Content not translated?
Try autotranslate

Solidaritetsmidler til Peru


Telemark fylkeskommune utlyste i 2014 midler til solidaritetsarbeid, og innvilget Grenland Friteaters søknad med 50 000,-

I desember har Grenland Friteater overført pengene som er øremerket solidaritetsarbeid i slummen utenfor Lima, Peru.

Disse midlene skal gå til to lokale teatergrupper som driver sosialt og kunstnerisk arbeid. De vil holde teaterkurs for barn og unge i den marginaliserte slumbydelen Comas og Via el Salvador. De skal holdes i januar-februar 2015 når barna har sommerferie. Kursene retter seg først og fremst mot barn i ytterkantene av slumbyene, de nylig tilflyttede og de som ofte har det verst. Prosjektet skal dokumenteres med foto og film som kan vises i Norge.

P:\G F\Prosjekter\Comas, Peru\Nettverk og solidaritet bydeler i Lima\Bilder\Styltekurs.jpg</p><br />
<p>P:\G F\Prosjekter\Comas, Peru\Nettverk og solidaritet bydeler i Lima\Bilder\Styltekurs.jpg

Grenland Friteaters integrerte en utlodning som del av forestillingene i Hotel Hertingen (2011) og Tapte Paradis (2012). Lotteriet ga til sammen ca. 57 000 kr på disse to årene. Ordfører Øystein Beyer ga i tillegg en gave fra Porsgrunn kommune på kr. 5000,-.  Med disse midlene har Gruppa La Gran Marcha de los Muñecones holdt 2 teaterkurs for 40 barn og ungdommer i 2012 og tilsvarende i 2013. På kursene fikk de unge lære å gå på stylter, lage masker, ansiktsmaling og delta i å lage scenografi og store rekvisitter til utendørs teater.

P:\G F\Prosjekter\Comas, Peru\Nettverk og solidaritet bydeler i Lima\Bilder\Styltekurs3.jpg</p><br />
<p>P:\G F\Prosjekter\Comas, Peru\Nettverk og solidaritet bydeler i Lima\Bilder\Styltekurs3.jpg P:\G F\Prosjekter\Comas, Peru\Nettverk og solidaritet bydeler i Lima\Bilder\Styltekurs4.jpg</p><br />
<p>P:\G F\Prosjekter\Comas, Peru\Nettverk og solidaritet bydeler i Lima\Bilder\Styltekurs4.jpg

Gruppene driver også et utstrakt nettverksarbeid for å fremme kultur i Limas slumbyer, og skaper teater for og med befolkningen i denne svært karrige og marginaliserte bydelen.

Dette er et viktig arbeid som vi er stolte og glade for å kunne støtte videre.