksomheten har vært delt inn i en rekke prosjekter og forestillingsarbeider i løpet av året. De fleste av disse har involvert personer utover teatrets faste stab.

NYE FORESTILLINGER 2005

Balladen om Bohm & Böhmer 

Tekst:  Lars Vik

1.versjon:        Regi:    Franzisca Aarflot
Medv:  Helge Sveen, Rune Temte

Prod. i samarbeid med det Åpne Teater

Premiére:         Oslo; 13.1.2005

2.versjon:        Regi:    Lars Vik

Medv:  Helge Sveen, Joakim Dan Jørgensen

Premiére:         Porsgrunn; 20.10.2005

Fævlane Veit – komisk bakgårdsopera

Libretto og regi: Lars Vik

Musikk: Guttorm Guttormsen

Medvirkende: Anders Vangen, Jan Erik Fillan, Brigitte Cirla, Joakim Dan Jørgensen, Anne-Sophie Erichsen, Olav Hanto, Dalen blanda kor

Musikere: Jørn Arve Rønningen, Nils Henrik Mostraum, Vidar Ytre-Arne

Kostymer: Katharina Barbosa Blad

Lysdesign: Erik Spets

Scenografisk konsulent: Hans Georg Andersen

Lystekniker: Christian Brekling

Lyd: Belco as

Rekvisitør: Guro Dale

Premiére; Porsgrunn 6.september 2005 (som en del av STEDSANS)

STEDSANS – Den Store by:vandringen 2005

Gjennom en tverrfaglig sammensatt kunstnergruppe skal hele Porsgrunn sentrum iscenesettes over en tre års periode. Med STEDSANS vil vi omforme byen til et arbeidsfelt for kunstnerisk og ”antropologisk” virksomhet. Vi vil utforske den skjulte byen som finnes bakom fasadene og omforme den i en kunstnerisk visjon. Den Store By:vandringen 2005 var 1.trinn i et tre-årig prosjekt, og besto i en vel tre timer lang vandring gjennom små og store installasjoner, happenings og forestillinger, ledet av byens feiere, som jo har det store overblikket.

Kunstnerisk ansvarlig: Geddy Aniksdal

 1. Prolog av bykammeratene, fanfare, feiernes velkomsthilsen

Regi: Anette Röde

Tekst: Lars Vik

Musikk: Guttorm Guttormsen

Trompetist: Finn Arve Dahl Hansen

Medvirkende: Henri Leonard Aniksdal, Robert Emil Berge, Stian Sandersen, Ronny Pettersen, Arne Tång, Kenneth Jørgensen, Arne Fjerdingøy, Alek Isaksen

 1. Mellom rom

Idé og utforming: Kjersti Posti Högli

Medvirkende: Tobias Aniksdal Vik, Therese Aniksdal

Mellom Rom II

Idé og utforming: Geddy Aniksdal

Etter et originalmaleri av Leiken Vik

Medvirkende: Therese Aniksdal, Tobias Aniksdal Vik

Reddende Engler

Idé og utforming: Malin Bratlie

Medvirkende: Karianne Sunby Aas, Ina Bjørnsrud, Kaja Isnes

Ugler i mosen

Idé og utforming: Marilyn Ann Owens, Fanny Sophie Gjestland

 1. Transformasjon

Konsept: Geddy Aniksdal og Arnt Christian Teigen

Regi: Geddy Aniksdal

Medvirkende: Arnt Christian Teigen

Kostymer: Guro Dale

 1. Bykammeratene

Tekst: Lars Vik

Regi: Geddy Aniksdal

Medvirkende: Anders Restad, Malin Bratlie

Kostymer: Guro Dale

Den franske sosiologen

Tekst: Lars Vik, Guandaline Sagliocco

Regi: Geddy Aniksdal

Medvirkende: Guandaline Sagliocco

Kostymer: Guro Dale

Gorilla aksjon

Regi: Zoe Christiansen

Musikk:  Guttorm Guttormsen, The Monkeys

Med: Anna Andrea Vik Aniksdal, Cecilia Sundberg, Kathrine Berntsen, Linnéa Dale, Mari Heiland, Maria Løkken, Nina Ossavy, Anette Röde, Therese Aniksdal

 1. Rett på vegg

Medvirkende:  Bente Helmersen, Gun Nilsen, Joan Stiansen, Liv Larsen, Sissel Bendiksen, Sonja Røed, Sølvi Strand, Tone Smittil, Unni Spakmo

 1. Meierislottet

Idé:                  Geddy Aniksdal

Regi:                Vibeke Lie

Musikk, lydkomp: Guttorm Guttormsen, Svein Erga

Med:  Vincent Adat, Sigrid Qvigstad, Grethe Hartvigsen, Solveig Berby, Hjørdis Markset, Inger Waaland, Kristen Waaland, Ragnhild Ørvik, Inga M.Berg, Gunn Eskilt, Laila Jentofsen, Bjørg Eedvik, Alfhild Kolve, Judith Eriksen, Mary Karlsen, Åse Hermansen, Marit Kretzel, Iljen Honstad, Liv Solveig Bjørnsen, Ase Sandland

Kostymer: Guro Dale, Lillian Baur

Lyd: Belco as

 1. Trommelom

Regi og komposisjon: Stig Sjøstrøm

Perkusjon: Alv Martin Nygård, Eyolv Schelver, Henrik Kleppe, Joakim Hagen, Mads Tvedt, Kjetil Nilssen, Jan Remi Sørlie, Fredrik Lervåg, Mats Nyrud, Vetle Fink, Åsmund Berstad, Christian Andersen, Ellen Nordal, Richard Straume, Alexander Øverland, Bård Larsen, Sidney Camara, Truls Hannemyr, Lauritz Isaksen

Skuespillere: Tobias Aniksdal Vik, Cecilia Sundberg

Kostymer: Guro Dale

 1. Porsgrunn Sangforening skåler
 1. Branngata anno 1905

Idé og regi: Tor Arne Ursin

Med: Jarle Rambo Sørlie, Frauke Heivund, Therese Westgård, Marie Ursin Erichsen, Annichen Tarandrød, Caroline Lyche, Nikoline Ursin Erichsen,                   Niklas Norfjellmark, Truls Hannemyr, Even Bolstad

Kostymer:       Guro Dale

 1. Oasen

Idé, konsept, gjennomføring: Geddy Aniksdal, Karen Dalevoll, Feste Grenland Landskapsarkitekter v/Tone Telnes, Pål Mehlum, Lars Martin Sørlie

 1. Kopp & Skål – Real China

Koreografi: Tine Fosse

Musikk: Guttorm Guttormsen

Dansere: Josephine Ponce De Leon, Kjersti Jacobsen, Benedicte Wiig Bøen, Heidi Dalene, Ida Louise Meyer, Hilde Ingeborg Sandvold, Tine Inger Sollum,            Kjersti Knagenhjelm, Kristin Bekken

Kostymer: Guro Dale, Lillian Baur

Lysdesign: Erik Spets

Lyd: Belco as

Video: Jørn Steen

 1. Bilder langs elva

Ide og konsept: Geddy Aniksdal

Regi: Olav Hanto

Med: Cecilia Sundberg, Tobias Aniksdal Vik, Tony Brown, Mari Pettersen, Kathrine Berntsen, Maria Løkken, Karianne Sunby Aas, Nina Ossavy, Vidar Ytre-Arne, Christian Erichsen

 1. Fævlane Veit
 1. Rådhusplassen Restaurant

Ide, konsept: Geddy Aniksdal, Vibeke Lie

Produsenter: Mette Kristensen, Mari Nitteberg

Kapellmester: Anette Röde

Musikere: Brigitte Cirla, Vincent Adat

Kokker: Ett Fedd v/Christian Boye Hansen, Espen Ihlen

Lysdesign: Erik Spets

Lyd: Belco as

 1. Samlernes campignvogn

Idé og konsept: Geddy Aniksdal, Zoe Christiansen

Camper design: Zoe Christiansen, Guro Dale

Camper studio: Sven Erga

Camper vert: Arnt Christian Teigen

Tekn. Ansv: Agnar Ribe, Norstein Aniksdal

Musikk utvalg: Torbjørn Bendiksen

Premiére:         Porsgrunn; 6.september 2005

ØVRIG REPERTOAR 2005

No Doctor for the Dead                               

Tekst: Georg Johannesen

Medvirkende: Geddy Aniksdal – skuespiller

Anette Röde – musiker

Regi: Tor Arne Ursin

Komposisjon: Guttorm Guttormsen

Musikalsk tilrettelegging: Anette Röde

Studio: Geir Bremer Øvrebø

Lysdesign: Leila Sunniva Berg

Kostymer, scenografi: Gerd Christiansen

Premiére: Holstebro, Danmark; 21.januar 2004.

Blue is the smoke of war                              

Tekst: Georg Johannesen

Medvirkende: Geddy Aniksdal

Regi: Tor Arne Ursin

Komposisjon: Guttorm Guttormsen

Lysdesign: Jean-Vincent Kerebel

Kostymer: Gerd Christiansen

Premiére: Swansea, Wales; 12.juli 1997.

Sarkofagen

En gjenopptakelse – om enn i kortere versjon – av vår store utendørs produksjon Harde Tak, som bygget på Kjartan Fløgstads roman Fyr og Flamme. Sarkofagen ble produsert spesielt for Norsk Hydros 100-års jubiléum og spilt utendørs på Hydro Porsgrunn Fabrikker.

Tekstmontasje og regi: Tor Arne Ursin

Musikk: Guttorm Guttormsen og Ratataboo

Medvirkende: Lars Vik, Geddy Aniksdal, Anne-Sophie Erichsen, Even Bolstad, Olav Hanto, Tobias Aniksdal Vik, Agnar Ribe, Anna Andrea Vik Aniksdal, Joakim Dan Jørgensen, Marie Ursin Erichsen, Eivind Mørch

Musikere: Ratataboo er Christian Erichsen, Harald Øhrn, Geir Bremer Øvrebø, Terje Evensen, Kristoffer Carlin

Lyd: Belco as

Fritjof Fomlesen

Av og med: Lars Vik.

Premiére: Porsgrunn, 6.februar 1990.

Gjøglernes Gjestebud

Teatrets yngre skuespillere inviterte til gjestebud i november og desember i samarbeid med to dyktige kokker. Skuespillerne serverte, men i karakter og det hele ble stadig avbrutt av både improviserte og fastlagte innslag.

Regi: Vibeke Lie og ensemblet

Medvirkende: Olav Hanto, Malin Bratlie, Kjersti Høgli, Joakim Dan Jørgensen, Stian Sandersen, Anette Röde.

Premiére: Porsgrunn; 14.november.2005

I tillegg opplesninger, foredrag, arbeidsdemonstrasjoner og seminarer både i inn- og utland.

FORESTILLINGER PÅ FRITEATRET/GJESTER

I Porsgrunn har vi vist i alt  52 egne forestillinger.

På arrangørsiden sto Grenland Friteater bak 140 gjestespill, samt 4 kurs og konferanser med gjestende pedagoger/foredragsholdere. De fleste gjestespillene ble arrangert i forbindelse med Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival – PIT.

Siktemålet med gjestespillaktiviteten har gjennom alle år vært å skape et kvalitativt godt teatertilbud i kommunen. Når vi har valgt å kanalisere det vesentlige av gjestespill inn i festivalkonsepter, er det fordi vi har en tro på å nå et langt større publikum på denne måten. Erfaringene så langt tyder på at det er rette veien å gå.

PORSGRUNN INTERNASJONALE TEATERFESTIVAL – PIT

I dagene 10. – 17.juni 2005 sto Grenland Friteater som arrangør for PIT 2005.

Dette var ellevte år på rad Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival : PIT ble arrangert.

PIT har til formål å arrangere en årlig festival, fortrinnsvis en uke i juni, som skal:

 • Presentere norsk, nordisk og internasjonal kunst og kultur, med hovedvekt på scenekunst.
 • Gi kulturbaserte opplevelser en sentral plass i utviklingen av Grenlandsregionen.
 • Presentere områdets egenart gjennom egenproduksjoner og arrangementenes plassering og bruk av lokale kulturkrefter.
 • Gi teaterfaglige møter, som workshops og konferanser en sentral plassering i festivalen.

Intensjonen har vært å etablere en årlig tilbakevendende festival, der vi presenterer norske og internasjonale forestillinger av høy kvalitet i spennet mellom folketeater og avantgarde. Et viktig mål for oss er å skape en arena for den delen av teaterlandskapet som i altfor liten grad presenteres her i Norge; å speile både bredden og utviklingen i det norske og internasjonale gruppeteater-miljøet.

PIT 2005 hadde et totalbesøk på drøyt 24.000 mennesker.

PIT 2005  ble gjennomført for i alt kr. 3.018.000,-.

ATIVITETER I 2006

I 2006 planlegges flere premiérer, samt turnéer og gjestespill med eksisterende forestillinger.

Sneglegutten

Lars Viks manus Sneglegutten  vant den nasjonale manuskonkurransen 100 OG NÅ i forbindelse med Ibsen-året 2006. Av 172 innsendte bidrag ble 7 tekster plukket ut for produksjon. Sneglegutten var det eneste stykket rettet mot barn og unge som nådde opp, og skal våren 2006 produseres i samarbeid med Skien kommune og Teater Ibsen.

Manus: Lars Vik

Regi: Geddy Aniksdal

Medvirkende: Olav Hanto, Kjersti Posti Høgli

Scenograf: Silje Steinsvik

Kostymedesign: Silje Steinsvik

Komponist/Lydspor: Geir Bremer Øvrebø

Lysdesign: Besettes senere

Planlagt premiére 11.mars i Skien.

Etter premiére skal foretillingen ut på turné.

Kurt koker hodet

Kurt Koker Hodet vil bli en bredt anlagt og spektakulær, utendørs familieoppsetning – satt opp i et autentisk, industrielt miljø utendørs på Porsgrunn Mekaniske Verksted.

Manus: Erlend Loe

Regi/bearbeidelse: Lars Vik

Medve: Lars Sørbø, Anne-Sophie Erichsen, Geddy Aniksdal, Terje Sødal,, Joakim Dan Jørgensen, Malin Bratlie, Even Bolstad, Tor Arne Ursin, Olav Hanto, Tobias Aniksdal Vik, Guandaline Sagliocco, samt amatører med transkulturell bakgrunn

Trekkspillere: Jørn Arve Rønningen og elever ved Skien musikkskole

Scenograf: Hans Georg Andersen

Koreografi: Tine Fosse

Kostymedesign: Katharina Barbosa Blad, Guro Dale

Lysdesign: Jean Vincent Kerebel (Black Box Teater, Ingunn Bjørnsgaard Kompani)

Rekvisitør: Bård Lillefjære

Inspisient: Mari R. Movold

Forestillingen er planlagt spilt 8 ganger under Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival 06.

Balladen om Bohm & Böhmer

Etter at vi i samarbeid med Det Åpne Teater hadde premiére på Balladen om Bohm & Böhmer i Oslo i januar 2005, med regi av Franziska Aarflot og Helge Sveen og Rune Temte som skuespillere, har forestillingen vært mye spilt. Bruken av frilansere vanskeliggjør imidlertid turnélegging, og det har vært vanskelig å imøtekomme alle som ønsker å få sett den. Vi laget derfor en ny versjon i løpet av 2005, med regi Lars Vik, der en av skuespillerne ble byttet ut, og skal i løpet av våren også sette inn et ”jentelag”, slik at forestillingen kan ses i to versjoner, spilt av to menn eller av to kvinner.

Tekst: Lars Vik

Medv.menn: Helge Sveen og Joakim Dan Jørgensen

Medv.kvinner: Vibeke Lie og Malin Bratlie

Forestillingen skal turnere i store deler av 2006.

STEDSANS

Sentralt i feiringen av Porsgrunns 200 års jubiléum står Grenland Friteaters tre-årige prosjekt STEDSANS, som startet i 2005.

STEDSANS inneholder mange små og store prosjekter; det største i 2006 blir Den Store by:vandringen i september. I 2005 teamtiserte denne de nedre bydelene opp til sentrum. I 2006 vil vandringen gå i de øvre bydelene. Publikum blir med på en tre-fire timer lang runde, der byens rom og historie iscenesettes i form av mindre og større forestillinger, tablåer og installasjoner.

For eksisterende forestillinger er det også lagt en rekke planer for året. Bl.a. er forestillingen No Doctor for the Dead invitert til Singapore, Peru og Colombia.

Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

PIT 2006 planlegges i dagene 16. – 22.juni. Hovedprogrammet vil by på ca.40 forestillinger med teatre fra en rekke forskjellige land. I tillegg kommer et gateprogram med ca. 150 forestillinger, konserter, utstillinger, workshops og konferanser.

ØKONOMI

I 2005 mottok Grenland Friteater driftstilskudd på kr. 599.000,- fra Telemark fylkeskommune, og kr. 144.000,- fra Porsgrunn kommune.

Fra Norsk Kulturråd mottok vi et prosjekttilskudd på kr. 140.000,- og tilskudd over post 74 på 3.000.000,- og kr. 326.000,- til henholdsvis Grenland Friteater og PIT.

Samlede offentlige tilskudd til GF/PIT utgjorde kr. 5.972.344,-.  (2004: kr. 3.994.000,-)

Samlet egeninntekt i 2005 utgjorde kr. 4.064.374,-.  (2004: kr. 3.189.039,-)

Omsetning for 2005 var kr. 10.036.718,-.  (2004: kr. 7.183.039,-)

Gjennom høy egeninntekt har vi klart å opprettholde et høyt aktivitetsnivå. Det koster. Vi har sett oss nødt til å ansette relativt flere mennesker enn vi strengt tatt har hatt økonomi til, rett og slett for å få løst oppgavene. Vi har imidlertid valgt å prioritere slik, med visshet om at det stilte store krav til inntjeningsevnen.

Vi har øket aktiviteten gjennom de siste årene. Vi har en høy spillefrekvens, og ikke minst sysselsetter vi i dag mange mennesker. Vi påtar oss dermed et ansvar i form av lønn og honorarer til de vi til enhver tid engasjerer.

I tillegg til produksjon og administrasjon av egne forestillinger og turnéer har vi kostnader det er vanskelig å finne inndekning for til drift og vedlikehold av Friteatret og den aktiviteten som skjer her i form av egne og andres seminarer, gjestespill og festivaler.

Det foreløpige regnskapet er gjort opp med et resultat på kr. 591.426,-.

Ved utgangen av regnskapsåret hadde selskapet 9 ansatte.

Selskapet hadde ved utgangen av 2005 fem eiere, som hver eier 1/5 av selskapet. Eierne er:

Geddy Aniksdal, Anne-Sophie Erichsen, Trond Hannemyr, Tor Arne Ursin og Lars Vik.

Porsgrunn, den 20.februar 2006

 

Grenland Friteater 2005:

Forestillinger og publikumsbesøk  

Fritjof Fomlesen; 13 / 2.029 : B

Balladen om Bohm & Böhmer : 53 / 3.823 : B

Blue is the smoke of war : 2 / 265 : V

No Doctor for the Dead : 6 / 576 : V

Den store By:vandringen 2005 : 12 / 2.250 : V

Fævlane Veit : 12 / 2.400 : V

Gjøglernes Gjestebud : 15 / 1.200 : V

Sarkofagen : 1 / 650 : V

Annet; Arb.dem./opplesn. etc. : 16 / 1.589

Samlet : Egne forestillinger : 130 / 14.782

 Gjestespill : 141 / 24.600

 Samlet Egne forest. og Gjestespill : 271 / 39.382

 Egne kurs og workshops                     7                     145

 GjesteWorkshops / konferanser       6                      215               

 

GRENLAND FRITEATERS KUNSTNERISKE MÅLSETNING

 1. Grenland Friteater er et senter for moderne teater. GF skal bidra til utviklingen av et moderne og levende teater, og være et møtested og en arbeidsplass for  teaterkunstnere som ønsker å bidra til denne målsetningen.
 1. Grenland Friteater skal produsere forestillinger som er et uttrykk for en personlig og kollektiv søken etter nye former.
 1. Grenland Friteater skal ha et fast ensemble, som kan utvikle sitt arbeid over lang tid.

4.  Grenland Friteater skal spesielt ta for seg skuespillerens og regissørens arbeid, deres teknikker og arbeidsmetoder. Dette arbeidet bygger på de teknikker og            metoder som er utviklet gjennom den européiske gruppeteatertradisjonen.

 1. Grenland Friteater skal, gjennom å arrangere åpne seminarer om teater- og skuespillerkunst, bidra til utviklingen og spredningen av ny teaterpedagogikk.
 1. Grenland Friteater skal publisere erfaringene fra virksomheten gjennom skriftlige publikasjoner.
 1. Grenland Friteater skal stille sine ressurser til rådighet for individuelle teaterkunstnere og grupper som ønsker å utvikle sitt arbeid videre.
 1. Grenland Friteater skal arrangere gjestespill og forestillinger.
 1. Grenland Friteater skal bidra til større forståelse blant publikum og andre kunstnere for moderne teater.