Content not translated?
Try autotranslate

PIT 2017 ER VEL OVERSTÅTT.


Årets festival – den 23. i rekken – er vel overstått. Gode tilbakemeldinger fra publikum har fortalt oss

at kvaliteten og profilen i programmet har truffet godt, noe gode publikumstall og presseanmeldelser forteller om.

De billetterte forestillingene hadde et belegg på 70%.

Med værgudene på vår side gjennom nesten hele festivalen ble både åpningsarrangementet på Rådhusplassen og festivalgata akkurat den folkefesten vi håpet på.

Tradisjonen tro ble PIT 2017 en festival under mottoet «hele byen – en scene» med forestillinger i

Kulturhuset Ælvespeilet, Friteatret, Kafé K, Rådhuset, Velferden, Meierigården, Sailors Inn og selvsagt på gater og torg.

I løpet av festivalen ble det avviklet til sammen 114 forestillinger og arrangementer for et publikum på 21500 mennesker.

PIT 2017 bød på 26 kompanier fra 11 land, med forestillinger som ble spilt både inne og ute,

Brusteinsball på Rådhusplassen med åpningsforestillinger med bl.a norske Bugge Wesseltoft m/venner og spanske Grupo Puja.

Festivalgata med gateartister fra «hele» verden, matmarked, Grønn Oase og Gjenbruksmarked. I tillegg ble det arrangert konferanser, konserter og workshops.

Årets festival hadde et budsjett på ca. 4 mill.kr.