Content not translated?
Try autotranslate

Årsrapport 2016

I 2016 kunne Grenland Friteater feire 40 års virksomhet, og ønsket derfor å nå ut til et enda større publikum enn normalt. Resultatet ble 459 forestillinger for mer enn 55 000 publikummere, 10 premiérer, og i alt 23 oppsetninger. Av disse var 8 for barn eller familie. Vi turnerte i Norge, Danmark, USA, Canada og India. I tillegg hadde teatrets kunstnere regioppgaver for flere andre teatre.

Vi har fortsatt vårt arbeid for scenekunstmiljøet i regionen. I 2016 gjorde vi i 5 ulike co-produksjoner, som alle var urpremiérer.

Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival gikk av stabelen i juni med 27 500 besøkende.

Gjennom hele året har vi arbeidet med planleggingen av Norsk Senter for Fri Scenekunst.  

Grenland Friteater utgjorde i 2016 17 årsverk; 10,4 årsverk fordelt på 12 fast ansatte og 6,6 årsverk fordelt på 97 frilansere. I tillegg engasjerte vi i alt 135 frivillige, noe som utgjorde 2,9 ubetalte årsverk.

NYE FORESTILLINGER 2016

Ensomme Eyolf – Basert på Ibsens Lille Eyolf.

Premiére 17.mars i Skien.

Konsert over Ars Moriendi

Teaterkonsert over Georg Johannesens dikt. Co-prod med Georg Johannessen-seminaret.

Premiére 30.april i Bergen.

Reisen til Venezia – av Bjørg Vik.

Premiére 2.juni i Porsgrunn.

Alt for Vitenskapen! – Historien om Kristian Birkeland

Premiére 8.juni i Porsgrunn.

Katten – av Fredrik Brattberg.

Premiére 14.juni i Porsgrunn.

Bestevenner – for barn.

Co-prod med Teater Avvik.

Premiére 14.juni i Porsgrunn.

Den hemmelige bakgården – for barn.

Co-prod med Sagliocco Ensemble.

Premiére 30.aug i Porsgrunn.

Fødd på Dyrsku’n

Co-prod med Sanden Kulturupplivingar.

Premiére 10.sept i Seljord.

En dag i livet – om barns lek.

Co-prod med One Trick Pony.

Premiére 23.nov i Porsgrunn.

Fortellinger om Friteatret

Festforestilling GF 40 år.

Premiére 15.des i Porsgrunn.

ØVRIG REPERTOAR 2016

 • Fritjof Fomlesen – Klassisk komikk.
 • Nettopp Nora – Barneforestilling om Ibsen og Et dukkehjem.
 • Scene! Art – Siste i triologien med Voff! Art og Tone! Art. Co-prod med Sagliocco Ensemble.
 • Tatoveringen – Fortellerteater, co-produsert med Teater Avvik.
 • Pøbel i pels – Juleforestilling på Riksscenen. Co-prod med Riksscenen og Villniss.
 • Kunsten å falle – Om timing, humor og rolle.
 • Flyktningens 7 songar (no, eng, spansk) – Basert på Georg Johannessens gjendiktning av Tu Fu.
 • Ingen doktor for de døde (no, eng, spansk) – En teaterkonsert over Georg Johannessens dikt.
 • Mitt liv som mann (no, eng, spansk) – Sjølbiografisk fortelling om oppvekst og skuespillerliv.
 • Roy & Ronaldsen – En komedie om to kelnere fra småbyens eneste hotell.
 • Röde & Elde – sangcabaret.
 • Sanger om bråk og taushet – en vokal undersøkelse.
 • Songs from a dirty old town – teaterkonsert.

PORSGRUNN INTERNASJONALE TEATERFESTIVAL – PIT

I juni sto GF som arrangør av PIT ’16, som bød på 28 profesjonelle ensembler fra 8 land og 151 forestillinger for et publikum på 27 500.

NORSK SENTER FOR FRI SCENEKUNST

Et Norsk Senter for Fri Scenekunst skal styrke scenekunsten lokalt og nasjonalt og har vært planlagt gjennom flere år. GF er et ressurssenter for den frie scenekunsten og for amatørteatre. Vi låner ut prøvesaler og hjelper med regi, kurs, råd og utstyr. I 2016 hadde vi tre residenser, med Margret Sara Gudjonsdottir og dansere, Heiki Riipinen/ Anders Firing Aardal og en større kunstnergruppe under ledelse av Marie Nikazm og Fredrik Floen i forbindelse med PIT. Vi arbeidet aktivt med søknader og promotering av prosjektet overfor myndigheter og fonds.

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

 • Alvorlig talt. Lek! – et heldags teaterlek-prosjekt for barn co-produsert med Teater Avvik, besøkte skoler i Telemark.
 • Scene! Art – co-produsert med Sagliocco Ensemble, besøkte skoler i Vestfold, Akershus, Aust-Agder og Telemark.
 • Alt for Vitenskapen besøkte videregående skoler i Telemark.
 • Den Hemmelige Bakgården ble produsert og presentert i samarbeid med DKS Telemark.

ANDRE OPPDRAG

 • Forfatterstudentene fra Høgskolen i Telemark hadde et to ukers arbeidsopphold hos GF der studentene fikk se sine dramatekster virkeliggjort på scenen, en praktisk og teoretisk innføring i dramatikk.
 • Anne-Sophie Erichsen har arbeidet med konsept og regi for Mattetimen, et bestillingsverk fra DKS i Rogaland med premiére i 2016, produsert av Grande Produksjoner.
 • Anne-Sophie Erichsen hadde regi på forprosjekt Heartbreak for Eldo Film og Teater, vist på Høstpunkt 22sept 2016.
 • Anne-Sophie Erichsen var konsulent for Duun for Dummies med Kjersti Wold og Geir Vang for DKS Telemark. Hadde premiere i september.
 • Anette Röde Hagnell har vært skuespiller i Sagliocco Ensembles Tone! Art, som har turnert i Norge.
 • Anette Röde Hagnell, Geddy Aniksdal og Trond Hannemyr var skuespillere i Chris Erichsens kortfilm Stilleben, som hadde premiére i juni.
 • Lars Vik har deltatt i det nordiske dramatikkprosjektet Midsummer Stories på Bornholm i regi av Dramafronten, som en av fire norske dramatikere. Urpremiérer i fire nordiske land i 2017.
 • GF har hatt en lang rekke opptredener og kulturinnslag for det offentlige, organisasjoner, næringsliv og private. Vi har også tatt oppdrag der vi spesialdesigner en forestilling eller en totalopplevelse. Dette åpner for nye publikumsgrupper og tilfører teatret ny kompetanse.
 • Teatret lånte ut tekniker Agnar Ribe og det som trengtes av teknisk utstyr til teaterfestivalen HøstPunkt i Skien i september.
 • Vi gjør arbeidsdemonstrasjoner, opplesninger, workshops, seminarer og foredrag i Norge og utlandet.

INTERNASJONALT ARBEID

 • GF har spilt forestillinger og holdt workshops i Danmark, USA, Canada og India.
 • Internasjonale dager på Friteatret i april, med workshops, foredrag og forestillinger fra bl.a Danmark, Chile og Argentina.
 • Workshop for asylsøkere under PIT i juni med italienske Teatro Due Mondi.
 • Vi arrangerte i september en to uker lang workshop for unge asylsøkere, der palestinske Husam Abed, rumenske Reka Deak og norske Paal Viken Bakke underviste i forteller- og figurteaterteknikker. Prosjektet var støttet av fagbevegelsen i Grenland.
 • I forbindelse med PIT har vi reist og sett teater i mange land, og har et stort internasjonalt nettverk.
 • GF har støttet Magdalena Norway med kontorressurser.

FRIVILLIGHET

GF skaper forestillinger der medvirkende på og bak scenen er både profesjonelle og amatører, og samarbeidet er noe av hensikten bak prosjektet. Dette bidrar til å bygge lokal kompetanse, entusiasme og eierskap. Hvert år er 100-120 frivillige med på å organisere PIT, bl.a. som sjåfører, gateverter, håndlangere for teknikerne og til å drive gratis kafe for de frivillige. I forbindelse med PIT 2016 arbeidet 132 frivillige i alt 2,8 årsverk.

INTERGRERING OG MANGFOLD

PIT 2016 bød på ensembler fra 8 land, og mange av de frivillige var innvandrere. Gjennom året har vi, i samarbeid med videregående skoler og arbeidstreningsbedrifter ungdom og arbeidssøkere på språk- og arbeidstrening og praksis ved teateret.

VERV OG MEDLEMSKAP

 • Trond Hannemyr sitter i Riksteatrets styre.
 • Tor Arne Ursin sitter i Danse- og Teatersentrums styre.
 • Grethe Knudsen, Anette Röde Hagnell og Geddy Aniksdal sitter i Magdalena Norway’s styre.
 • Geddy Aniksdal sitter i redaksjonen for det internasjonale teatertidsskriftet The Open Page og i styret for Kolab Arkitekter.
 • Lars Vik har sittet i valgkomitéen og møter på Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DNB.
 • GF er medlem i Danse- og Teatersentrum og Assitej.
 • PIT er medlem i Norske Festivaler.

STYRET

GFs styre har i 2016 bestått av Tor Arne Ursin (styreleder), Kjersti Høgli og Knut Olav Holt.

I 2016 pågikk planlegging av flere prosjekter for 2017 bl.a.:

 • To ukers workshop med Forfatterstudiet i Bø i januar, der teatrets kunstnere tester ut studentenes dramatiske tekster på scenegulvet.
 • Deltakelse ved teaterfestivalen Magdalena Sin Fronteras i Santa Clara, Cuba i januar.
 • Vinterscenen; en helg med konferanser, foredrag og forestillinger i februar.
 • Turneversjon av Fortellinger om Frihet på turne i Telemark i mars.
 • Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival i juni.
 • Verdas søtaste turist. Familieforestilling bygget på Rune Belsviks bok, dramatisering og regi ved Lars Vik, komponist Bugge Wesseltoft. Premiére under PIT.
 • Midtsommerfortellinger; GFs bidrag til det nordiske prosjektet Midsummer Stories, der vi iscenesetter 4 historier av 4 nordiske dramatikere, som utgjør én forestilling. Premiére under PIT.
 • Reisen til Venezia av Bjørg Vik på turne høsten 2017.
 • Produksjon av CaminArte i Santa Clara, Cuba i november, i samarbeid med de cubanske teatrene Estudio Teatral og Teatro La Rosa.
 • Det planlegges flere residenser i løpet av året. ByProxy var her i februar, og i juni kommer en gruppe kunstnere som skal arbeide under ledelse av Jassem Hindi og Marie Nikazm. Flere andre residenser er under planlegging.

FORESTILLINGER OG PUBLIKUMSBESØK 2016

Bestevenner:  14/1032

Den hemmelige Bakgården:  16/842

Ensomme Eyolf:  2/360

Fritjof Fomlesen:  9/2157

Nettopp Nora:  4/417

Scene! Art:  105/11747

Tatoveringen:  6/310

Pøbel i pels:  3/909

Alt for Vitenskapen!  30/1924

En dag i livet:  6/210

Fortellinger om Friteatret: 3/809

Flyktningens 7 songar: 4/280

Fødd på Dyrsku’n:  2/970

Ingen doktor for de døde:  1/30

Katten:  1/78

Songs from a dirty old town:  2/72

Konsert over Ars Moriendi:  2/155

Kunsten å falle:  10/1127

Mitt liv som mann:  9/393

Reisen til Venezia:  30/2859

Roy & Ronaldsen: 1/55

Röde & Elde:  1/62

Sanger om bråk og taushet:  1/26

Diktopplesing etc:  32/1234

Foredrag:  12/521

Kurs og workshops:  28/695

Konferanser/div arr:  4/988

Gjestespill:  121/ 24836

Samlet:  459/55098