Content not translated?
Try autotranslate

PIT HAPPENED!


Annerledesfestivalen PIT 2021 er vel overstått. Med bare norske artister på programmet, med sterke begrensninger på hvor mye publikum det var tillatt å samle, og med smittevernsregler, som i praksis gjorde åpne utendørsarrangementer umulig å gjennomføre, ble det en svært annerledes PIT dette året. Vi kunne i praksis bare selge 40% av setene i de salene vi hadde forestillinger, og måtte avlyse både Brusteinsball på Rådhusplassen og Festivalgata. Alle frivillige måtte jobbe i kohorter, og både ansatte, teknikere og frivillige tok hurtigtester hver morgen. Det ble en utfordrende, annerledes – og vellykket – PIT ‘21.

Vi gjennomførte et hovedprogram som inneholdt 30 forestillinger, de minste fikk massevis av artistbesøk i barnehagene og i Bakgården Ungdomshus ble det gjennomført en rekke workshops og andre arrangementer. Ravneloftet i Meierislottet holdt åpent 3 kvelder under PIT.

Både publikum og artister ga tydelig uttrykk for at de satte stor pris på at vi valgte å gjennomføre festivalen, til tross for de vanskelig forholdene. De 30 billetterte forestillingene hadde et belegg på 94%.

Det ble gjennomført forestillinger på Kafé K, på Ælvespeilets 3 ulike scener, på Friteatret, på Karjolen Pub, i Østre Porsgrunn Kirke, i Bymisjonens lokaler, på Bakgården Ungdomshus og i en rekke av byens barnehager.

I løpet av festivalen ble det avviklet til sammen 63 forestillinger og arrangementer for et publikum på ca. 3400 mennesker.

Foto: Dag Jenssen, fra Lerkefugl produksjoner, Peer på Pub