Content not translated?
Try autotranslate

Teater Ibsen


Grenland Friteater ser med undring og bekymring på prosessen som foregår rundt Teater Ibsen. Teatrets ansatte kan i lengden ikke leve med at eierne ikke klarer å enes om hva Teater Ibsens oppgaver skal være, og med den uklare behandlingen setter teatrets eksistens i fare.Vi oppfordrer teatrets eiere til så snart som mulig å komme i positiv dialog seg i mellom og med teateret for å finne en løsning. Vi ser med bekymring på at et av de største fagmiljøene innenfor kulturfeltet er i spill, og håper at det kan utøves profesjonelt eierskap, som sikrer Teater Ibsen et videre liv. Kunstmiljøet i Telemark trenger flere aktører, ikke færre!