Content not translated?
Try autotranslate

Årsrapport 2017

2017 ble et år med stor aktivitet for Grenland Friteater. Resultatet ble 239 forest for i alt 33 851 publ med egne forest og 168 forestillinger og workshops for i alt 15 155 publ med forest GF hadde co-produsert. I alt 407 forest for i alt 49 006 publ, 6 premiérer og i alt 18 egne og 3 co-produksjoner på programmet. 5 av forest var for barn og familie. I tillegg til Norge gjestet GF Cuba, Frankrike, Serbia og Colombia. I tillegg hadde teatrets kunstnere oppdrag for flere andre teatre.

Vi har fortsatt vårt arbeid for scenekunstmiljøet i regionen. I 2017 gjorde vi 2 co-produksjoner, som begge var urpremierer.

Festival-nyskapningen Vinterscenen gikk av stabelen i februar og Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival i juni.

Gjennom hele året har vi arbeidet med planene for Teaterparken, tidl. Norsk Senter for Fri Scenekunst.

Grenland Friteater utgjorde i 2017 17,2 betalte årsverk; 10,6 årsverk fordelt på 11 fast ansatte og 2 på engasjement; og 6,6 årsverk fordelt på 88 frilansere. I tillegg engasjerte teatret i alt 129 frivillige, noe som utgjorde 2,8 ubetalte årsverk.

Nye forestillinger 2017

Du la dig ner – en musikalsk skisse

Premiere 7.april i Oslo.

Verdas søtaste turist

Basert på romaner av Rune Belsvik

Premiere 13.juni i Porsgrunn

Midtsommerfortellinger

4 forfattere – 4 fortellinger i Porsgrunn

Inngår i en større nordisk produksjon med 16 fortellinger av 16 forfattere i 4 byer i 4 land

Premiere 17.juni i Porsgrunn

Livet på Langøya

Festforestilling ved nedleggelsen av deponiet på Langøya

Premiere 26.august i Holmestrand

Fortellinger om Frihet

Turneversjonen av GFs forestilling om Bjørg Viks forfatterskap

Premiere 23.september i Porsgrunn

Rop på sommer’n så kommer’n

Poesi og musikk-program for sykehjemmene i Porsgrunn

Premiere 27.september i Porsgrunn

Øvrig repertoar 2017

Alt for vitenskapen! – Historien om Kristian Birkeland

Fritjof Fomlesen – klassisk komikk

Songar om bråk og tausheit – en vokal undersøkelse

Flyktningens 7 songar – (no, eng, spansk) Basert på Georg Johannessens gjendiktning av Tu Fu

Mitt liv som mann (no, eng, spansk) Sjølbiografisk om oppvekst og skuespillerliv

Kunsten å falle – om timing, humor og rolle

Roy & Ronaldsen – en komedie med to kelnere fra byens eneste hotell

No doctor for the dead – (no, eng, spansk) en teaterkonsert over Georg Johannessens dikt

Reisen til Venezia – av Bjørg Vik

Ars Moriendi – Teaterkonsert over Georg Johannessens dikt, co-prod med Georg Johannessen-seminaret

Co-produksjoner:

Alvorlig Talt. Lek! – et heldags teaterlekprosjekt for barn co-produsert med Teater Avvik

Scene. Art! – Siste i trilogien med Voff! Art og Tone! Art. Co-produsert med Sagliocco Ensemble

Bestevenner – for barn. Co-produsert med Teater Avvik

Tatoveringen – fortellerteater, co-produsert med Teater Avvik

Festivaler

I februar gikk nyskapningen Vinterscenen av stabelen. Vi bød på 1o forestillinger, 2 konferanser, film og konserter med 12 ensembler for et publikum på 390.

I juni sto vi som arr av Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival – PIT’ 17, som bød på 24 ensembler fra 9 land og 114 forestillinger for et publikum på drøyt 23 000.

Teaterparken (tidligere Norsk senter for fri scenekunst)

Teaterparken er GFs nye program for talentutvikling. Det retter seg mot nydannede ensembler med høye kunstneriske ambisjoner – unge og mindre etablerte kunstnergrupper med kunstnerisk potensiale. Vi vil legge vekt på ensembler som skaper nye relasjoner til publikum, nye publikumsgrupper eller nye steder for kunst utenfor tradisjonelle scenerom. Teaterparken skal gi unik profesjonell erfaring, veiledning, tekniske muligheter for utprøving av kollektive ferdigheter og samhandlingsmodeller, strategier for samfunnskontakt og publikumsutvikling og nasjonalt og internasjonalt nettverk. Vi har både et Dansens Hus og et Dramatikkens Hus, men ingen institusjon i Norge som dedikerer seg til å ivareta og videreutvikle den frie scenekunstkulturen.

Teaterparken skal styrke scenekunsten lokalt og nasjonalt og har vært planlagt gjennom flere år. GF er et ressurssenter for den frie scenekunsten og for amatørteatre. Vi låner ut prøvesaler og hjelper med regi, kurs, råd og utstyr. I 2017 hadde vi 3 residenser med By Proxy, Sagliocco Ensemble og en større kunstnergruppe under ledelse av Marie Nikazm, Marie Ursin og Fredrik Floen, som gjorde et forprosjekt på et arbeid som skal realiseres i forbindelse med PIT 2018. Vi arbeider aktivt med søknader og promotering av prosjektet overfor myndigheter og fonds.

Den kulturelle skolesekken

Alt for vitenskapen! – Historien om Kristian Birkeland, besøkte videregående skoler i Telemark

Fortellinger om frihet – om Bjørg Viks forfatterskap, besøkte videregående skoler i Telemark

Alvorlig talt. Lek! – et heldags teaterlek-prosjekt for barn co-produsert med Teater Avvik, besøkte skoler i Telemark og Hedmark.

Scene. Art! – co-produsert med Sagliocco Ensemble besøkte skoler i Hedmark, Buskerud, Oslo, Aust-Agder, Oppland Vestfold og Telemark.

Andre oppdrag

– Forfatterstudentene fra Høgskolen i Telemark hadde et to ukers arbeidsopphold på Friteatret, der studentene fikk se sine dramatekster virkeliggjort på scenen, en praktisk-teoretisk innføring i dramatikerfaget.

– Anette Röde har vært skuespiller/musiker i Sagliocco Ensembles Tone!Art, som har turnert i Norge.

– Anne-Sophie Erichsen og Kjersti Posti Høgli har coacha kandidater fra Høgskolen i Telemark til Forsker Grand Prix.

– GF har hatt en lang rekke opptredener og kulturinnslag for det offentlige, organisasjoner, næringsliv og private. Vi har også tatt oppdrag der vi spesialdesigner en forestilling eller en totalopplevelse. Dette åpner for nye publikumsgrupper og tilfører teatret ny kompetanse.

Teatret lånte ut tekniker Agnar Ribe og det som trengtes av teknisk utstyr til teaterfestivalen Høstpunkt i Skien i september.

Internasjonalt arbeid

– GF har spilt forestillinger og holdt workshops i Cuba, Frankrike, Serbia og Colombia.

– Vinterscenen i februar, med ensembler fra bl.a Sverige, Jordan, italia og Mexico.

– PIT i juni med ensembler fra bla Spania, Danmark, Finland, Storbritannia, Australia, Brasil og Jordan.

– I forbindelse med PIT har vi reist og sett teater i mange land, og har et stort internasjonalt nettverk.

– GF har støttet Magdalena Norway med kontorressurser.

Frivillighet

GF skaper forestillinger der medvirkende på og bak scenen er både profesjonelle og amatører, og der dette samarbeidet er noe av hensikten bak prosjektet. Dette bidrar til å bygge lokal kompetanse, entusiasme og eierskap. Hvert år er 100-120 frivillige med på å organisere PIT, bl.a som sjåfører, gateverter, håndlangere for teknikerne og til å drive gratis kafe for de frivillige. I forbindelse med PIT 2017 arbeidet 119 frivillige i alt 2,6 årsverk.

Integrering og mangfold

Vinterscenen hadde ensembler fra 4 land utenfor Norge, mens PIT ’17 hadde ensembler fra 9 land. Gjennom året har vi, i samarbeid med videregående skoler, arbeidstreningsbedrifter og voksenopplæringa, ungdom og arbeidssøkere på språk- og arbeidstrening og praksis ved teatret.

Verv og medlemskap

– Trond Hannemyr sitter i Riksteatrets styre

– Tor Arne Ursin sitter i Danse- og Teatersentrums styre

– Grethe Knudsen, Anette Röde og Geddy Aniksdal sitter i Magdalena Norways styre

– Geddy Aniksdal sitter i redaksjonen for det internasjonale teatertidsskriftet The Open Page og i styret for Kolab Arkitekter

– Lars Vik sitter i valgkomiteen og møter på generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DNB.

– GF er medlem i Danse- og Teatersentrum og Assitej.

– PIT er medlem i Norske Festivaler.

Styret

Grenland Friteaters styre har i 2017 bestått av Tor Arne Ursin (styreleder), Kjersti Høgli og Knut Olav Holt

I 2017 pågikk planlegging av flere prosjekter for 2018, bl.a:

– To ukers workshop med forfatterstudentene i Bø på Friteatret i januar.

– Stedsans Odense; et stort performativt prosjekt med i alt 9 forestillinger i Odense i januar/februar 2018, i samarbeid med Teater Momentum i Odense.

– Vinterscenen; en helg med forestillinger, konferanser og workshops i februar.

– Prøver på Heartbreak; co-produksjon med Ingvild Hogstad med premiere i februar

– Arbeid med tekst til Inntaket; en co-prod med Lars Løberg Andersen teaterproduksjon

– Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival i juni.

– Aluminiumssongar; premiére høsten 2018.

– Meierislaget 1933; stor utendørsforestilling med premiere i juni.

– Det planlegges flere residenser i løpet av året. Bl.a kommer, i juni, en gruppe internasjonale kunstnere som skal jobbe under ledelse av Marie Nikazm og Fredrik Floen. Flere residenser er under planlegging.

Forestillinger og publikumsbesøk 2017

Ars Moriendi:   1/46

Alt for vitenskapen!   22/1343

Du la dig ner:   3/100

Flyktningens 7 songar: 3/269

Fortellinger om frihet:   27/2566

Fritjof Fomlesen: 3/1221

Harde Tak (utdr): 2/714

Kunsten å falle: 2/74

Livet på Langøya: 2/1700

Midtsommerfortellinger: 2/76

Mitt liv som mann: 2/89

No doctor for the dead: 1/175

Reisen til Venezia: 9/597

Rop på sommer’n så kommer’n: 8/203

Roy & Ronaldsen: 3/294

Songar om bråk og tausheit: 2/172

Sirkus verdensteater (åpen visn): 2/107

Verdas søtaste turist: 6/1599

Opptreden og opplesninger: 5/262

Kurs og workshops: 12/219

Gjestespill: 111/213814

Foredrag og konferanser: 11/711

I alt: 239/33851

I tillegg ble flg forest GF har co-prod spilt:

Alvorlig talt. Lek!   12/328 – Co-prod m Teater Avvik

Bestevenner:   16/1214 – Co-prod m Teater Avvik

Scene! Art: 127/12991 – Co-prod m Sagliocco Ensemble

Tatoveringen: 13/622 – Co-prod m Teater Avvik

I alt: 168/15155

Totalt: 407/49006