Content not translated?
Try autotranslate

PIT vel overstått!


PIT 2023 ER VEL OVERSTÅTT.

Årets festival er vel overstått, den 28. i rekken. Gode tilbakemeldinger fra publikum har fortalt oss at kvaliteten og profilen i programmet har truffet godt.

Grenland Friteaters egen produksjon Herøya 1943 har så langt blitt spilt for et belegg på 96% i festivaluka, som tilsvarer ca. 1400 publikummere. Totalt hadde hele PIT programmet, som bestod av 28 forestillinger i hovedprogrammet (hvorav 11 var utsolgte), 65 i gateprogrammet og 15 andre arrangementer, et belegg på 77 %.

Til sammen hadde PIT 2023 et publikumsbesøk på om lag 21000 mennesker. Festivalen bød på 27 kompanier fra 10 land, med forestillinger som ble spilt både inne og ute.

Tradisjonen tro ble PIT 2023 arrangert under mottoet «hele byen – en scene» med forestillinger i Ælvespeilet, Friteatret, Kafé K, Sjøfartsmuseet, biblioteket, teatersalen i Rådhuset – og selvsagt i gater og på torg rundt om i byen.

Nytt av året var at arrangørene flyttet Brusteinsball på Rådhusplassen til en storslagen festdag for hele familien, fra morgen til kveld, på avslutningsdagen. Med været på arrangørenes side ble det en flott finale på lørdag 10.juni i festivalbyen Porsgrunn.

Årets festival hadde et budsjett på ca. 4,9 mill.kr.