Content not translated?
Try autotranslate

Solidaritetsmidler til Peru


Telemark fylkeskommune utlyste i 2014 midler til solidaritetsarbeid, og innvilget Grenland Friteaters søknad med 50 000,-

I desember har Grenland Friteater overført pengene som er øremerket solidaritetsarbeid i slummen utenfor Lima, Peru.

Disse midlene skal gå til to lokale teatergrupper som driver sosialt og kunstnerisk arbeid. De vil holde teaterkurs for barn og unge i den marginaliserte slumbydelen Comas og Via el Salvador. De skal holdes i januar-februar 2015 når barna har sommerferie. Kursene retter seg først og fremst mot barn i ytterkantene av slumbyene, de nylig tilflyttede og de som ofte har det verst. Prosjektet skal dokumenteres med foto og film som kan vises i Norge.

P:\G F\Prosjekter\Comas, Peru\Nettverk og solidaritet bydeler i Lima\Bilder\Styltekurs.jpg</p data-src=