Content not translated?
Try autotranslate

Årsrapport 2011

AKTIVITETSRAPPORT 2011

2011 har vært et år med stor aktivitet for Grenland Friteater, med 297 forestillinger for 44 103 publ,

5 premiérer og i alt 11 egne produksjoner spilt i Norge, Storbritannia, Italia, Colombia og Cuba. Av disse var 5 produksjoner for barn/unge.

FESTIVALER

I februar sto GF og Porsgrunn kommune, som arrangør for Rustfritt, en tre dagers scenekunstfestival for eldre. Programmet bød på gjestespill med brasilianske Casa des Fases, Wenche Medbøe og Sagliocco Ensemble, GFs Mitt liv som mann og Saken er biff!, workshops, foredrag og diskusjoner.

I juni sto GF som arrangør av Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival – PIT 2011. PIT bød på 23 profesjonelle ensembler fra 12 land. 24 ulike produksjoner ble vist 136 ganger for drøyt 26 700 publ.

NYE FORESTILLINGER

En varig kilde – En heisatur gjennom kulturhistorien og læreplanen for videregående opplæring. Koproduksjon med Edelkitsch. Regi Tor Arne Ursin. Premiére i Bamble 9.5.2011

Bråta – Resirkulert – En bluesical om de som har falt utenfor. Regi Lars Vik. Nypremiére i Porsgrunn 15.6.2011

Stedsans Drammen – En teatral byvandring som iscenesatte byens gater, bakgårder og parker for å påpeke, kommentere eller vise byens mangfold. I samarbeid med Brageteatret. Hovedregi Geddy Aniksdal. Premiére i Drammen 13.9.2011

Tatoveringen – Fortellerteater uten ytre staffasje. Kjente og nye fortellinger fra Asbjørnsen og Moe, Æsops fabler og 1001 natt. Koproduksjon med Teater Avvik. Regi Lars Vik. Premiére i Porsgrunn 16.9.2011.

Hotel Hertingen – I Hotel Hertingen er Kjartan Fløgstads eventyrlige figur tilbake sammen med et brokete persongalleri som setter hele Friteatret, med tilstøtende hus og uterom på hodet. Regi Tor Arne Ursin. Premiére i Porsgrunn 23.11.2011.

ØVRIG REPERTOAR

Av eldre forestillinger spilte også Dunderfot & frk Sky, Fritjof Fomlesen, Gjenkjennelsen, Mitt liv som mann, Saken er biff! og Slitte never. I tillegg redigerte Anne-Sophie Erichsen sammen med filmskaperen Jørn Steen opptak fra 36 års virksomhet på Grenland Friteater til filmen Grenland Friteater på 2min 13sek.

REGI- OG ANDRE OPPDRAG UTENFOR GF

Anne-Sophie Erichsen var regissør for Sagliocco Ensembles nye produksjon Tone Art, for forprosjekt til forestillingen Doris på Teater Nova i Tønsberg og for Porsgrunn kulturskoles høstkonsert . Geddy Aniksdal og Lars Vik hadde regien for Byspill Ålesund og Geddy Aniksdal for avslutningsarr. for prosjektet  i Bogota for prosjektet Kvinner, kunst og deltakelse i fredsarbeidet i Colombia. Tor Arne Ursin hadde regien på åpningsforestillingen til På Kanten – den norske filosofifestivalen i Kragerø; Kjærlighet på norsk. Olav Hanto hadde ansvaret for regi og komposisjon på Enhjørningen, produsert av Noen, samt medvirket som skuespiller og hadde ansvaret for komposisjon på Robin Hood på Skåtøy, produsert av Tauwerk.

TURNÉER I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Gjenkjennelsen – ondskapens psykologi, som hadde premiére i 2008, hadde turnéer på videregående skoler i Møre og Romsdal i mars og april.

OPPTREDEN

GF har hatt en lang rekke oppdrag for det offentlige, organisasjoner og næringsliv der vi spesialdesigner en forestilling og/eller en totalopplevelse. Dette er krevende, morsomme oppgaver som åpner for nye publikumsgrupper og tilfører teatret ny kompetanse.

INTERNASJONALT ARBEID

Vi har gjennomført forestillinger og turnéer i Storbritannia, Italia, Cuba og Colombia. I januar gjestet vi festivalen Magdalena sin Fronteras i Santa Clara, Cuba med Mitt liv som mann i spansk språkdrakt, en skuespillerworkshop, et foredrag om The Magdalena Network og Los Caminos de la Vida, som Geddy Aniksdal spiller sammen med Julia Varley fra Odin Teatret. I mai gjestet vi Teatro Ruota Libera i Roma, Italia, med Mitt liv som mann på engelsk, et foredrag om GF og arbeidsdemonstrasjonen The noble art of falling. I august gjestet vi festivalen Legacy and Challenge – The Magdalena Projects 25 års jubileum, i Cardiff, Wales, med en spesialdesignet forestilling; The Garden of Epicur og en workshop i skuespillerarbeid. I oktober gjestet vi Teatro de la Candelaria i Bogota, Colombia, med Ingen doktor for de døde i spansk språkdrakt. Vi har deltatt på en rekke møter med andre nordiske teatre i et nytt Nordisk teaternettverk, med sikte på samarbeid mellom 15 nordiske og baltiske teatre.

ANDRE NETTVERK

Trond Hannemyr sitter i styret for Norske Festivaler og Riksteatret. Dag Haddal sitter i styret for Grenland Dansekompani. Olav Hanto sitter i styret for Skuespillerkompaniet og Vestsiden Musikkorps. Geddy Aniksdal sitter i redaksjonen for teatertidskriftet The Open Page. Grethe Knudsen, Anette Röde og Geddy Aniksdal sitter i styret for Magdalena Norway. GF er medlem i Danse- og TeaterSentrum, Assitej og Kunstkom. PIT er medlem i Norske Festivaler.

MANGFOLD

Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival ’11 bød på teaterensembler fra 12 ulike land, mens Rustfritt hadde gjester fra Brasil. I forbindelse med Stedsans Drammen hadde forestillingen Olav Hanto hadde regien for – Ungt torg – dansere med opprinnelse i Ungarn, Bosnia, Italia, Polen, Frankrike og Mexico i tillegg til Norge. I forbindelse med Stedsans Drammen hadde forestillingen Anne Sophie Erichsen hadde regien for – De døves hus – 6 døve skuespillere.

ANNET

Skuespillere fra GF har deltatt i flere produksjoner med andre kompanier og aktører. Vi har fortsatt vår virksomhet med arbeidsdemonstrasjoner, opplesninger, seminarer og foredrag både i Norge og utlandet. GF er et ressurssenter for frie grupper i Grenland og for amatørteatrene. Vi låner ut prøvesaler og hjelper med regi, kurs, råd og utstyr.

STYRET

Grenland Friteaters styre har i 2011 bestått av Trond Hannemyr (styreleder), Geddy Aniksdal, Dag Haddal, Thor Oscar Bolstad og Alfhild Skaardal.

FORESTILLINGER OG PUBLIKUMSBESØK

Forestillingsnavn: Antall forest/publikum

En varig kilde: 24/2215

Tatoveringen: 7/469

Enhjørningen: 4/240

Dunderfot & frk Sky: 7/511

Fritjof Fomlesen: 7/842

Gjenkjennelsen: 29/3015

Bråta – resirkulert: 8/1626

Stedsans Drammen: 12/1647

Hotel Hertingen: 12/890

Mitt liv som mann (no,eng,sp): 5/312

Dr Grønningen: 2/175

Saken er biff!: 4/257

Slitte never: 3/76

Stedsspesifikke prod: 19/6794

Arb.dem, oppl, foredrag: 12/733

Kurs, workshop: 6/75

Gjestespill: 130/24095

Workshop m gjesteped: 6/131

Samlet: 297/44103