Content not translated?
Try autotranslate

Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING GRENLAND FRITEATER

Grenland Friteater ønsker å ivareta og beskytte våre kunder og medarbeideres personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.  Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde eller deltaker i våre prosjekter. 

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du benytter deg av tjenester fra Grenland Friteater, deltar i våre prosjekter, kurs eller melder deg som frivillig, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene. 

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å ta i bruk våre tjenester, delta i våre aktiviteter samtykker du i at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og den til enhver tid gjeldende lovgivning. 

1    BEHANDLINGSANSVARLIG

Grenland Friteater er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle aktiviteter som Grenland Friteater står for. Teateret har databehandleravtaler med våre underleverandører så som regnskapsfører, leverandør av IT-tjenester og nyhetsbrev.

2    VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1    Registrering og innsamling av personopplysninger
Grenland Friteater behandler de personopplysningene vi mottar når du er i kontakt med oss, registrerer deg for våre tjenester eller opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, alder, ønske om type nyhetsbrev. Ved påmelding som frivillig samler vi inn opplysninger som er nødvendige for utføring av det frivillige arbeidet for eksempel førerkort, allergier, ønske om arbeidsoppgaver osv.

2.2    Hva personopplysningene brukes til
Vi bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for og for å organisere prosjektene du er med i. Vi benytter ikke personopplysningene til andre formål enn det du har gitt samtykke til. Skal vi gjøre dette, vil vi be om særskilt tillatelse.

2.3   Ved påmelding til våre ulike nyhetsbrev blir din epostadresse registrert. Denne lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du melder deg av nyhetsbrevet.  

2.4   Ved fotografering og filmopptak vil vi innhente særskilt tillatelse knyttet til bruk av materialet.

 

3    OPPBEVARING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Grenland Friteater har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Grenland Friteater ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. Grenland Friteater har egne rutiner for sletting av slike opplysninger.

4    UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER – TAUSHETSPLIKT

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

  1.  Med samtykke fra den som opplysningen gjelder, 
    b.    Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, 
    c.    Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller 
    d.    Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner. 

Grenland Friteater kan gi tredjeparter tilgang til akkumulerte og anonymiserte data. 

5    DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Grenland Friteater har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. 

6    REVISJON AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

  1.  Behandlingen av personopplysninger endres, eller
    b.    Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Grenland Friteater vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevne mellomrom ved besøk på våre hjemmesider. 

7    HENVENDELSER

Du kan ta kontakt med daglig leder på Grenland Friteater dersom du vil ha mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.