Content not translated?
Try autotranslate

Impure Company: The Dead Live On in Our Dreams

Det som var en «uforutsigbar solo av og med Hooman Sharifi» har, på uforutsigbart vis, vokst inn i et tett samarbeid på scenen med Camara Lundestad Joof. Den nye versjonen av forestillingen er helt fersk, utviklet av de to kunstnerne i fellesskap. Formatet er inspirert fra persisk historiefortelling.

Billetter

Om forestillingen

Meningen er at publikum opplever verket som en møteplass. At de erfarer hva det innebærer på et individuelt plan å utsette seg for empatisk å minnes fortid og oppleve nostalgi. Impure Company vil tilby rom for å dele og prøve ut forskjellige realiteter.

Det virker som det finnes like mange realiteter som mennesker. Ingen har rett til å fortelle noen hva som er rett og galt. Alle har rett til sin egen realitetsforståelse. Det virker som det mangler en felles etisk og moralsk diskusjon i samfunnet, som om alt privatiseres. Distansen mellom oss er blitt stadig større. Samtidig blir verden mindre og mindre. Vi er flere og flere, og vi har derfor mindre plass og færre ressurser å dele. Så vi må dele mer, vi må være nærme hverandre, vi må sameksistere. Vi trenger å skape situasjoner hvor vi som medborgere velger aktivt å gå i dialog med hverandre. Scenekunsten har en funksjon overfor disse utfordringene. Impure Company vil tilby rom for å dele og prøve ut forskjellige realiteter. Alle har sin egen sannhet og sin egen moral. Vi blir ikke korrigert av noen. Avstanden mellom mennesker blir større, mens verden blir mindre. Fordi flere og flere kommer, må vi takle mindre plass og ressurser. Så vi må dele mer. Vi må bo sammen. Performance art kan hjelpe med dette, mener koreograf og utøver Hooman Sharifi.

Sharifi er norsk koreograf med røtter i Iran. Dansekarrieren startet med hip-hop i ungdomsårene og videre med klassisk og moderne ballettrening i tjueårene. Han er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, koreografilinjen, og interesserer seg spesielt for kunstuttrykkene i krysningspunktet mellom dans, teater og bildekunst. I 2000 etablerte han sitt eget kompani Impure Company, som spesielt arbeider med å synliggjøre samfunnsengasjement og politikk i kunsten.

Joof er en norsk-gambisk scenekunstner, dramatiker og musiker. Hennes kunstneriske og politiske arbeid er i hovedsak dokumentarisk og fokuserer på tematikk rundt interseksjonalitet, unge og normkritikk. 

Foto: Tale Hendnes

Les intervju med Hooman Sharifi her.