Content not translated?
Try autotranslate

Impure Company: The Dead Live On in Our Dreams

Uforutsigbar solo av og med Hooman Sharifi.  Formatet er inspirert fra persisk historiefortelling.

Billetter

  • Lørdag 8. Februar
    18:00 / Porsgrunn,ÆlvespeiletKjøp

Om forestillingen

Meningen er at publikum opplever verket som en møteplass. At de erfarer hva det innebærer på et individuelt plan å utsette seg for empatisk å minnes fortid og oppleve nostalgi. Impure Company vil tilby rom for å dele og prøve ut forskjellige realiteter.

Det virker som det finnes like mange realiteter som mennesker. Ingen har rett til å fortelle noen hva som er rett og galt. Alle har rett til sin egen realitetsforståelse. Det virker som det mangler en felles etisk og moralsk diskusjon i samfunnet, som om alt privatiseres. Distansen mellom oss er blitt stadig større. Samtidig blir verden mindre og mindre. Vi er flere og flere, og vi har derfor mindre plass og færre ressurser å dele. Så vi må dele mer, vi må være nærme hverandre, vi må sameksistere. Vi trenger å skape situasjoner hvor vi som medborgere velger aktivt å gå i dialog med hverandre. Scenekunsten har en funksjon overfor disse utfordringene. Impure Company vil tilby rom for å dele og prøve ut forskjellige realiteter. Alle har sin egen sannhet og sin egen moral. Vi blir ikke korrigert av noen. Avstanden mellom mennesker blir større, mens verden blir mindre. Fordi flere og flere kommer, må vi takle mindre plass og ressurser. Så vi må dele mer. Vi må bo sammen. Performance art kan hjelpe med dette, mener koreograf og utøver Hooman Sharifi.

Etter forestillingen samtaler Hooman Sharifi med Camara Lundestad Joof.

Sharifi er norsk koreograf med røtter i Iran. Dansekarrieren startet med hip-hop i ungdomsårene og videre med klassisk og moderne ballettrening i tjueårene. Han er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, koreografilinjen, og interesserer seg spesielt for kunstuttrykkene i krysningspunktet mellom dans, teater og bildekunst. I 2000 etablerte han sitt eget kompani Impure Company, som spesielt arbeider med å synliggjøre samfunnsengasjement og politikk i kunsten.

Joof er en norsk-gambisk scenekunstner, dramatiker og musiker. Hennes kunstneriske og politiske arbeid er i hovedsak dokumentarisk og fokuserer på tematikk rundt interseksjonalitet, unge og normkritikk. 

Foto: Tale Hendnes

Les intervju med Hooman Sharifi her.