Content not translated?
Try autotranslate

Scenekunst strategier for framtida

et helhetlig blikk på scenekunsten? Konferansen arrangeres i samarbeid med Danse- og Teatersentrum.

Om forestillingen

SCENEKUNSTSTRATEGIER FOR FRAMTIDA

– et helhetlig blikk på scenekunsten?

Vinterscenen, Porsgrunn, fredag  7 februar kl. 11.00 – 16.00.

Link til streaming HER 

Deltakere må melde seg på. Arrangementet er på Kulturhuset Ælvespeilet, Storgt. 164. 

Arrangementet er gratis – påmelding til ase@grenlandfriteater.com

Kulturdepartementet arbeider for tida med en ny strategi for scenekunstfeltet.

  • Hvilke modeller og strategier kan de frie scenekunstnerne selv foreslå?
  • Trenger vi en ny måte å organisere scenekunstens infrastruktur i Norge på som ser på forholdet mellom institusjoner og fri scenekunst på en ny måte?
  • Bør vi få en ny måte å distribuere scenekunsten på – geografisk så vel som sosialt? Har den frie scenekunsten modeller vi allerede kan peke på?

Scenekunsten i Norge har vært i stor utvikling de siste ti-årene. Noen stikkord for denne utviklinga har vært nye scenekunstformer, nye publikumsgrupper, internasjonalisering og kulturelt mangfold knyttet til veksten i de frie scenekunstgruppene. Allikevel har det offentliges måte å støtte og organisere scenekunsten på vært merkelig uforandret. Flere har pekt på at vi lenge har manglet et helhetlig syn på scenekunsten. Vi har sett en rekke rapporter og utredninger som tar for seg enkelte sjanger, enkelt-teatre og enkelte deler av scenekunstlivet, men det er lenge siden noen utredninger har tatt opp forholdet mellom institusjoner og fri scenekunst.

Det har tvert imot vært et uttalt mål for scenekunstpolitikken å få til en rigid arbeidsdeling mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet, der Departementet skal forvalte institusjonene mens Kulturrådet skal ta seg av all fri scenekunst. De frie scenekunstnerne har lenge påpekt det umulige i denne arbeidsdelingen, noe høstens debatt om Kulturrådets nye støtteordning har vist med all tydelighet.

Men det er ikke nok å bare se på de frie gruppens rolle som kunstprodusenter. De frie gruppenes bidrag består i langt mer – et nettverk av residensplasser, festivaler og spillesteder som peker på nye og mer moderne måter å distribuere teater på?

 

PROGRAM

10.30:                  Registrering med kaffe og te

11.00:                   Velkommen ved Else Blom, kulturdirektør i Vestfold og Telemark.

11.15:                   Anne-Britt Gran: De viktigste utfordringene for scenekunsten på 2020-tallet. Anne-Britt Gran er professor i kulturpolitikk og kulturforståelse ved Handelshøyskolen BI, Oslo.  Les mer

11.45:                   Panelsamtale: Trenger vi en måte å organisere scenekunstens infrastruktur på som ser på forholdet mellom institusjoner og fri scenekunst på nytt?

                               Med: Bo Anders Sundstedt, teatersjef ved Unge Viken Teater (Tidl. Akershus Teater), Inger Buresund, tidligere teatersjef ved Black Box Teater, Teater Ibsen og Hålogaland Teater og Peder Horgen, daglig leder for Scenekunst Sør.

12.30:                   Lunsj  (kan kjøpes i kaféen på Ælvespeilet)

13.00:                   Panelsamtale: Kan man tenke seg en ny måte å distribuere scenekunsten på? Med Tove Bratten, daglig leder i Danse- og teatersentrum og Ådne Sekkelsten, daglig leder i Norsk scenekunstbruk.

14.00:                 Venstres scenekunstpolitikk ved statsrådsskiftet mellom Trine Skei Grande og Abid Raja. Samtale med Carl-Erik Grimstad, Stortingsrepresentant for Venstre fra Vestfold og medlem av Familie- og kulturkomitéen.

14.30                     Spørsmålsrunde.

15.00:              Panelsamtale: Hvilke valg står scenekunstpolitikken overfor i dag? Med Carl-Erik Grimstad (V) og Freddy André Øvstegård (SV), medlemmer av Stortingets Kulturkomité og Maja Foss Five (AP), leder av kulturutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

16.00:              Slutt

Møteleder:     Tor Arne Ursin, regissør i Grenland Friteater.

16.30:              Etter konferansen er det anledning til å kjøpe middag i kaféen på Ælvespeilet, og fint rekke Grenland Friteaters forestilling Mitt Liv som Mann på Folkets Hus kl. 18.00. Deretter kan man gå til Friteatret og få seg noe i baren, for så å få med seg premiere på BADMAN by T.I.T.S. kl. 20.00. Kvelden avrundes på Savage MC Klubb med Karawane

Hele programmet til Vinterscenen finner du HER

Vinterscenen er Grenland Friteaters festivalhelg for scenekunst. Vinterscenen samler utøvende kunstnere fra hele landet innenfor den frie scenekunsten til debatter, samtaler og kunstnerisk utveksling. Vinterscenen 2020 er en blanding av forestillinger, arbeidsvisninger, konserter og kunstnersamtaler. Grenland Friteater vil med dette bidra til å skape kultur for erfaringsoverføring og deling innad i scenekunstfeltet. 

Medarrangør: Danse og Teatersentrum           

For annen info, kontakt Anne-Sophie Erichsen ase@grenlandfriteater.com, tel 48141041

Konferansen er støttet av Fond for Utøvende Kunstnere 

Vinterscenen er støttet av Fritt Ord 

 

Foto: Dag Jenssen, bilde fra Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival